zaterdag 20 oktober 2018

266. Vreedzaam Friesland (6)

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, deed onlangs de volgende uitspraak. "Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevings-verband is. Ik ken het niet." In de daarop volgende discussie ging het vooral over Suriname en Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar niet over een voorbeeld dat veel dichterbij ligt: Friesland. In blogbericht 257 beschreef ik de kennelijk vaak onbekende vreedzame geschiedenis van Friesland. In het blogbericht 258 besprak ik het heden van een vreedzaam Friesland en de (tot nu toe vergeefse) pogingen om aan die Friese taalvrede een einde te maken. In het blogbericht 259 maakte ik duidelijk dat vreedzaam Friesland wordt bedreigd door onwetende media die vooroordelen verspreiden over Friese taal en cultuur. In blogbericht 260 vergeleek ik de strijd in (Frans)Vlaanderen met vredig Friesland. In het blogbericht 264 besprak ik een minder vredig incident: de moord op Marianne Vaatstra. We kunnen daarvan leren dat schreeuwers vaak in anderen vervolgen wat zij zelf trachten te verhullen. In dit blogbericht pas ik dat toe op de rechtszaak over de "Slag om Dokkum".

Hoe een leuk kinderfeestje tot een racismedebat leidde
Voor mijn vele buitenlandse lezers moet ik even uitleggen hoe een leuk kinderfeestje in Nederland tot een debat over racisme leidde. In blogbericht 61, Racisme?, vertel ik hoe zelfverklaarde 'antiracisten' het begrip racisme misbruiken om hun eigen zwart racisme te verhullen. In blogbericht 69, Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts, beschrijf ik hoe het verstoren van een kinderfeestje zeer averechts uitpakt. In blogbericht 110 hoe strategische blunders door 'antiracisten' gemaakt worden. In blogbericht 224 verklaar ik hoe de Amerikaanse homo/lesbische beweging succesvol is en de zwarte beweging niet.

Hoe het Openbaar Ministerie (OM) een conflict vergroot in plaats van verkleint
In de tweede week van oktober 2018 diende in Leeuwarden een strafrechtzaak tegen 34 Friezen die op 18 november 2017 een snelweg bij Joure blokkeerden om drie bussen met zelfverklaarde 'antiracistische' actievoerders uit Amsterdam tegen te houden die wilden demonstreren tegen de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. De intocht in Dokkum verliep vreedzaam. Andere demonstranten werden in Dokkum tegengehouden omdat er sterke aanwijzingen waren dat gewelddadigheden werden voorbereid. Wat wil nu het OM?

Deze wegblokkade is strafbaar
Dat deze wegblokkade strafbaar is, betwijfelt niemand. Maar verreweg de meeste recente wegblokkades bleven onbestraft. De bekendste voorbeelden zijn die van protesterende politieagenten (!), vrachtwagenchauffeurs, varkensboeren, (opmerkelijk) zelfverklaarde 'antiracisten' en van feestvierende Ajax- en Erdogan-aanhangers. Wie de Friese cultuur een beetje kent, kan verwachten dat ongelijke en bedreigende behandeling op grote weerstand stuit. Voor wie de Friese geschiedenis nog niet kent: klik eens op deze link: Kneppelfreed!

Deze wegblokkade zou een aantasting zijn van de vrijheid van meningsuiting
Het OM doet alsof de vrijheid van meningsuiting een soort heilig grondrecht is. In de eerste plaats kunnen de zelfverklaarde 'antiracisten' vrijwel altijd en overal hun vaak kwetsende mening uitdragen. Maar alleen niet wanneer grondrechten van anderen (bijvoorbeeld de veiligheid van kleine kinderen) bedreigd worden. Bovendien hebben deze demonstranten meer aandacht in de media gekregen dan als hun opzet wel geslaagd was. Zie: divagedrag.

Deze wegblokkade zou intimiderend zijn
Toen de Friese politie bij de blokkade aankwam, werden er vriendelijk handen geschud. Dat is gebruikelijk in Friesland om escalatie te voorkomen. Demonstranten dachten echter dat de politie de kant van de blokkeer-Friezen had gekozen en voelden zich mede daardoor bedreigd. Zij kennen de Amerikaanse politie kennelijk beter dan de Friese. Het is toch wel heel handig om de Friese cultuur een beetje beter te kennen als je er op bezoek wilt gaan.

Het OM negeert dit gegeven en vergroot de gevoelens van intimidatie uit, terwijl het OM geen aandacht besteedt aan de intimidatie die kleine kinderen in Dokkum hadden kunnen ervaren wanneer een agressieve confrontatie met demonstranten had plaatsgevonden zoals tijdens de Sinterklaasintocht in Gouda op 15 november 2014. Waarom negeert het OM de kinderrechten en verheerlijkt het OM de vrijheid van meningsuiting en demonstratie alsof er geen grondrechtenafweging moet plaatsvinden? Rechters letten hier hopelijk wel op.

Oneigenlijke strafverzwaring
Het OM vindt dat niet met boetes kan worden volstaan omdat een fonds is opgericht door derden om de verdachten te steunen. U leest het goed: verdachten zouden erger gestraft moeten worden omdat zij door derden gesteund worden. Als hier al sprake is van strafbare handelingen dan zouden die ondersteuners gestraft moeten worden en niet degenen die gesteund worden. Ik denk dat deze eis van het OM geen stand houdt tot de Hoge Raad.

Waarom is geen bemiddeling geprobeerd?
Als het OM dit conflict niet had willen vergroten maar juist had willen verminderen, had mediation veel meer voor de hand gelegen. Het gebrek aan kennis van de demonstranten over de Friese cultuur en de geschiedenis van een kinderfeestje had dan mogelijk tot beter wederzijds begrip kunnen leiden. Demonstranten met borden over 'blackface' gaven er blijk van uiterst kwalijke Amerikaanse toestanden in Nederland te willen invoeren terwijl ons eeuwenoude poldermodel toch veel doelmatiger is om hun doelstellingen te bereiken.


Naschrift. Zie voor het vervolg: bericht 270, Blokkeer-Friezen worden gediscrimineerd.Naschrift.
De gemeente Zaanstad heeft duidelijk van de slag om Dokkum geleerd: het recht op demonstratie wordt nadrukkelijk afgewogen tegen de kinderrechten tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november 2018 bij de Zaanse Schans. Ook werd er weer via Facebook nepnieuws verspreid over de zwartepietendiscussie en werd een nepbericht over de wegblokkade van Facebook verwijderd.


Naschrift. Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten nummer 21 over It wrede paradys, 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 81 over de Fryske taalfrede, nummer 258 over Vreedzaam Friesland (2)  (de grootste stijger in deze groep), nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige, nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!, nummer 176 over Friezen uitvinders poldermodel en nummer 175 over Frieslands 'iepen mienskip' . Zie voor een recent blogbericht over onder andere Friesland nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (met name over de beruchte "slag om Dokkum").

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen...


Naschrift. Racisme- en islamdiscussie
Deze groep berichten staat in de top tien van mijn blogberichten dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme?, nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (onder andere over de "slag om Dokkum") en blog nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in een Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts.

De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst en godsdienst speelt ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen (1), nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten', nummer 142: Turkse troebelen (2), nummer 161: Turkse troebelen (3) en nummer 185: Turkse troebelen (4). Ook veel bekeken werden de blogberichten nummer 159: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (1), nummer 160: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (2) (de sterkste stijger in deze groep) en nummer 170: Mijn tweede vlogbericht: boerkiniverbod?


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.