zaterdag 28 december 2019

326. Nederlands wereldtaal!

Aan het einde van 2019 is er aanleiding om even terug te kijken op dit jaar. Het meest is gekeken naar blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte, gevolgd door het blogbericht 282, Vaticaan is géén "homogemeenschap"! en blogbericht 284, Nederlands wereldtaal: niet in Nederland? Anders dan de meeste, vaak (a)sociale media (zie mijn serie over mediakritiek), houd ik ook van goed nieuws. Daarom besteed ik nu in het hieronder staand blogbericht aandacht aan een goede ontwikkeling rond Nederlands als wereldtaal.

Nederlands wereldtaal?
In blogbericht 71, Nederlands wereldtaal?, schreef ik: "Hoe ziet het Nederlands taalgebied er alles bij elkaar genomen uit? Er zijn 23 miljoen mensen met Nederlands als moedertaal en 4 miljoen mensen die Nederlands kunnen spreken als vreemde taal. En er zijn 7 miljoen mensen met Afrikaans als moedertaal en 10 miljoen mensen die Afrikaans kunnen spreken."

Velen weten dit nog niet: "Het Nederlands is een officiële taal in de landen of landsdelen Aruba, België, Brussel, Curaçao, Nederland, Sint-Maarten, Suriname en Vlaanderen. Voor Afrikaans is dat het geval in Namibië en Zuid-Afrika." Maar is het daarmee een wereldtaal?

"Volgens de Nederlandse Taalunie is Nederlands een wereldtaal. Het hoort wereldwijd tot de veertig meest gesproken talen. Samen met het Afrikaans komen zij zelfs rond plaats 25. Het aan Nederlands en Afrikaans verwante Duits is tiende. Het Nederlands is wereldwijd een van de tien belangrijkste talen op internet en in de sociale media. Het staat op de achtste plaats als officiële taal binnen de Europese Unie, die 28 lidstaten en een half miljard inwoners heeft." Met het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU stijgt het naar de zevende plaats.

Nederlands in het niet-Nederlandstalige buitenland
In 2019 verscheen het eerste wereldwijde onderzoek naar Nederlandse taal, cultuur en identiteit onder geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen. Het werd uitgevoerd door het Meertens instituut in opdracht van de Nederlandse Taalunie. De belangrijkste conclusie is dat Nederlanders en Vlamingen die naar een niet-Nederlandstalig land emigreren, blijven vasthouden aan hun eigen taal en cultuur. Dat is opvallend omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat Nederlanders en Vlamingen die in de vorige eeuw naar Canada en Australië waren vertrokken vaak hun taal snel opgaven. Ik geef hier de belangrijkste resultaten.

Belangrijkste onderzoeksresultaten
Het betreft hier ongeveer 700.00 tot één miljoen Nederlanders en ongeveer 444.000 Vlamingen. De overgrote meerderheid (97%) spreekt wekelijks Nederlands en twee derde zelfs meer dan acht uur per week. Men volgt Nederlandstalige televisie en internet. Men viert Nederlandse feestdagen en eetgewoonten. Men is betrokken bij  Nederlandstalige scholen voor de kinderen en bij Nederlandstalige verenigingen. De Nederlandse taal is een kernwaarde van hun identiteit. En men wil de Nederlandse taal en cultuur doorgeven aan de kinderen, die tweetalig worden opgevoed. Er is dus goede hoop voor het Nederlands!Naschrift. Nederlands wereldwijd
De groep blogberichten over de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd wordt vooral gelezen dankzij de opleidingen Neerlandistiek die van mijn blog gebruik maken. In deze groep werd het meest gekeken naar blogbericht 71 over Nederlands wereldtaal?, gevolgd door bericht nummer 17 over Disadvantaged by English, nummer 20 over over de Engelse vijandschap tegen het Nederlands: No Dutch please! (de grootste stijger in deze groep), door nummer 22 over Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, nummer 12 over Handicapé par la francophonie, nummer 102 over Grenzenloos Nederlands, nummer 13 over Afrikaner identiteit, nummer 11 over Frankrijk & Nederland en bericht nummer 10 over Vlaanderen & Nederland. Zie hierbij ook bericht 260: Vreedzaam Friesland (4).


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.
zaterdag 21 december 2019

325. Nederlandse boerenprotesten & poldermodel

Op 17 december 2019 stemde de Eerste Kamer voor de spoedwet over maatregelen tegen stikstof waardoor ruimte ontstaat voor woningbouw, infrastructuur en natuurherstel. Ook op 17 december 2019 sloten 13 boerenorganisaties en de regering een overeenkomst op hoofdlijnen die in veel opzichten tegemoet komt aan de wensen van deze organisaties.

Zo worden boeren niet gedwongen om hun bedrijven te verkopen aan de overheid of om er mee te stoppen. Ook komt er geen algehele krimp van de sector. Verder is afgesproken dat de drempelvoorwaarden voor stikstof regionaal geregeld worden, dat er minder eiwit in het veevoer moet komen en dat er ondersteuning komt voor die boeren die willen investeren, ophouden of hun bedrijf willen verplaatsen. Om dat mogelijk te maken, trekt de regering voor 2020 honderden miljoenen euro's uit. Waarom bleven boeren dan toch protesteren?

Voorgeschiedenis
De boerenprotesten begonnen op 1 oktober 2019 op het Malieveld in Den Haag. Er was toestemming gegeven om daar 75 tractoren te plaatsen. Het werden er door het breken van afzettingen meer dan 2.200. Het leidde tot een ochtendspits met 1.136 km files. Op 14 oktober 2019 werd de monumentale voordeur van het provinciehuis in Groningen geramd.

Op 16 oktober 2019 werd tegen gemaakte afspraken in op het Malieveld gedemonstreerd met tractoren en mochten alleen rechts-extremistische politici toespraken houden. Het leger werd ingezet om een invasie van tractoren op het Binnenhof te voorkomen. Op 25 oktober 2019 werd het provinciehuis in Den Bosch geblokkeerd. Het kwam steeds vaker voor dat zonder toestemming gedemonstreerd en geblokkeerd werd terwijl daar nauwelijks tegen werd opgetreden. Onder hen trad duidelijk meer radicalisering en verrechtsing op.

