zaterdag 15 december 2018

274. Paarse Vrijdag 2018: scholen & homoseksualiteit

Op 14 december 2018 werd dit jaar op bijna 900 scholen in Nederland aandacht besteed aan solidariteit met onder andere homo/lesbische leerlingen. Jaarlijks vindt deze Paarse Vrijdag plaats op de tweede vrijdag van december. Docenten en leerlingen dragen dan paars uit solidariteit met alle genders en seksuele oriëntaties. Dit wordt georganiseerd door COC's GSA-netwerken. GSA betekent Gender & Sexuality Alliance. Dit gebeurt om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn op school. Dat dit nodig is, blijkt uit recent verschenen onderzoek van de Amerikaanse Columbia University en COC. In dit blogbericht geef ik in het kort samengevat hieronder de belangrijkste resultaten weer.

LHBT-leerlingen hebben het zwaar op Nederlandse scholen
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat lesbische, homo- en biseksuele en transgender leerlingen het zwaar hebben op Nederlandse scholen. Scholen met de hier boven genoemde GSA-netwerken doen het aanzienlijk beter. De overheid wordt verzocht om er strenger op toe te zien dat alle scholen positieve aandacht besteden aan LHBT's, dat dit onderwerp verplicht besproken wordt op lerarenopleidingen en dat het ook deel gaat uit maken van antipestprogramma's omdat LHBT's veel te veel gepest blijken te worden.

Negatieve uitingen, schelden en geweld zonder doelmatig ingrijpen door leraren
Op Nederlandse middelbare scholen komen veel (71%) negatieve uitingen over homo's voor. Meer door leerlingen (80%) dan door leraren (46%). Slechts 16% van de leraren doen daar wat tegen. Van de de ondervraagde LHBT-leerlingen zegt 58% daar last van te hebben.

Bijna de helft (44%) van de ondervraagde LHBT-leerlingen werd in het afgelopen jaar uitgescholden vanwege hun seksuele oriëntatie. Een meerderheid  van 73% voelde zich buitengesloten door medeleerlingen en over 67% werden roddels en leugens verteld.

In het afgelopen jaar had 13% te maken met licht geweld en 6% met zwaar geweld vanwege hun seksuele oriëntatie. De meeste leerlingen (62%) die dit meemaakten, hebben dit bij het schoolpersoneel gemeld. Slechts 38% vindt dat daar doelmatig op gereageerd werd.

LHBT-scholieren voelen zich op school zo'n vijf maal vaker dan gemiddeld eenzaam (36% vs 7%), buitengesloten (44% vs 9%) en onprettig (43% vs 11%). Volgens vier op de vijf leerlingen is er op hun school geen positieve aandacht voor LHBT's in de les. En volgens 55% is er geen antipestbeleid en bovendien is er vrijwel geen (9%) aandacht voor het pesten van LHBT's.

Het blijkt beter te kunnen
Het goede nieuws is dat sommige scholen het beter doen dan de andere. Als er op school docenten zijn die LHBT-leerlingen ondersteunen, voelen die leerlingen zich daar meer thuis (72% vs 37%) en meer geaccepteerd (56% vs 17%). Dat geldt ook voor scholen met genoemde GSA-netwerken: zij voelen zich daar meer thuis (70% met GSA vs 48% zonder GSA) en meer geaccepteerd (60% met GSA vs 42% zonder GSA). En dat geldt ook voor scholen die lessen geven met positieve aandacht voor LHBT's: zij voelen zich daar meer thuis (73% vs 50%) en meer geaccepteerd (62% vs 46%). Alle scholen kunnen nu dus weten wat heel goed werkt!

Homovoorlichting op school kan en moet beter
In de afgelopen jaren heb ik herhaaldelijk betoogd dat homovoorlichting op school beter moet. Veel scholen zeiden niet te weten hoe dit doelmatig kan worden aangepakt. Veel leraren bleken op de lerarenopleiding hier niets over geleerd te hebben. Het succes van Paarse Vrijdag en de bovengenoemde onderzoeksresultaten laten zien dat en hoe het wel kan. Omdat ook dit jaar veel media hieraan geen aandacht hebben besteed, komt ook dit bericht in mijn serie met mediakritiek. Zegt het voort: goed (homo)nieuws is ook nieuws!


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1) (de grootste stijger in deze groep), nr. 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen, nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter, nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk (ook een grote stijger) en nummer 36 over Lesbisch ouderschap. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.