zaterdag 30 maart 2019

287. Nederlandse provincieverkiezingen (2)

Op 20 maart 2019 werden in Nederland verkiezingen gehouden voor de provincies die op hun beurt op 27 mei 2019 de senaat zullen kiezen. In veel media is de indruk gewekt dat populisten in Nederland veel machtiger geworden zouden zijn. In mijn vorig blogbericht bespreek ik wat er aan populismepreventie verbeterd kan worden. In dit blogbericht laat ik zien dat er in Nederland geen sprake is van een populismegroei als je naar de feiten kijkt.

"Het Nederlandse volk" heeft NIET op Baudet gestemd
In veel Nederlandse media wordt de indruk gewekt dat "het Nederlandse volk" op Baudet's Forum voor Democratie (FvD) zou hebben gestemd. Dat is niet het geval. Op 17 miljoen Nederlanders zijn zo'n 1.250.000 FvD-stemmers slechts een kleine minderheid. Dat is zo'n 14% van de stemmers en (gezien de lage opkomst) slechts zo'n 7% van de stemgerechtigden. Het is onterecht om alle wegblijvers als FvD-aanhangers te bestempelen. Men zou net zo goed kunnen stellen dat zij die niet stemmen, vinden dat het wel goed gaat met het land.

Baudet veroorzaakt NIET de grootste doorbraak op rechts in Nederland
Die media die stellen dat Baudet voor de grootste doorbraak op rechts in Nederland heeft gezorgd, kennen de geschiedenis niet. Fortuyn (17%) en Wilders (15%) scoorden hoger dan Baudet (14%). Er is dus geen sprake van een spectaculaire groei van populisme op rechts.

Het FvD  is NIET de grootste partij in Nederland
Veel media spraken of schreven over het FvD als "de grootste partij in Nederland". In de werkelijkheid heeft het FvD niet het grootste aantal leden en ook niet het grootste aantal zetels in het totaal aan vertegenwoordigende lichamen. Gezien de problemen bij FvD met de bemensing van hun provinciale zetels moet zelfs worden afgewacht of de FvD bij de senaatsverkiezing op 27 mei 2019 het meeste aantal zetels zal halen (FvD 13 : VVD 12).

De grootste partij heeft in Nederland NIET het recht om te gaan besturen
Al in blogbericht 34 schreef ik over Vijf misverstanden over democratie zoals de aanname dat een dictatuur van een meerderheid democratisch zou zijn. Nu wordt door sommigen gesteld dat een minderheid van 7% van de stemgerechtigden het voor het zeggen zou moeten krijgen omdat "het volk" gesproken zou hebben. Daar is niets democratisch aan.

Het is een gewoonte in Nederland dat de partij die de meeste stemmen heeft gekregen, mag beginnen met een poging een bestuur te vormen. Maar als dat niet lukt dan is het volstrekt democratisch dat een partij met de meeste stemmen niet in een bestuur komt omdat een meerderheid NIET op die partij heeft gestemd. Ook dat is dus democratie.

De meeste FvD-kiezers willen NIET uit de Europese Unie stappen
Uitgezocht is of al de FvD-stemmers het eens zijn met belangrijke standpunten van die partij. Dat blijkt niet het geval. Slechts 64% van hen steunt het standpunt tegen immigratie en slechts 63% het standpunt tegen de nieuwe klimaatwet. Nog opvallender is dat slechts 37% van de FvD-kiezers het eens is met de opvatting dat Nederland uit de Europese Unie zou moeten stappen. Kennen veel FvD-stemmers soms standpunten van deze partij niet?

Nogal wat FvD-kiezers weten NIET waarop zij stemmen
Heel opmerkelijk is dat nogal wat FvD-stemmers tegen hun eigen belangen in stemmen. Zo stemden 10% van de Groningers op de FvD terwijl die partij er voor is om alle gas uit de Groninger bodem te halen, en dat in een provincie die enorm te lijden heeft van de vele aardbevingen die door gaswinning veroorzaakt worden. En 13% van de Friese stemmers stemden op de FvD terwijl die partij uit de Europese Unie wil stappen die juist de rechten van de de Friese taal en cultuur beter behartigt dan de eigen Nederlandse overheid.

Onder FvD-stemmers is een oververtegenwoordiging van mannen, laagopgeleiden en ouderen. Dat zijn nu niet bepaald groepen die staan te juichen als er gegraaid wordt aan de top van banken en bedrijven. Het FvD is er voor om de grenzen aan bonussen weer op het heffen die zijn ingesteld om het opnieuw instorten van de economie te voorkomen.

Wederom FvD-kiezers die tegen hun belangen in hebben gestemd. Er zijn kennelijk veel Nederlanders die wel klagen maar niet weten waarop te stemmen om aan die misstanden iets te doen: een duidelijk voorbeeld van een Nederlands gebrek aan klaagschaamte.

De gemeente Westland ligt grotendeels onder de zeespiegel, staat vol met kassen waar veel buitenlanders werken omdat te weinig Nederlanders daartoe bereid zijn en voert veel groente en fruit uit naar de rest van de Europese Unie. In Westland heeft bijna een kwart op het FvD gestemd die niets wil doen tegen de zeespiegelstijging, tegen arbeidsmigratie is en uit de EU wil treden. Is de leus 'liever dood dan rood' nu 'liever zonder poen dan groen'?

De Partij van de Arbeid (PvdA) is NIET verder aan het krimpen
In de meeste media is de indruk gewekt dat een vermeende neergang van de PvdA zich zou voortzetten. In de werkelijkheid stijgt de aanhang van de PvdA van 5,5% bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer via 7,5% bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen naar 8,5% bij de laatste provincieverkiezingen. De FvD is heel negatief over de vermeend linkse media in Nederland maar klopt dat in de werkelijkheid wel? Zijn media wel kritisch?

De meeste Nederlandse media benaderen het FvD NIET kritisch
Omdat het FvD vrijwel geen campagne heeft gevoerd in de provincies, debatten met andere partijen heeft gemeden en FvD-kandidaten in de provincies vrijwel onzichtbaar waren, hebben veel media nagelaten om zelf op onderzoek te gaan welke standpunten het FvD innam inzake provinciale onderwerpen zoals de gaswinning in Groningen en de Friese taal en cultuur in Friesland. Het was dus niet zozeer de domheid van Groningse en Friese kiezers maar het falen van media om de belangrijke standpunten boven water te krijgen.

Volgens recent onderzoek van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek is 90% van de Nederlanders tevreden en sombert slechts 10%. Hoe slagen Nederlandse media er toch in om de indruk te wekken dat heel veel Nederlanders vinden dat zij "niet gehoord" worden terwijl in feite de 90% tevreden Nederlanders niet gehoord worden? Omdat veel media vinden dat goed nieuws geen nieuws zou zijn. Dat vertekent de goede werkelijkheid.


Naschrift. Verkiezingen in Nederland
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (veel gelezen).

Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en als laatste blogbericht in deze serie nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

Hierna volgde een nieuwe serie over de staat van Nederland met blogbericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?, bericht 212, CDA-aanval op zelfbeschikking (2), blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (het best bekeken in 2017 en 2018), blogbericht 227, Populismepreventie in Nederland, bericht 233, Referendum: aanval op democratie (1), bericht 234, Red de benoemde burgemeester!, blogbericht 235, Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?, blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend, blogbericht 238, Nederlanders worden optimistischer!, blogbericht 265, Referendum: aanval op democratie (2), bericht 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, blogbericht 275, Staatscommissie parlementair stelsel Nederland, blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, en blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (het begrip klaagschaamte heeft Google bereikt!).


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.