Positie boeren vergeleken met Jodenvervolging en dreiging met "nieuwe hongerwinter"
Op 13 december 2019 vergeleek een boerenvoorman de positie van de boeren nu met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor mijn vele buitenlandse lezers die dit wellicht gemist hebben: de Nederlandse overheid was en is niet van plan om gaskamers aan te leggen om al de boeren uit te moorden. Op 15 december 2019 veroordeelden vele andere boerenorganisaties deze uitspraak maar de betrokkene weigerde toen deze in te trekken. Voorts werd er gedreigd met een "nieuwe hongerwinter" door het blokkeren van distributiecentra van supermarkten. Mijn inmiddels overleden ouders hebben de ernstige hongerwinter van 1944/45 meegemaakt en ik herinner mij nog goed hun verhalen over boeren die rijk wilden worden over de ruggen van verhongerende stadsbewoners. Is dit historische onkunde bij sommige boeren of is het soms populistische stemmingmakerij?

Bedreiging distributiecentra te blokkeren
Op 17 december 2019 verbood de rechter om distributiecentra van de supermarkten te blokkeren maar demonstraties zijn toegestaan. De boeren die beweerde alleen maar te demonstreren en niet te willen blokkeren, gingen toch in beroep waaruit blijkt dat zij wel degelijk voornemens waren om niet alleen maar te demonstreren maar ook te blokkeren.

Op 18 december 2019  ontstond grote chaos op geblokkeerde wegen en bij geblokkeerde van tevoren niet bekend gemaakte locaties. Ook waren enkele media het doelwit, om aandacht op te eisen, terwijl het aan aandacht in de afgelopen maanden in de media niet ontbroken had. Zie mijn blogbericht 183, "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel?

Bedreiging media en politici
Als media maandenlang aandacht besteden aan hun acties, waarom gaan sommige boeren dan media bedreigen? Omdat media hun werk doen en dus ook berichten plaatsen die de actievoerders niet leuk vinden. Zo plaatste de NRC berichten onder de koppen "Politici die bezwijken voor dreigende boeren" en "Topjaar voor 'bedreigde' boeren" waaruit blijkt dat het met de gemiddelde boer in Nederland helemaal niet slecht gaat. Wie bedreigt nu wie?

Radicalisering en verrechtsing onder boeren
Dagblad Trouw berichtte op 18 december 2019 over een onderzoek onder boeren waaruit blijkt dat zij aan het radicaliseren en verrechtsen zijn. Zo vinden de meesten onder hen het goed dat vergaderingen van gemeenten, provincies en zelfs Tweede Kamer geblokkeerd worden waardoor zij niet meer bijeen kunnen komen. Dit is een kwalijke aanval op onze rechtsstatelijke democratie die volstrekt onaanvaardbaar is. De overgrote meerderheid der boeren ontkent dat er een stikstofprobleem is terwijl dat wetenschappelijk en juridisch vastgesteld is. De meeste ondervraagden zijn het eens met de radicale boeren en steunen het plan om een eigen partij op te richten. Een belangrijk deel wil de EU verlaten terwijl de agrarische sector tientallen jaren door de EU ondersteund is en sterk van de afzet in de EU afhankelijk is! Veel boeren leiden kennelijk aan grote vooroordelen tegen de EU.

Aanval op het poldermodel schaadt de boeren zelf
Het belang van het poldermodel leg ik uit in mijn blogberichten 16, Hans Brinker and a finger in a leaking dike en 187, Regeringsvorming in Nederland. Uitgerekend de boeren hebben een groot belang bij het polderen. Niet alleen omdat anders hun land door de klimaatverandering onder water komt te staan maar ook omdat zij als kleine minderheid van de bevolking geen echte overwinning kunnen behalen met bedreigen en blokkeren.

In plaats van naar de Jodenvervolging hadden ze beter kunnen kijken naar de emancipatie van de homo/lesbische minderheid. Die stond er in het verleden veel slechter voor dan de boeren nu. En toch zijn zij er in geslaagd om succes te hebben. Niet door te radicaliseren, te bedreigen, te blokkeren of een eigen partij op te richten. Maar wel door in de bestaande partijen, mensen van de redelijkheid van hun wens tot gelijke behandeling te overtuigen. 


Naschrift
Op 22 december 2019 werd uit onderzoek bekend dat inmiddels een meerderheid van de Nederlanders genoeg heeft van de boerenprotesten. Op 27 december 2019 werd bekend dat veevoergiganten de eerste boerenprotesten ruim financieel gesteund hebben. Op 28 december 2019 werd bekend dat ieder Nederlands huishouden per jaar 500 euro aan de boeren betaalt en dat het meeste geld gaat naar boeren die al een hoger inkomen hebben. Op 30 december 2019 werd bekend dat Friese boeren teveel schadevergoeding kregen voor grazende ganzen.Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.


zaterdag 14 december 2019

324. Wat kunnen we van Britse verkiezingen leren? (2)

Op 12 december 2019  vonden voor de derde keer in korte tijd Britse verkiezingen plaats. Alle media berichten dat de conservatieven winnen. Minder aandacht is er voor het feit dat slechts 43,6 % van de kiezers en maar een derde van al de stemgerechtigden op deze partij heeft gestemd. Dat betekent dat de Brexit nu doorgaat zonder een groot Brits draagvlak.

Voorgeschiedenis
In blogbericht 198, Wat kunnen we van de Britse verkiezingen leren?, schreef ik: "De meeste media houden het sprookje in stand dat de Britten voor het vertrek uit de EU stemden. Op 23 juni 2016 stemden 51,9% van de kiezers voor Brexit. De opkomst was slechts 72,2%. Dat betekent dus dat een kleine minderheid van ruim een derde van de stemgerechtigden haar wil kon opleggen aan de overgrote meerderheid van de bevolking. In Schotland stemde 62% tegen Brexit. In Noord-Ierland was dat 56%. Weinig draagvlak dus."

Ik noemde nog een paar punten. Het districtenstelsel verdoezelt sterk de daadwerkelijke verhoudingen: een grote minderheid in alle kiesdistricten kan geen enkele zetel krijgen. Parlementsverkiezingen verworden tot verkapte premiersverkiezingen en tot misleidende referenda over de brexit en we weten tot welke grote ellende dat inmiddels heeft geleid.

