zaterdag 15 juni 2019

298. Pensioenakkoord gegijzeld?

Op 5 juni 2019 presenteerden de Nederlandse regering en de organisaties van werkgevers en werknemers een pensioenakkoord op hoofdlijnen. De regering krijgt ook steun van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks waardoor meerderheden in Tweede en Eerste Kamer (senaat) nu verzekerd zijn. De grootste vakbond FNV legt dit principe-akkoord voor aan de ongeveer miljoen leden. Waarom is dit raadgevend 'FNV-referendum' uiterst bedenkelijk?

Wat houdt het pensioenakkoord in?
De ingangsleeftijd van het voor iedereen geldende ouderdomspensioen (AOW) wordt de komende twee jaren bevroren op 66 jaar en vier maanden. Daarna volgt een langzamere stijging naar 67 jaar in 2024. Eerder stoppen met werken wordt mogelijk voor werknemers in zware beroepen. Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) komt een niet verplichte regeling die het aantrekkelijker maakt om voor een aanvullend pensioen te gaan sparen.

Ook komt er voor zzp'ers een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die aanzienlijk goedkoper zal zijn dan de huidige vrijwillige verzekeringen. Het stelsel voor aanvullende pensioenen wordt flexibeler waardoor de kans op dreigende kortingen de komende jaren minder groot wordt. Dit is van belang voor vrijwel iedereen en niet alleen voor FNV-leden.

Het belang van polderen
Het belang van polderen heb ik eerder uitgelegd in blogbericht 16. Een groot deel van de Nederlanders leeft onder de steeds stijgende zeespiegel. Dat leidt tot het welbegrepen eigenbelang dat iedereen moet samenwerken en niet een klein groepje dwars kan liggen omdat dit ieders ondergang zou betekenen. Helaas is er een kleine zelfzuchtige minderheid die nu de dikke middelvinger van het 'ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikke-denken' aanhangt.

Het belang van vakbeweging
Zelforganisatie en het zoeken van bondgenoten en sleutelfiguren voor het bereiken van compromissen waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden, is daarom van groot belang. Daarom werd ik bijna 50 jaar geleden lid van de grootste vakbond (toen NVV nu FNV) waar indertijd, de latere premier, Wim Kok (1938-2018) voorzitter van was. Hij gaf krachtig leiding uitgaande van het ook door mij aangehangen beginsel van solidariteit. Enige jaren geleden heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat niet een sociale solidariteit maar het behartigen van beperkte groepsbelangen door stakingen de overhand kreeg.

SP: van Oekraïne-referendum tot FNV-referendum
De FNV kwam in toenemende mate onder invloed te staan van de Socialistische Partij (SP). Die stond bijvoorbeeld achter de volksverlakkerij van het beruchte Oekraïne-referendum. Zo beweerde de SP toen dat de 20% van de stemgerechtigden die tegen stemden "het volk" zou vertegenwoordigen. Ook nu voert de SP actie tegen het pensioenakkoord en vindt de SP een kleine groep FNV-leden, die niet representatief is voor alle werknemers, belangrijker dan het belang van alle werknemers en zelfs van de gehele bevolking. De SP weet dat de pensioenen van de meeste mensen gekort gaan worden bij afwijzing van dit akkoord maar vindt het eigen dogmatische gelijk belangrijker dan het welzijn van de maatschappij als geheel. Een nee van de FNV is uiterst schadelijk voor de kwetsbaren in onze samenleving en tast het belang van de FNV zelf aan. Onze polderdemocratie komt daardoor in gevaar.

SCP-rapport 'Legitimiteit en pensioenhervormingen'
Op 11 juni 2019 verscheen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport 'Legitimiteit en pensioenhervormingen'. Dit rapport kreeg vrijwel geen aandacht in de Nederlandse media. De belangrijkste conclusie is dat de hoogte van de pensioenuitkering voor zowel werknemers als zelfstandigen verreweg het belangrijkste aspect van ons pensioenstelsel is.

Dat wordt belangrijker gevonden dan keuzevrijheid, flexibiliteit en maatwerk. "Zolang de hoogte van het pensioen achterblijft, zal het vertrouwen in het stelsel niet herstellen. Sterker nog: bij dalende uitkeringen daalt naar verwachting ook het vertrouwen." Aldus dit onderzoek. Een afwijzing door de FNV leidt tot korting op de meeste pensioenen. Het is daarom van groot belang dat de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging zich niet laat gijzelen door een kleine minderheid van met name leden van de SP die niet eens in staat was om bij de laatste EU-verkiezingen één zetel in het Europees Parlement te halen.Naschrift.
Op 15 juni 2019 werd bekend dat 75% van de FNV-stemmers en dat het FNV-parlement positief zijn over het pensioenakkoord. Afgaande op de eerdere mediaberichten werd dit niet verwacht: weer een voorbeeld van onjuiste beeldvorming in de meeste media.


Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).Naschrift. Verkiezingen in Nederland
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (veel gelezen).

Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en als laatste blogbericht in deze serie nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

Hierna volgde een nieuwe serie over de staat van Nederland met blogbericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?, bericht 212, CDA-aanval op zelfbeschikking (2), blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (het best bekeken in 2017 en 2018), blogbericht 227, Populismepreventie in Nederland, bericht 233, Referendum: aanval op democratie (1), bericht 234, Red de benoemde burgemeester!, blogbericht 235, Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?, blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend, blogbericht 238, Nederlanders worden optimistischer!, blogbericht 265, Referendum: aanval op democratie (2), bericht 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, blogbericht 275, Staatscommissie parlementair stelsel Nederland, blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, en blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (het begrip klaagschaamte heeft Google bereikt!).Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.