zaterdag 22 februari 2020

332. Gemeenten zonder openbare bibliotheek

Op 11 februari 2020 publiceert de Nederlandse Raad voor Cultuur een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de openbare bibliotheek in Nederland onder druk staat. Zo is sinds 2010 het totaalbedrag dat gemeenten reserveren voor de eigen openbare bibliotheek met 19% gedaald. Bovendien is sinds 2015 het aantal gemeenten zonder een wettelijk volwaardige bibliotheekvoorziening gestegen van 10 naar 16 gemeenten. De bibliotheekwet van 2015 die de toegang tot bibliotheken moest verzekeren, werkt kennelijk onvoldoende. Sinds 2012 is het aantal bibliotheeklocaties met 27% gedaald. Waarom is dit uiterst zorgelijk?

Leesvaardigheid daalt en laaggeletterdheid stijgt
Op 3 december 2019 werd dankzij het wereldwijde Pisa-onderzoek bekend gemaakt dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren steeds harder daalt, zeker in vergelijking met andere landen. Op 11 april 2019 maakte de Sociaal Economische Raad bekend dat zo'n 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd is. Dit aantal stijgt door de vergrijzing en de komst van nieuwkomers. De dalende leesvaardigheid en de stijgende laaggeletterdheid is niet alleen slecht voor de economie maar ook voor de integratie en het welzijn van de betrokkenen.

Betekenis openbare bibliotheken voor inburgeraars
Meer en meer vervullen openbare bibliotheken een belangrijke functie voor inburgeraars. Zij gaan naar openbare bibliotheken om hun taalvaardigheden te vergroten. Zo kunnen zij er dankzij gratis internet speciale taalcursussen volgen. Veel erkende inburgerdocenten verwijzen dan ook naar openbare bibliotheken. Die hebben daardoor een grote integratie bevorderende betekenis. Zeker daar waar wijk- en dorpshuizen steeds meer verdwijnen.

Waar zitten de knelpunten?
De gemeenten zonder de wettelijk vereiste openbare bibliotheekvoorzieningen zijn nu Albrandswaard, Alphen-Chaam, Blaricum, Brunssum, Buren, Haaren, Lopik, Montfort, Mook en Middelaar, Noord-Beveland, Rozendaal, Roerdalen, Uitgeest, Veere, Waterland en Zaanstad. In veel gemeenten is sprake van bezuinigingen. Maar bezuinigen op openbare bibliotheken is kortzichtig omdat daardoor op langere termijn sociale en economische problemen kunnen ontstaan. Het is daarom belangrijk dat de rijksoverheid nu ingrijpt.
Naschrift. Nederlands wereldwijd
De groep blogberichten over de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd wordt vooral gelezen dankzij de opleidingen Neerlandistiek die van mijn blog gebruik maken. In deze groep werd het meest gekeken naar blogbericht 71 over Nederlands wereldtaal?, gevolgd door bericht nummer 17 over Disadvantaged by English, nummer 20 over over de Engelse vijandschap tegen het Nederlands: No Dutch please! (de grootste stijger in deze groep), door nummer 22 over Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, nummer 12 over Handicap√© par la francophonie, nummer 102 over Grenzenloos Nederlands, nummer 13 over Afrikaner identiteit, nummer 11 over Frankrijk & Nederland en bericht nummer 10 over Vlaanderen & Nederland. Zie hierbij ook bericht 260: Vreedzaam Friesland (4).


Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.