Waar de meeste media geen of weinig aandacht aan hebben besteed
De meeste media deden net alsof de verkiezingen van 12 december 2019 alleen over de Brexit gingen. Dagblad Trouw van 10 december 2019 gaf een goed overzicht van de vele onderbelichte Britse problemen. Ruim vier miljoen Britten staan op wachtlijsten in de gezondheidszorg. Ruim een kwart van de kankerpatiënten kan niet op tijd beginnen met behandeling. Wachtkamers zijn overvol, waardoor één op de zes patiënten meer dan vier uur moet wachten. Vanwege Brexit verlaten medewerkers uit andere EU-landen de zorg.

Ruim vier miljoen Britse kinderen leven in armoede omdat hun ouders moeten rondkomen met minder dan het minimumloon. Er zijn meer dan 2000 Britse voedselbanken. De sociale en economische ongelijkheid is er schrijnend omdat de Britse economie een van de meest kapitalistische binnen de EU is. Veel Britse arbeiders zijn tegen de EU terwijl zij kennelijk niet beseffen dat zij buiten de EU afhankelijker worden van de VS waar de rechten van de arbeiders veel zwakker zijn dan in de EU. Britse media besteden daar amper aandacht aan.

Uitslagen van de Britse verkiezingen
De zetelaantallen in het Lagerhuis geven door het districtenstelsel wederom een vertekend beeld van de aantallen stemmen. Daarom vermeld ik die percentages hieronder als eerste. Conservatieven 43,6% (364 zetels +66). Labour 32,2% (203 zetels -41). Schotse partij 3,9% (48 zetels +13). LibDem 11,5% (11 zetels -10). Noord-Ierse protestanten 0,8% (8 zetels -2). Noord-Ierse katholieken 0,6% (7 zetels +0). Wales 0,5% (4 zetels +0). Groenen 2,7% (1 zetel +0). Brexit Partij 2% (0 zetels +0). UKIP 0,1% (0 zetels +0). Buitengewoon opvallend is de oververtegenwoordiging van alle vier regionale partijen en de ondervertegenwoordiging van landelijke partijen anders dan de winnaar. Ook opmerkelijk is het feit dat de media-aandacht vooral gericht was op de Brexit maar dat de twee partijen die dat als enige doelstelling hadden slechts ruim twee procent kiezers trokken. Wat betekent dit nu?

Brexit? Schotland Exit!
Al op 23 april 2016 waarschuwde ik voor de grote nadelige gevolgen van de Brexit voor de mensenrechten van minderheden, waaronder met name de Schotten. Bij deze verkiezingen steeg de Schotse partij met 13 tot 48 van de in totaal 59 zetels in Schotland. De overgrote meerderheid van de Schotten wil in de EU blijven en vragen daarom nu opnieuw om een referendum over de Schotse zelfstandigheid. Wat gaan Noord-Ierland en Wales nu doen?

Belangrijkste lessen
Het districtenstelsel leidt tot sterk vertekende resultaten. Dat betekent dat een grote meerderheid van de stemgerechtigden zich niet vertegenwoordigd zal voelen hetgeen maatschappelijke onvrede zal verhogen. Bovendien maakt het wederom heel duidelijk dat referenda tegenstellingen vergroot in plaats van verkleint. Keuzes tussen uitersten bevorderen polarisatie en voorkomen het tot stand komen van compromissen die een breder draagvlak in de samenleving hebben. Lang leve het Nederlandse poldermodel!Naschrift. Engels/Britse onderwerpen
De top tien blogberichten over Engels/Britse onderwerpen zijn (in volgorde van omvang van populariteit) blogbericht nummer 19: "No sex please, we're British!", blogbericht nr. 17: Disadvantaged by English, blogbericht 123: IHEU & Engeland (de sterkste stijger in deze groep), blogbericht 20: No Dutch please, blogbericht 44: Mediamanipulatie, blogbericht 149: Brexit? Referendum Exit!, blogbericht 79: Alan Turing (1912-1954), de weggestopte held, blogbericht 66: Pride, blogbericht 140: Brexit? Schotland Exit! en blogbericht Brexit & Nexit: hoe betrouwbaar is opinie-onderzoek?Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.zaterdag 7 december 2019

323. Doodzwijgen humanistische traditie in Nederland

Regelmatig kom ik in Nederlandse media opvattingen tegen die blijk geven van onkunde of zelfs doodzwijgen van de humanistische traditie in Nederland. Enkele voorbeelden hiervan: "Nederland is een christelijk land."  "Nederland heeft een joods-christelijke traditie."  "De Nederlandse Verlichting komt uit het christendom voort." "Secularisatie is ook een religie." "Ontkerkelijking leidt tot meer wantrouwen, woede en radeloosheid." En als laatste citaat: "Nederlanders kunnen niet zonder religie." Hieronder weerleg ik dergelijke onjuistheden.

"Nederland is een christelijk land"
In mijn wereldwijd meest bekeken humanistisch blogbericht, Verhullende statistieken (1), toon ik aan dat humanisme in Nederland inmiddels de levensbeschouwelijke hoofdstroming is. En dat ondanks het doodzwijgen daarvan in de meeste statistieken. Wel is uit onderzoek gebleken dat Nederland snel ontkerkelijkt: christenen zijn inmiddels een minderheid. Toch wordt Nederland nog vaak een christelijk land genoemd. Te weinig media weerspreken dat.

"Nederland heeft een joods-christelijke traditie"
Wie in Nederland spreekt over een 'joods-christelijke traditie' verzwijgt de eeuwenlange achterstelling van Joodse Nederlanders. Pas sinds de Franse en Bataafse Revoluties eind achttiende eeuw kwam er een grondwettelijk einde aan de discriminatie. Vergelijkbare onkunde of onwil bestaat er over de eeuwenoude geschiedenis van het vrijdenken en humanisme in Nederland, zoals het boek heet dat in 2016 verscheen, zonder publiciteit.

"De Nederlandse Verlichting komt uit het christendom voort"
Wie de geschiedenis van  vrijdenken en humanisme in Nederland een beetje kent, weet dat de Nederlandse Verlichting fel bestreden werd vanuit het christendom. In mijn artikel over de Friese Verlichting geef ik hiervan een bekend voorbeeld. Het wereldwijd bekende planetarium van Eise Eisinga (1744-1828) in Franeker werd gebouwd om aan te tonen dat dominee Eelco Alte in 1774 ongelijk had toen hij beweerde dat de aarde zou vergaan als straffe Gods door een botsing van planeten. In dat artikel bewijs ik eveneens dat de door dominees opgehitste heksen- en sodomietenvervolgingen dankzij de Friese Verlichting in Friesland weinig steun kregen. Van Spinoza tot Multatuli was het christendom vijandig.

