zaterdag 15 september 2018

261. Is homo-nieuws geen nieuws? (3)

Onder de vraag "Is homo-nieuws geen nieuws?" plaatste ik op zaterdag 21 mei 2016 en op zaterdag 11 november 2017 blogberichten met tientallen voorbeelden waaruit bleek dat veel media aan homo-nieuws geen of weinig aandacht besteden. Een van de redenen is dat media vaak vinden dat goed nieuws geen nieuws is. Daardoor ontstaat ten onrechte het beeld dat de wereld nu achteruit holt terwijl het tegendeel het geval is. In het vorig jaar meest bekeken blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt, onderbouw ik dat met talloze feiten. In dit blogbericht bespreek ik waarom het te betreuren is dat de legalisering van homoseksualiteit in India zo weinig aandacht kreeg in de meeste media.

Geschiedenis van gelijkgeslachtelijke relaties in India
Bijvoorbeeld uit de Kamasutra en homo-erotische tempelbeelden blijkt duidelijk dat gelijkgeslachtelijke seks al eeuwenlang in India heel gebruikelijk was. Het ook in India rondvertelde verhaal dat homoseksualiteit een 'westerse ziekte' zou zijn, is dus om twee redenen onzin: het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO geen ziekte en het bestaat al duizenden eeuwen in India. Net als in de rest van Azië en wereldwijd dus.

Koloniale strafbaarstelling van 'tegennatuurlijke' seks in India
Niet homoseksualiteit is uit het Westen afkomstig maar de antihomoseksuele koloniale wetgeving die in 1868 in India werd ingevoerd (met levenslang!). Net als overigens in de rest van het Britse koloniale rijk zoals ik uiteenzet in blogbericht 19: "No sex please, we're British!" In die wetgeving wordt homoseks 'tegennatuurlijk' genoemd. Ook dat is om twee redenen onzin. Gelijkgeslachtelijke seks komt in het hele dierenrijk voor en iets hoeft niet in het dierenrijk voor te komen (zoals godsdienst en celibaat) om toch gedoogd te worden.

Democratie als dictatuur van een meerderheid of als rechtstaat?
De afschaffing van de strafbaarstelling van homoseksualiteit in India ging niet zonder slag of stoot. Op 2 juli 2009 bepaalde het hoge gerechtshof van Delhi dat die strafbaarstelling in strijd met de grondwet en met de mensenrechten was. Op 11 december 2013 verwierp het hooggerechtshof van India dit omdat zo'n beslissing door de wetgever genomen zou moeten worden. Maar toen duidelijk werd dat veel volksvertegenwoordigers vanwege de heersende antihomohaat in India hieraan hun vingers niet wilden branden, nam op 6 september 2018 het hooggerechtshof unaniem de beslissing om toch een einde aan deze strafbaarstelling te maken. Terecht, want democratie is niet de dictatuur van een of andere meerderheid maar de maatschappelijke vormgeving van het beginsel dat mensen zelf inhoud en vorm mogen geven aan hun leven zolang zij de zelfbeschikking van anderen niet aantasten. Daar zouden zogenaamd democratische leiders Poetin, ErdoganXi en Trump nog wat van kunnen leren.

Waarom is dit besluit belangrijk? Onder populisten heerst de ernstige misvatting dat een meerderheidsbeslissing door een referendum het summum van democratie zou zijn. Maar als het gaat om de mensenrechten van individuen en van zelfgekozen minderheden kunnen referenda gevaarlijk zijn. Dictatuur van een intolerante meerderheid is geen democratie.

