zaterdag 24 februari 2018

232. Grappen? Naar beneden trappen!

Op 2 februari 2018 werd in een voetbalprogramma van het Nederlandse RTL een Vlaamse transgender belachelijk gemaakt, waarna een rel ontstond. Waarom is dit belangrijk? Alles moet toch kunnen? Zijn we aan het vertrutten? Waarom loopt het mannenvoetbal zo achter bij vrouwenvoetbal? Heeft voetbalgeweld met onderdrukking van seksualiteit te maken?

Waarom is dit belangrijk?
Dit voetbalprogramma van het Nederlandse RTL is berucht vanwege de vele homovijandige grappen die men elders in de Nederlandse media niet of nauwelijks meer tegenkomt. Er is weliswaar nog een homovijandige columnist in het liberale dagblad NRC die vrijwel iedere homo uitscheldt die in zijn wekelijkse column voorbij komt. Een afwijking die hij zelf zegt "normaal" te vinden. Maar de gemiddelde, meer verlichte NRC-lezer vraagt zich hooguit af of deze columnist niet eens een psychiater zou moeten raadplegen over de vraag waarom hij zo'n opvallend probleem met homoseksualiteit heeft. Geen ernstig te nemen geval dus.

Dat ligt anders met een veel bekeken televisieprogramma over voetbal. Bijna iedere homo, lesbo of transgender kent uit de eigen jeugd de situatie dat in gezinsverband tv gekeken wordt terwijl er iets gezegd wordt over homoseksualiteit of transgenders. Als ouders dan homo- of transvijandige opmerkingen maken, dan raakt dat diep bij kwetsbare kinderen.

Geen wonder dat veel jonge homo's, lesbo's en transgenders meestal wachten tot zij uit huis zijn voor zij uit de kast komen. Uit onderzoek blijkt dat homo/lesbische jongeren veel vaker een einde aan hun leven willen maken dan heteroseksuele. Beseffen grappenmakers dat wel? Mensen zijn ook verantwoordelijk voor de onbedoelde gevolgen van hun handelen.

Grappen? Naar beneden trappen!
Niet alle grappen zijn even leuk. Met name grappen die kwetsbare mensen belachelijk maken, kunnen uitmonden in regelrechte pesterijen. Veel pesters vinden zichzelf stoer maar zijn in feite lafaards die zwakkeren wel te grazen durven nemen maar machtigen niet. Grappenmakers die naar beneden trappen, verdienen geen hulde maar onze hoon.

Alles moet toch kunnen?
Onbegrensde vrijheid is vrijheid voor de sterkeren en onvrijheid voor de zwakkeren. Bij vrijheid hoort gelijkwaardigheid. Wie onder de mom van vrijheid aanzet tot haat, geweld en discriminatie tast de vrijheid van anderen aan. In een tijd waarin homovijandig geweld op grote schaal voorkomt, draagt iemand door homovijandige 'grappen' bij aan een klimaat waarin dergelijk geweld "normaal" gevonden wordt en homoseksuele vrijheid "abnormaal".

Zijn we aan het vertrutten?
De kritiek op homo- en transvijandige grappen wordt afgedaan als vertrutting. Ik ben een groot voorstander van seksuele zelfbeschikking. Er is niets truttigs of preuts aan als mensen opkomen voor die zelfbeschikking. Juist als zij verkeren in de hoek waar de klappen vallen.

Waarom loopt het mannenvoetbal zo achter bij het vrouwenvoetbal?
Homoseksualiteit is bij vrouwenvoetbal geen enkel probleem. Vele voetbalsters zijn allang uit de kast. Bij mannenvoetbal is dat nog steeds niet het geval. Dat betekent op zijn minst dat de mannenvoetbalwereld bij zich zelf te rade moet gaan. Waar komt dat zo vijandige klimaat toch vandaan? Sommige homohaters bestrijden homo's om hun eigen verdrongen homoseksualiteit te maskeren. Het is daarom zo belangrijk dat homo- en transvijandige uitingen in de wereld van het mannenvoetbal niet gezien worden als "normale" vrijheden maar als bedreigingen van die vrijheid door mensen die hun eigen frustraties proberen af te reageren op anderen. Waarom zou een echt "normale" hetero zo gewelddadig reageren?

Voetbalgeweld en onderdrukking van seksualiteit
In mijn vlog besteed ik aandacht aan de samenhang tussen geweld en preutsheid in de VS. Nederland zit wat dat betreft beter in elkaar. Maar dat is helaas niet het geval met het mannenvoetbal. Geweld en homohaat gaan daar helaas hand in hand. Wie dat niet serieus neemt, maakt zichzelf belachelijk. Ook zonder een neppe vrouwenpruik op te zetten.


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.


Naschrift
Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.


Een reactie van een lezer:
"Als 15 jarig katholiek jongetje met zelfmoordplannen gelopen. Durfde niemand aan te raken. Al helemaal geen jongens. Al op de basisschool. Ik was 6 of 7 dat ik wist dat ik op jongens en de meester viel. Net als andere kids op mensen van het andere geslacht. Toen ik uit de kast kwam op de lerarenopleiding heb ik vele grappen moeten verduren. Ik ging er van uit dat dit de manier van hetero's was om met het onderwerp om te gaan. Vaak vernederend en zeker was het slapen in dezelfde ruimte geen optie. Tijdens reis naar Berlijn wilde ik op de kamer van vrienden en ze sloten de deur voor mijn neus. Nee JIJ niet. Ga maar bij de meiden. Ik ging mijn eigen gang. De werelden scheidden zich. Niet meer met de hetero's naar de heterokroegen omdat de hetero's niet met mij mee naar homo kroegen gingen. Ze waren GEEN homo. Als leerkracht met dezelfde zaken te maken gehad. Het deed pijn dat niemand het voor me opnam. Maar de kracht zat in de nieuwe generaties. De leerlingen. Van alle soorten culturen en religies. Of zeker mijn buurt waar er geen grappen over homo's worden gemaakt en ook jaren niet meer uitgescholden. Maar met elkaar omgaan in dezelfde buurt. We gaan vooruit maar juist die uitzendingen van sport deden pijn. Niet bagatelliseren dit soort homofoob gedrag. Het raakt mensen diep in hun ziel die het betreft. Het zou ook zo de anderen moeten raken."