"Secularisatie is ook een religie"
De scheiding van kerk en staat was en is een belangrijke stap voorwaarts in de richting van het beginsel dat alle mensen het recht hebben om zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven zolang het zelfbeschikkingsrecht van anderen wordt gerespecteerd. Het gaat hier om een mensenrecht en niet om een religie. In mijn blogbericht 243 toon ik aan dat het begrip 'religie' door het Engels in het Nederlands tot onduidelijkheid leidt omdat mede daardoor de begrippen 'godsdienst' en 'levensbeschouwing' door elkaar gaan lopen. Nederlanders die het begrip religie gebruiken, kunnen beter kiezen: is óf godsdienst óf levensovertuiging.

"Ontkerkelijking leidt tot meer wantrouwen, woede en radeloosheid."
In blogbericht 245 toon ik aan dat godsdiensten niet nodig zijn voor zingeving, ethiek en mensenrechten; sterker nog: dat veel godsdiensten tot op de dag van vandaag echt vrije zingeving en mensenrechten voor iedereen daadwerkelijk bestrijden. Niet ontkerkelijking is het probleem maar de macht van godsdiensten en hun lakeien als Poetin en Trump om de zelfbeschikking van mensen aan te tasten. Media moeten daar meer aandacht aan geven.

 "Nederlanders kunnen niet zonder religie."
De feiten tonen aan dat de meeste Nederlanders heel goed zonder godsdienst zin aan hun leven kunnen geven op grond van de beginselen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. De meeste mensen deugen maar worden door populisten en veel media wijs gemaakt dat het slecht met de wereld zou gaan. Nederland hoort echt tot de gelukkigste landen ter wereld.

Homoseksualiteit als toetssteen
Op al deze gebieden blijkt homoseksualiteit een belangrijke toetssteen. De al meer dan dertig landen met huwelijksgelijkberechtiging horen tot de meest gelukkige ter wereld. De tientallen landen waar homoseksualiteit strafbaar is, horen nu tot de meest ongelukkige en gewelddadigste landen ter wereld. Zie ook:"Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). De groei van huwelijksgelijkberechtiging is de onmacht van kerken.

Mediakritiek
Veel media vatten de vrijheid van meningsuiting zo op dat feitelijke onjuistheden niet weersproken worden. Maar feiten zijn niet "ook maar een mening". Media die feitelijke onjuistheden verspreiden, dragen bij aan populistische aanvallen op mensenrechten.
Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland, het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, 7 over KGB & CIA, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, 25 onder de titel Godgeklaagd! 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging en nummer 103 over Solidariteit. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.

Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).

Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.


zaterdag 30 november 2019

322. (Homo)seksuele diversiteit in jeugdfilms

In Trouw van 20 november 2019 stond een artikel met de kop: "Lhbt in kinderfilm, Disney durft het (nog) niet aan". De animatieafdeling van Disney heeft inmiddels 57 films gemaakt en in geen enkele daarvan speelt een homo of lesbo een hoofdrol. In Nederland is dat nu anders. In de populaire jeugdserie 'Spangas' vervullen homo's en lesbo's wel hoofdrollen. In de zesdelige serie 'Anne+' gaat het over een lesbische studente in Amsterdam. Ook in de kinderseries 'Voetbalmeisjes' en 'Ninja Nanny' komen veel lhbt'ers voor. Maar wie denkt dat acceptatie van (homo)seksuele diversiteit in Nederland voltooid is, moet ik teleurstellen.

Het open riool van de (a)sociale media
Op 21 november 2019 verscheen er op internet een bericht over dit onderwerp. Ik heb begrepen dat de reacties op deze website door een redactie in de gaten wordt gehouden dus ik mag aannemen dat de ergste homohaters geweigerd zijn. Maar er blijft genoeg over aan homovijandige reacties om er dieper op in te gaan. Allereerst valt op dat de meeste homovijandige reacties anoniem zijn en de meeste homovriendelijke niet. Voor zover het te achterhalen valt, zijn de meeste homovijandige reacties afkomstig van mannen. Ook zitten er vermoedelijk enkele homovijandige kastzitters tussen: mannen die hun eigen homoseksualiteit trachten te onderdrukken door openlijke homo's keihard aan te vallen.

Representatief voor heel Nederland is het open riool van de (a)sociale media zeker niet. Maar het is goed om homovijandige redeneringen te analyseren en te weerleggen. Al was het alleen maar omdat daardoor duidelijk wordt hoe belangrijk homovoorlichting nu nog is.

"Homoseksualiteit is niet normaal"
Enkele citaten: "Iedereen moet zich normaal gedragen." "Een homorelatie is afwijkend, niet de norm en dus niet normaal." "Gewoon lekker normaal blijven doen." "De meerderheid bepaalt de norm." "Ze doen alsof het normaal is." In mijn lezing over vrijheidbevorderende identiteiten leg ik uit waarom het woord normaal gevaarlijk is voor mensen en zelfgekozen groepen die zelf zin en vorm willen geven aan hun bestaan. Het woord 'normaal' heeft twee betekenissen: gangbaar en gewenst. In de praktijk wordt het begrip normaal misbruikt om mensen die anders zijn te discrimineren. Democratie is niet dictatuur van een toevallige meerderheid. Een echte democratie waarborgt ieders mensenrecht op zelfbeschikking.

"Homoseksualiteit is niet natuurlijk"
"Man en vrouw is oorspronkelijk bedoeld." "Minderheden die zich gediscrimineerd voelen moeten langs een psycholoog." "Onze kinderen kunnen niet vroeg genoeg verpest worden." "Compleet doorgeslagen toestanden dit." "Het is onnatuurlijk." Homoseksualiteit is van alle tijden en plaatsen. Het komt ook op grote schaal onder dieren voor. Homoseksualiteit is voor homo's en lesbo's net zo natuurlijk als heteroseksualiteit voor hetero's. En wat is er natuurlijk aan internetten, auto's rijden en televisie kijken: mag dat dan ook niet meer?

