zaterdag 23 november 2019

321. Jongeren en (homo)seksuele diversiteit

In de bijlage TIJD van zaterdag 9 november 2019 besteedt Trouw aandacht aan jongeren en seksuele diversiteit. Ik citeer een paar koppen: "Jongeren hoeven niet meer zo nodig in een hokje". En: "Steeds meer jongeren noemen zichzelf bi, pan of queer. Traditionele hokjes als hetero, homo of lesbo beginnen te knellen." "Jongeren voelen zich vrijer als ze niet in de termen man of vrouw hoeven denken." Dit wekt de indruk alsof er sprake zou zijn van een nieuwe ontwikkeling. Maar klopt dat wel? Hoe zat dat met identiteiten in het verleden?

Geschiedenis van homo/lesbische identiteiten
In mijn proefschrift beschrijf ik hoe homo/lesbische bewegingen in hun homovijandige omgevingen steeds weer nieuwe identiteiten zoeken om weerstanden te verzwakken en vooruitgang te boeken. Wat Trouw beschrijft is dus helemaal geen nieuw verschijnsel. In mijn memoires beschrijf ik hoe ik dat zelf heb meegemaakt in de jaren zestig en zeventig.

In een homovijandig klimaat worden steeds weer nieuwe identiteiten gezocht
Zo had het COC in de jaren vijftig het woord homofiel bedacht om de weerstand tegen het woord homoseksualiteit te verzachten maar veel jongeren in de jaren zestig en zeventig veranderden dat weer om 'integratie door konfrontatie' te bereiken. Waar het COC toen nog een gesloten club met anonieme leden was, organiseerden homo/lesbische studenten open 'integratiefeesten' waar iedereen welkom was in een homovriendelijke sfeer. Daaruit ontstonden in Utrecht de nog steeds bestaande (homo)seksueel veelvormige PANN-feesten.

Identiteiten kunnen knellen en bevrijden
Terecht staat ook in het Trouw-artikel: "hokjes (zijn) niet per se slecht. Het kan jongeren zekerheid geven als ze het juiste hokje vinden. Een hokje of label kan dan helpen te weten wie je bent of om je gevoelens te beschrijven." De maatschappij verandert en jongeren veranderen, zeker als ze gaan puberen. "Dat uitgezoek hoort sowieso bij de puberteit."

Is dan alles hetzelfde?
Het grote verschil met het verleden is dat internet wereldwijd homoseksualiteit veel zichtbaarder heeft gemaakt en dat homo/lesbische bewegingen zo veel makkelijker bereikbaar zijn geworden voor jongeren die in isolement leven. Vroeger dachten zij de enigen ter wereld te zijn die zich zo voelden en dat is nu gelukkig grondig veranderd.


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).


Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, het nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, nummer 294, Vrijheidbevorderende identiteiten, het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap, nummer 230, Stop zwart-wit-denken en nummer 319, "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.