In de tweede plaats leeft nu dankzij de 1,3 miljard inwoners van India, de 1,4 miljard inwoners van China, de 0,5 miljard inwoners van de Europese Unie alsook de 0,3 miljard inwoners van de VS een meerderheid van de wereldbewoners in een land waar homoseks niet strafbaar is. Net zoals aan het steeds groeiend aantal landen waar nu sprake is van huwelijksgelijkberechtiging zouden media daar wel wat meer aandacht mogen besteden. Dit is een feest waard: voor het eerst leeft een meerderheid zonder straf op homoseks!Naschrift. Op 5 november 2018 roept de Europese Unie Tanzania ter verantwoording voor een antihomocampagne die in Dar es Salaam gepland is. Er worden sancties tegen Tanzania ingesteld. Dit bericht krijgt weinig aandacht. Op 14 november 2018  werd bekend dat de Caribische Hof van Justitie de anti-travestie-wetgeving in Guyana ongrondwettelijk verklaard. Guyana is het enige land in Zuid-Amerika dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Dit bericht krijgt in Nederlandse media geen aandacht. Op 21 december 2018 plaatst www.nu.nl een overzicht van goed (homo)nieuws. Weinig andere media doen dit. Op 23 januari 2019 werd homoseksualiteit niet langer strafbaar in Angola. Dit bericht kreeg geen aandacht in Nederlandse media. Op 12 maart 2019 stemde de Senaat in Nederland voor een verbod op discriminatie van trans- en genderpersonen. Ook hier was geen aandacht voor in Nederlandse media. Op 2 april 2019 kreeg Chicago als de eerste grote stad in de VS een openlijk lesbische en zwarte burgemeester. Weinig aandacht in Nederlandse media. Vanaf 3 april 2019 mag homoseksualiteit met stenigen worden bestraft in het islamitische Brunei. Dit bericht kreeg wel wereldwijd veel aandacht. Op 23 april 2019 blijkt dat de verklaring van het Europees Parlement tegen Brunei's stenigen van homo's niet de media haalt (goed nieuws is geen nieuws) maar wel dat Brunei zich daar niets van aantrekt. Op 2 mei 2019 doen leiders uit de internationale zakenwereld een oproep om Brunei en aanverwante bedrijven te boycotten. Dat bericht krijgt weinig aandacht, wel dat Brunei het stenigen opschort. Op 13 mei 2019 wordt bekend dat de haatprediker Anderson ook Ierland niet in mag komen. Dat bericht krijgt veel minder aandacht dan de weigering hem in Nederland toe te laten. Op 17 mei 2019 stelt, als eerste Aziatische land, Taiwan het huwelijk open voor paren van gelijk geslacht. Op deze wereldwijde dag tegen homohaat erkent KNVB-voorzitter Van Praag dat de Nederlandse voetbalwereld nog homovijandig is. Ook op dezelfde dag stemt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met een meerderheid van 236 tegen 173 voor een wet die discriminatie tegen lhbt's verbiedt: vrijwel geen aandacht hiervoor in Nederlandse media. Op 23 mei 2019 stelt het hooggerechtshof van Brazilië discriminatie van homo's, lesbo's en transgenders strafbaar. Dit bericht krijgt weinig aandacht. Op 24 mei 2019 worden in Taiwan de eerste huwelijken voor paren van gelijk geslacht gesloten. Hiervoor is wel enige aandacht. Op 28 mei 2019 stemde de Tweede Kamer voor strafbaarstelling van de zogenaamde 'homogenezingen'. De christelijke partijen en de rechtse PVV en FvD stemden tegen strafbaarstelling. Dat laatste kreeg vrijwel geen aandacht in de media. Op 11 juni 2019 bepaalde het hooggerechtshof van Botswana dat de Brits koloniale strafbaarstelling van homoseksualiteit in strijd is met de grondwet. Dit bericht kreeg een beetje aandacht in de media. Op 13 juni 2019 werd bekend dat het hooggerechtshof van Ecuador besluit tot huwelijksgelijkberechtiging. Op 14 juni 2019 besluit het hooggerechtshof van Brazilië dat homofobie strafbaar is, tot grote ergernis van de homovijandige president. Op 12 juli 2019 besloot de Mensenrechtenraad van de VN om het mandaat te hernieuwen van de expert inzake de bescherming tegen geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Dit bericht kreeg geen aandacht in de Nederlandse media. Op 1 augustus 2019 werd bekend dat de rechtbank in Warschau de verspreiding verbiedt van haatdragende anti-homo-stickers. Kreeg vrijwel geen aandacht in Nederlandse media. Op 8 september 2019 werd voor het eerst een Pride in Sarajewo gehouden. Die verliep rustig en er was vrijwel geen aandacht voor in Nederlandse media. Vanaf 8 september 2019 is het middelbaar beroepsonderwijs verplicht de acceptatie van lhbti-ers te bevorderen. Zes op de tien lhbti-studenten in het mbo hebben te maken met negatieve reacties terwijl bijna de helft van de mbo-scholen daar geen aandacht aan besteed. Het bevorderen van lhbti-acceptatie is al verplicht op alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Op 24 september 2019 riep de Nederlandse koning in een toespraak voor de Algemene Vergadering de Verenigde Naties op om de lhbt-rechten te versterken. Geen aandacht in de Nederlandse media. Op 22 oktober 2019 stelt Noord-Ierland het huwelijk open voor paren van gelijk geslacht. Dat is nog niet het geval in de EU-lidstaten Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Op 7 november 2019 werd bekend dat een record aantal lhbt-personages voorkwamen in Amerikaanse tv-series. Vrijwel geen aandacht in Nederlandse media. Op 13 december 2019 wordt voor de tiende keer, nu op meer dan duizend scholen, Paarse Vrijdag gehouden. Vrijwel geen media-aandacht. Op 18 december 2019 stemt de Duitse regering in met het verbieden van het 'genezen' van homoseksuelen en transgenders. Weinig media-aandacht in Nederland waar het nog niet strafbaar is. Op 18 december 2019 veroordeelt het Europees Parlement de 'homovrije zones' in Polen. Een beetje media-aandacht in Nederland. Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%). Dit onthullend bericht dat de hoge zelfdodingscijfers onder homo- en biseksuele jongeren helpt verklaren, krijgt weinig aandacht. Op 12 maart 2020 werd bekend dat er vanuit de Tweede Kamer een wetsvoorstel komt om de zogenaamde 'homogenezingen' te verbieden. Tegenstanders van zo'n verbod (PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, DENK en Forum voor Democratie) vormen een minderheid. Op 17 mei 2020 (de Internationale Dag tegen Homo-, Bi-, Trans- en Intersekse-fobie) roept het COC op actie ondernemen tegen de zogenaamde 'LHBTI-vrije zones' in Polen. Dit kreeg geen aandacht in Nederlandse media. Op 26 mei 2020 opent Costa Rica het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Weinig aandacht in Nederlandse media. Op 27 mei 2020 sluit Friesland als laatste provincie zich aan bij het regenboogakkoord. In de meeste media wordt de indruk gewekt dat het alleen maar zou gaan om het hijsen van de regenboogvlag. Maar het echte probleem was dat Friesland rijkssubsidie onbenut liet om iets te doen aan anti-homodiscriminatie in bijvoorbeeld onderwijs en sport.Naschrift. Meest gelezen blogberichten over homoseksualiteit
Het meest gelezen blogbericht over homoseksualiteit is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Daarop volgen nummer 32 over mijn eerste vriendje, nummer 29 over de Russische homovervolging, nummer 45 over Gerard Reve en Antoine Bodar, nummer 37 over de rampenzomer 1967, nummer 19 over de wereldwijde Britse homovervolging, nummer 51 over Homostudies, nummer 40 over Benno Premsela, een nieuwe vader, nummer 78 over homoseks en jongeren, en als tiende, nummer 28 over mijn homojeugd.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.