"Ram homoseksualiteit niet door mijn strot"
De meeste homovijandige reacties wekken de indruk dat er iets opgedrongen zou worden: "Men moet niet drammen: het overgrote deel van de bevolking is hetero." "Ram het niet door mijn strot." "Je moet homosexualitiet niet opdringen." "Het is brainwashen." "Het is een drammerige extreme minderheid." "We moeten stoppen met promoten van extravagant gedoe." "We worden massaal gedwongen om het leuk en geweldig te vinden." "Val me er niet mee lastig." "Ze willen hun uitzonderlijke levensstijl opdringen."  Hoezo opdringen? Er wordt alleen voor gepleit om het niet dood te zwijgen voor kinderen. De paradox is dat niet homoseksualiteit opgedrongen wordt maar dat juist heteroseksualiteit op grote schaal door Disney als vanzelfsprekend wordt opgedrongen aan iedereen die anders dan hetero is.

"De wereld gaat echt kapot op deze manier: walgelijk!"
Het dichtst bij aanzetten tot haat en geweld zijn de volgende citaten: "De wereld gaat echt kapot op deze manier: walgelijk!" "Nog even en de heterosexuelen durven zich niet meer te vertonen." "Het is een heksenjacht!" Hoe kan de wereld ten onder gaan aan het opkomen voor het recht van twee mensen om elkaar lief te hebben? De meer dan dertig landen met huwelijksgelijkberechtiging horen tot de meest gelukkige ter wereld. De tientallen landen waar homoseksualiteit strafbaar is, horen nu tot de meest ongelukkige en gewelddadige landen ter wereld. Wie maakt kapot en wie bevordert echte liefde?

"Er is voldoende aandacht voor homoseksualiteit"
Terwijl bijvoorbeeld in de reclame nauwelijks aandacht is voor paren van gelijk geslacht vinden sommigen dat nu meer aandacht niet gewenst is: "Er is voldoende aandacht voor homoseksualiteit." "Wat een overdreven gezeik hier." "Ze moeten het zelf weten zolang ze maar uit mijn buurt blijven." Alleen al het feit dat een simpele vraag waarom door Disney homoseksualiteit doodgezwegen wordt honderden vaak homovijandige reacties oproept, toont al aan dat veel meer aandacht nodig is om bestaande vooroordelen te bestrijden.

"Er is al meer dan genoeg acceptatie"
Gezien de bovenstaande reacties zou je het niet verwachten maar kennelijk vinden een aantal mensen dat het nu wel goed zit met homoseksualiteit: "Er is al meer dan genoeg acceptatie." En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat er nog altijd veel fysiek en verbaal geweld is tegen openlijke homoseksualiteit waartegen nauwelijks wordt opgetreden.

"Kinderen zijn niet bezig met homoseksualiteit"
In mijn memoires beschrijf ik hoe ik als driejarige kleuter aan mijn moeder vroeg waarom jongens niet met jongens kunnen trouwen. Ik geef toe dat dit niet voor alle gevoelsgenoten geldt maar velen merken als kind al dat zij anders zijn dan anderen. Deze volgende citaten zijn dan ook op z'n minst feitelijk onjuist: "Kinderen zijn niet bezig met die onzin homo's." "Volgens mij zijn kinderen van die leeftijd daar nog niet mee bezig." "Voorlichting is prima maar niet voor jonge kinderen." Het is niet voor niets dat homovoorlichting op basisscholen verplicht is geworden. In de eerste plaats krijgen zij er al mee te maken omdat er steeds meer kinderen zijn die door homo- en lesbische ouders worden opgevoed. In de tweede plaats is het woord 'homo' op heel veel schoolpleinen een gangbaar scheldwoord zonder dat daar ook maar iets tegen gedaan wordt. In de derde plaats is het (te) laat als voorlichting pas begint als jongeren al aan het puberen zijn met de bijbehorende identiteitsproblemen.

"Waarom een aparte gay parade en een aparte vlag?"
Zichtbare homoseksualiteit roept nog steeds weerstanden op: "Hetero's stappen toch ook niet in hun blote kont op een boot om de wereld te laten zien dat ze hetero zijn." "Waarom een aparte gay parade en een aparte vlag." De gay parades betogen voor ieders seksuele zelfbeschikking en daarom doen ook veel hetero's mee om dat doel steunen. Datzelfde geldt voor de regenboogvlag die niemand buiten sluit: inclusief in plaats van exclusief.

"Waarom zou ik trots moeten zijn op mijn seksuele voorkeur"
Dit argument hoor ik van veel homovijandige kastzitters:"Waarom zou ik trots moeten zijn op mijn seksuele voorkeur?" In mijn lezing over vrijheidbevorderende identiteiten leg ik uit dat niemand trots hoeft te zijn op zijn/haar seksuele voorkeur want daar kan niemand iets aan doen. Maar mensen kunnen er wel trots op zijn dat zij in een nog altijd homovijandige omgeving opkomen voor het recht om zelf zin en vorm te geven aan hun eigen seksualiteit zolang zij seksuele zelfbeschikking van anderen respecteren. Dat doen homohaters niet!


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, het nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, nummer 294, Vrijheidbevorderende identiteiten, het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap, nummer 230, Stop zwart-wit-denken en nummer 319, "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.zaterdag 23 november 2019

321. Jongeren en (homo)seksuele diversiteit

In de bijlage TIJD van zaterdag 9 november 2019 besteedt Trouw aandacht aan jongeren en seksuele diversiteit. Ik citeer een paar koppen: "Jongeren hoeven niet meer zo nodig in een hokje". En: "Steeds meer jongeren noemen zichzelf bi, pan of queer. Traditionele hokjes als hetero, homo of lesbo beginnen te knellen." "Jongeren voelen zich vrijer als ze niet in de termen man of vrouw hoeven denken." Dit wekt de indruk alsof er sprake zou zijn van een nieuwe ontwikkeling. Maar klopt dat wel? Hoe zat dat met identiteiten in het verleden?

Geschiedenis van homo/lesbische identiteiten
In mijn proefschrift beschrijf ik hoe homo/lesbische bewegingen in hun homovijandige omgevingen steeds weer nieuwe identiteiten zoeken om weerstanden te verzwakken en vooruitgang te boeken. Wat Trouw beschrijft is dus helemaal geen nieuw verschijnsel. In mijn memoires beschrijf ik hoe ik dat zelf heb meegemaakt in de jaren zestig en zeventig.

