zaterdag 2 maart 2019

283. Het gaat goed met Nederland, maar... (1)

Het gaat goed met Nederland, maar helaas niet voor iedereen. Dat is de strekking van het net verschenen boek van Kim Putters: 'Veenbrand, smeulende kwesties in de welvarende samenleving'. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP) beschrijft hoe het toch komt dat Nederland tot de meest gelukkige landen behoort maar ook een ontevreden minderheid kent. Hij vermeldt vier belangrijkste smeulende kwesties. Ik noem belangrijke knelpunten die hij beschrijft. En ik vraag ook aandacht voor enige andere levende zorgen.

Belangrijkste smeulende kwesties
Ik vat Putters' vier smeulende kwesties samen. Er is volgens hem een te grote aandacht voor economische groei en dat miskent het maatschappelijk onbehagen over bijvoorbeeld grote inkomensverschillen en gebrek aan duurzaamheid. De grote veranderingen vragen om "een leven lang ontwikkelen" en dat is niet alleen een kwestie van werk maar ook van identiteit en verbondenheid bij groeiende verscheidenheid. Er groeit een nieuwe sociale ongelijkheid waardoor Nederland een steeds minder inclusieve samenleving dreigt te te worden. En de rechtsstaat staat onder druk waardoor het sociaal contract uitgewerkt lijkt.

Belangrijke knelpunten
Ik noem enkele belangrijke knelpunten die hij beschrijft. Het belang van het Nederlandse poldermodel wordt onderschat. In een land van minderheden zijn compromissen altijd noodzakelijk en die moeten niet, ten onrechte, als kiezersbedrog worden afgeschilderd.

Veel media beschouwen goed nieuws als geen nieuws waardoor een te negatief beeld van de werkelijkheid ontstaat. Er is te veel nadruk op debatten en er is meer behoefte aan dialoog. Daardoor kan de eenzijdige aandacht op uitersten beperkt worden en komt het gemeenschappelijke belang van het "maatschappelijk middenveld" meer tot zijn recht.

Veel media en politieke partijen hollen van incident naar incident en besteden daardoor te weinig aandacht aan de toekomst die we willen bereiken. Daarom is veel meer aandacht noodzakelijk voor lange termijn oplossingen en voor grondleggende maatschappijvisies.

Meer aandacht nodig
Zelf zou ik meer aandacht willen voor een paar kwesties die Putters niet (of nauwelijks) bespreekt. Zo is er mede door de overheid een schuldenindustrie ontstaan die kwetsbare personen in steeds grotere geldproblemen brengt. Het basisonderwijs raakt steeds meer gesegregeerd waardoor kinderen al maar minder in aanraking komen met mensen met andere behoeften en achtergronden zodat zij niet leren om daarmee om te gaan. Het feit dat het woord 'homo' een van de meest voorkomende scheldwoorden is op schoolpleinen en dat rechters dat vaak negeren bij antihomoseksueel geweld schaadt ieders zelfbeschikking.
Naschrift. Het gaat goed met Nederland
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (veel gelezen).

Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en als laatste blogbericht in deze serie nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

Hierna volgde een nieuwe serie over de staat van Nederland met blogbericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?, bericht 212, CDA-aanval op zelfbeschikking (2), blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (het best bekeken in 2017 en 2018), blogbericht 227, Populismepreventie in Nederland, bericht 233, Referendum: aanval op democratie (1), bericht 234, Red de benoemde burgemeester!, blogbericht 235, Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?, blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend, blogbericht 238, Nederlanders worden optimistischer!, blogbericht 265, Referendum: aanval op democratie (2), bericht 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, blogbericht 275, Staatscommissie parlementair stelsel Nederland, blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, en blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (het begrip klaagschaamte heeft Google bereikt!).