In een homovijandig klimaat worden steeds weer nieuwe identiteiten gezocht
Zo had het COC in de jaren vijftig het woord homofiel bedacht om de weerstand tegen het woord homoseksualiteit te verzachten maar veel jongeren in de jaren zestig en zeventig veranderden dat weer om 'integratie door konfrontatie' te bereiken. Waar het COC toen nog een gesloten club met anonieme leden was, organiseerden homo/lesbische studenten open 'integratiefeesten' waar iedereen welkom was in een homovriendelijke sfeer. Daaruit ontstonden in Utrecht de nog steeds bestaande (homo)seksueel veelvormige PANN-feesten.

Identiteiten kunnen knellen en bevrijden
Terecht staat ook in het Trouw-artikel: "hokjes (zijn) niet per se slecht. Het kan jongeren zekerheid geven als ze het juiste hokje vinden. Een hokje of label kan dan helpen te weten wie je bent of om je gevoelens te beschrijven." De maatschappij verandert en jongeren veranderen, zeker als ze gaan puberen. "Dat uitgezoek hoort sowieso bij de puberteit."

Is dan alles hetzelfde?
Het grote verschil met het verleden is dat internet wereldwijd homoseksualiteit veel zichtbaarder heeft gemaakt en dat homo/lesbische bewegingen zo veel makkelijker bereikbaar zijn geworden voor jongeren die in isolement leven. Vroeger dachten zij de enigen ter wereld te zijn die zich zo voelden en dat is nu gelukkig grondig veranderd.


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).


Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, het nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, nummer 294, Vrijheidbevorderende identiteiten, het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap, nummer 230, Stop zwart-wit-denken en nummer 319, "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 16 november 2019

320. Kwame Anthony Appiah: "leugens die ons binden"

Van de Ghanees-Brits-Amerikaanse filosoof Kwame Anthony Appiah verscheen zojuist in Nederland zijn vertaalde boek De leugens die ons binden; een nieuwe kijk op identiteit (Amsterdam 2019). Dit boek past heel goed in mijn serie over identiteit (zie hieronder).

Samenvatting in enkele citaten
Op bladzijde 17 schrijft hij: "Wij kunnen het niet zonder identiteiten stellen, maar wij moeten ze beter begrijpen als wij de hoop willen hebben ze te hervormen en ons te bevrijden van misvattingen erover die vaak een paar honderd jaar oud zijn." Op bladzijde 32: "Samengevat: identiteiten brengen allereerst benamingen met zich mee en ideeën over waarom en aan wie ze zouden moeten worden toegekend. In de tweede plaats bepaalt jouw identiteit je gedachten over hoe je je zou moeten gedragen; en ten derde beïnvloedt zij de manier waarop andere mensen jou bejegenen. Ten slotte zijn al deze dimensies van identiteit betwistbaar, altijd vatbaar voor discussie: wie erbij hoort, wat voor mensen dat zijn, hoe ze zich zouden moeten gedragen en hoe ze bejegend zouden moeten worden."

Op bladzijde 218: "De vormen van identiteit die wij hebben beschouwd kunnen allemaal vormen van inperking worden, begripsmatige misvattingen die garant staan voor morele. Maar zij kunnen ook contouren verlenen aan onze vrijheid, zoals arbeidersklasse- en LGBTQ- en nationale en religieuze identiteiten hebben gedaan in een wereldwijde strijd."

Genuanceerd betoog maar weinig over vrijheidbevorderende identiteiten
Appiah laat zien dat veel identiteiten in strijd zijn met de feiten en met het recht om zelf inhoud en vorm te geven aan het eigen bestaan zolang men het zelfbeschikkingsrecht van anderen respecteert. Zijn zeer genuanceerde betoog is strijdig met de (door de uitgever bedachte?) titel en vertoont enkele heel opvallende tekortkomingen. Nergens in het boek rechtvaardigt hij de titelwoorden "leugens" en "binden". Het woord "leugens" suggereert kwade trouw. Het woord "onwaarheden" zou zijn genuanceerde betoog beter weergeven. Het woord "binden" suggereert erg onmachtige burgers terwijl het woord "verbinden" de mogelijkheid open laat dat mensen zelf identiteiten ontwikkelen om zich te bevrijden.

De oorspronkelijke titel is: "The Lies That Bind. Rethinking Identity. Creed, Country, Color, Class, Culture". De Nederlandse ondertitel "een nieuwe kijk op identiteit" klopt niet omdat er al eeuwenlang in de humanistische traditie gestreefd wordt naar vrijheidsbevorderende identiteiten. Waarom besteed Appiah daar zo teleurstellend weinig aandacht aan? Ook laat hij als ervaringsdeskundige na om voorbeelden te geven uit de homo/lesbische traditie. Zo werd bijvoorbeeld het verhaal over Sodom eeuwenlang misbruikt om te beweren dat daarin homoseksualiteit veroordeeld zou worden terwijl het ging om schending van het gastrecht.

En er wordt ook geen aandacht besteed aan de zeer Afrikaanse leugen dat homoseksualiteit door het westen opgelegd zou worden terwijl in werkelijkheid de anti-homoseksuele Britse wetgeving veel eeuwenoude Afrikaanse vormen van gelijkgeslachtelijke tradities bestreden heeft. Hij verwijst naar Oeganda maar er zijn er veel meer voorbeelden van antihomohaat.

Identiteit als keuze
In mijn Tresoar-lezing Identiteit als keuze leg ik uit hoe opgedrongen identiteiten vanuit geboorte, geslacht, gerichtheid, godsdienst en geschiedenis omgevormd kunnen worden in zelfgekozen identiteiten. Door met name zelforganisatie en het zoeken van bondgenoten en sleutelfiguren kunnen identiteiten ontwikkeld worden die veel meer ruimte geven voor ieders zelfbeschikking. Het is jammer dat Appiah hier te weinig aandacht aan besteedt.
Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, het nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, nummer 294, Vrijheidbevorderende identiteiten, het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap, nummer 230, Stop zwart-wit-denken en nummer 319, "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 9 november 2019

319. "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!

Voor mijn vele buitenlandse lezers: Sinterklaas komt binnenkort weer in Nederland en dan begint inmiddels traditiegetrouw de zogenaamde Zwarte Piet discussie over de vraag hoe racistisch Nederland al dan niet is.  Dit jaar verscheen van Elma Drayer het boek Witte Schuld (Amsterdam 2019) over de onverdraagzaamheid binnen het identiteitsdenken. Zij plaatst dit 'debat tussen doven' in een verhelderend breder kader. Hier een samenvatting.

Hedendaagse vormen van slavernij mogen niet verzwegen worden
Op bladzijde 63 schrijft zij hierover: "De taboeverklaring van de term 'moderne slavernij' vind ik bijvoorbeeld ronduit aanmatigend. Volgens de ngo Anti-Slavery International leven op dit moment naar schatting 40 miljoen mensen in slavernij. Dat zijn er meer dan in de afgelopen eeuwen binnen en tussen continenten zijn verhandeld. Waarom zou je dat in hemelsnaam geen moderne slavernij mogen noemen? Het lot van jouw voorouders mag afschuwelijk zijn geweest, het was niet afschuwelijker dan dat van miljoenen die nu in gevangenschap leven." In mijn blog noem ik dit zowel divagedrag als ook zwart racisme.

Iemand is niet schuldig door wat voorouders hebben aangericht
Op bladzijde 85 schrijft zij dit: "Zelf ben ik aanhanger van de gedachte dat je individuen niet aanrekent wat hun (voor)ouders zoal hebben uitgespookt.  Je houdt ze uitsluitend verantwoordelijk voor hun eigen woorden en daden. Collectieve schuld is per slot een van de giftigste denkbeelden die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Het is mij geen geringe zorg dat een ideologie die het omgekeerde propageert tegenwoordig zoveel weerklank vindt." Op bladzijde 89 schrijft zij: "Excuses aanbieden voor daden die je niet zelf op je geweten hebt is gratuit. De 'diepe spijt' die achtereenvolgende kabinetten de afgelopen jaren hebben betuigd is meer dan voldoende. En geldelijke compensatie? Het causale verband tussen het aangedane onrecht en wat de nazaten nu ervaren valt met geen mogelijkheid aan te tonen." Op bladzijde 90 schrijft zij vervolgens ook: " 'Je bént niet je verleden', zei filosoof Kwame Anthony Appiah in NRC Handelsblad. Hij vertelde over zijn Afro-Amerikaanse studenten die tegen hem zeggen: we zijn hier op slavenschepen heen gebracht. 'Nee, denk ik dan, jij bent het de bus naar Brooklyn gekomen. Jij bent hier geboren. Het is niet jouw geschiedenis, het is de geschiedenis van je voorouders. Je moet je identiteit vederlicht dragen' " In een volgend bericht zal ik meer over Appiah schrijven.

Zwarte schuld
Op bladzijde 161 schrijft zij: "Wellicht verklaart de overtuiging dat zwart per definitie de onderliggende partij is een verschijnsel dat je zou kunnen omschrijven als de blinde vlek voor machtsmisbruik in eigen kring." Op bladzijde 180 schrijft zij ook: "Alle nobele want emancipatoire bedoelingen ten spijt, uiteindelijk ondermijnt identiteitspolitiek waar links in mijn ogen voor zou moeten staan: de vrijheid om je bestaan vorm te geven ongeacht klasse, sekse en kleur." Ik wil daaraan toevoegen: seksuele voorkeur. Want er is ook sprake van zwarte schuld inzake homovervolging. Een zeer treurig voorbeeld daarvan is Oeganda.

Geen Amerikaanse misstanden invoeren
Op bladzijde 173 schrijft zij: "Identiteitspolitiek is een giffabriekje dat alleen maar méér identiteitspolitiek produceert". Op bladzijden 175-176: "Als gezegd kopiëren Nederlandse identiteitsdenkers integraal het gedachtegoed van hun Amerikaanse geestverwanten. Centraal staat daarin de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Voor de Amerikaanse werkelijkheid alleszins terecht.   Alleen verschilt onze geschiedenis fundamenteel van die van de Verenigde Staten, van Zuid-Afrika, of van enig ander land waar de overheid racisme legitimeerde en sanctioneerde. Wij hebben nimmer wetgeving gekend die mensen van kleur naar de achterzijde van de bus en naar aparte woonwijken verbande of ze uitsloot van deelname aan de verkiezingen. Bordjes met SLEGS BLANKES hebben hier nooit gehangen. (Wel met VOOR JODEN VERBODEN maar dat zijn activisten vergeten.) En wat activisten ook mogen beweren, Nederland heeft een van de keurigste politiemachten ter wereld." Zie voor verdere verschillen mijn bericht over Hans Brinker.

Identiteitsdenken kan ook positief uitpakken
Ik ben het met Elma Drayer eens dat identiteitsdenken heel negatief kan uitpakken. Maar het kan ook positief werken als het beginsel aanvaard wordt dat mensen en zelfgekozen groepen zelf zin en vorm moeten kunnen geven aan hun leven zolang zij het recht op  zelfbeschikking van anderen respecteren. Ik werk dit idee over vrijheidbevorderende identiteiten uit in mijn Tresoarlezing Identiteit als keuze (Leeuwarden, 13 mei 2011).


Naschrift. Heeft Google een blinde vlek?
Af en toe kijk ik of bepaalde begrippen uit mijn blog de zoekmachine van Google bereiken. Zo tikte ik op 21 november 2019 de in mijn blog eerder gebruikte begrippen 'geen zwarte onschuld', 'zwarte schuld' en 'zwart racisme' in en wat blijkt: deze begrippen worden door de zoekmachine van Google niet opgemerkt! Een blinde vlek van Google? Google kent wel het begrip 'omgekeerd racisme' en Wikipedia kent het begrip 'plaasmoorde' in Zuid-Afrika.

Naschrift. Racisme- en islamdiscussie
Deze groep berichten staat in de top tien van mijn blogberichten dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme?, nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (onder andere over de 'slag om Dokkum') en blog nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in een Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts.

De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst en godsdienst speelt ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen (1) (de sterkste stijger in deze groep), nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 142: Turkse troebelen (2), het nummer 161: Turkse troebelen (3) en nummer 185: Turkse troebelen (4). Ook veel bekeken werden de blogberichten nummer 159: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (1), nummer 160: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (2)  en 170: Mijn tweede vlogbericht: boerkiniverbod?


Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar het blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', bericht nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, 294, Vrijheidbevorderende identiteiten en het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 2 november 2019

318. Homovijandige kastzitters

In mijn vorige blogbericht, Homovijandig mannenvoetbal, besprak ik het verschijnsel dat veel in de kast zittende homo's vijandig staan tegenover uit de kast gekomen homo's. Een van de eerste openlijke homovoorvechters, Benno Premsela (1920-1997), heeft mij daar veel over verteld. Mannen met een dubbelleven voelden zich bedreigd als er openlijk over homoseksualiteit gesproken werd. Als zij hun eigen homoseksualiteit niet aanvaard hadden, voelden zij zich extra ongelukkig als zij zagen dat anderen dat wel konden. In dit bericht bespreek ik een aantal reacties naar aanleiding van de wereldwijde Coming Out Day 2019.

"Niet iedereen uit de doelgroep zelf is gediend van al die aandacht"
Als sommige hetero's iets doen dan worden andere hetero's daar niet op aangekeken. Maar als sommige homo's bv. met blote billen op een Amsterdamse boot gaan staan dan worden andere homo's daar vaak wel op aangekeken. Dat is die homo's met blote billen net zo min aan te rekenen als vrouwen met blote billen bij andere gelegenheden. Het zegt wel iets over het nog altijd bestaande antihomodenken. Helaas ook bij sommige homo's in de kast.

"Het COC is een homobelangenorganisatie waarvan maar een minderheid lid is"
De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC is niet een uiterst eng beperkte belangengroep van een kleine minderheid maar een organisatie die opkomt voor seksuele zelfbeschikking. En dat is in het belang van iedereen. Net zoals de humanistische en de vrouwenbeweging draait het bij de homo/lesbische beweging niet om de aantallen lidmaatschappen maar om het maatschappelijk draagvlak van zelforganisatie samen met weldenkende en geestverwante bondgenoten en sleutelfiguren in de hele maatschappij.

"Die lhbti-gemeenschap bestaat helemaal niet"
Wie dat zegt, is niet op de hoogte van het wereldwijde netwerk van alle mensen die zeer gemeenschappelijk strijden voor gelijkberechtiging. Kijk maar naar alle regenboogvlaggen die wereldwijd gehesen worden en waar homovijandige lieden zich zo aan ergeren waaruit maar weer blijkt hoezeer dat nog altijd nodig is. Hoe meer kritiek hoe meer solidariteit.

"Homoseksuelen verschillen onderling al net zo veel als hetero's"
Homo's en hetero's zijn inderdaad gelijkwaardig maar worden helaas niet gelijk behandeld. Homo/lesbische jongeren plegen in Nederland nog altijd vier keer zoveel zelfdoding als heterojongeren. Homovijandig geweld komt in Nederland nog op zeer grote schaal voor en wordt door politie en justitie amper vervolgd. Wat is er mis met onderlinge verschillen?

"Goede bedoelingen zijn bepaald geen garantie voor een goed resultaat"
Klopt. Maar in mijn memoires toon ik aan dat de Nederlandse homo/lesbische beweging een heel goed resultaat heeft geboekt door niet alleen naar bedoelingen te kijken maar ook naar de feitelijke verbeteringen die bereikt zijn. Zoals huwelijksgelijkberechtiging.

"Laat homo's, lesbo's en transgenders hun eigen boontjes doppen"
Jonge homo's, lesbo's en transgenders die opgroeien in een vijandige omgeving kunnen niet hun eigen boontjes doppen maar hebben de steun nodig van anderen die het belang van seksuele zelfbeschikking steunen. En dat geldt niet alleen voor jongeren maar zelfs ook voor volwassen profvoetballers gezien het homovijandig gedoe in het mannenvoetbal.


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 26 oktober 2019

317. Homovijandig mannenvoetbal

Op 11 oktober 2019 was het wereldwijd weer Coming Out Day. In Nederland deden vele honderden scholen mee. Meestal door het hijsen van een regenboogvlag. Dit wordt op die scholen georganiseerd door een Gender & Sexuality Alliance (GSA): "een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn". Juist op scholen moet een uiterst veilig klimaat bestaan voor iedereen die uit de kast wil komen.

Uit onderzoek en eigen ervaring in de homovoorlichting weet ik dat leerlingen die onzeker zijn over hun eigen seksualiteit dat kunnen afreageren door homovijandige uitlatingen. Het is dan van groot belang dat de school een duidelijk beleid voert. Dat gebeurde bijvoorbeeld op deze Coming Out Day op het Trinitas Gymnasium in Almere. In NRC Handelsblad van 12 oktober 2019 wordt helder beschreven hoe een groepje leerlingen anderen bedreigde met homovijandige uitingen. De school greep onmiddellijk in en benaderde die homovijandige leerlingen en hun ouders. Dat is van grote betekenis omdat veiligheid in ieders belang is.

Homovijandig mannenvoetbal
Naar aanleiding van Coming Out Day 2019 hebben aanvoerders in alle wedstrijden in het prof- en amateurs-mannenvoetbal  in het weekeinde van 18 t/m 20 oktober 2019 een speciale regenboogband gedragen. In de eredivisie vrouwenvoetbal gebeurde dat in het weekeinde van 11 t/m 13 oktober, ook op initiatief van de John Blankenstein Foundation.

Hoe is het te verklaren dat in Nederland nog nooit een mannelijke prof-voetballer uit de kast is gekomen terwijl homoseksualiteit in het vrouwenvoetbal geen enkel probleem is? In het mannenvoetbal komt veel homo-erotiek voor. In blogbericht 85, Zoenende voetballers, gaf ik daar wat voorbeelden van. Het is opvallend hoeveel daarvan in de afgelopen jaren op internet onvindbaar zijn gemaakt. Ook op de tribunes is de nodige homo-erotiek te zien: halfblote mannen die veel aan elkaar zitten. Tegelijkertijd hangt er een homovijandige sfeer. Het lijkt er op dat mannenvoetbal een verzamelplek is geworden van mannen die naar buiten een heteroleefstijl hebben maar zich tot mannen aangetrokken voelen en dat verhullen door openlijke homo's vijandig te benaderen. Die indruk wordt versterkt door de anonieme homovijandige kritiek op de regenboogbandjes. De meeste kritiek richt zich op de aanname dat er daardoor iets opgedrongen zou worden. Ik citeer b.v.: "door de strot geduwd", "geforceerd", "gedram", "in een hokje duwen" en "misbruik" terwijl precies het tegenovergestelde, seksuele zelfbeschikking, wordt bepleit. Hier zijn veel mannen aan het woord die in de kast zitten en zich bedreigd voelen door homo's die uit de kast komen. Waaruit maar weer eens blijkt hoe belangrijk de wereldwijde Coming Out Day nog altijd is.


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.