zaterdag 20 april 2019

290. Nederlandse provincieverkiezingen (5)

Op 20 maart 2019 werden in Nederland verkiezingen gehouden voor de provincies die op hun beurt op 27 mei 2019 de senaat zullen kiezen. In veel media is de indruk gewekt dat populisten in Nederland veel machtiger geworden zouden zijn. In blogbericht 286 besprak ik wat er aan populismepreventie verbeterd kan worden. In blogbericht 287 liet ik zien dat er in Nederland geen sprake is van een grote populismegroei als je naar de feiten kijkt. In mijn blogbericht 288 besprak ik onderzoek waaruit blijkt dat men tegenstellingen groter inschat dan zij in werkelijkheid zijn. Die overschatting komt hoofdzakelijk door (a)sociale media. In blogbericht 289 besprak ik anti-EU-standpunten van Nederlandse populisten. In onderstaand blogbericht laat ik zien hoe antidemocratisch het Forum voor Democratie is.

Dictatuur van een meerderheid (of zelfs minderheid) is niet democratisch
Het Forum voor Democratie (FvD) doet alsof het een partij voor democratie is. Het FvD is voorstander van een bindend referendum en een gekozen burgemeester, commissaris van een provincie en premier. Dat is echter veel minder democratisch dan het lijkt omdat het uitgaat van het misverstand dat een dictatuur van een meerderheid (of een minderheid van de stemgerechtigden) democratisch zou zijn. Echte democratie is echter een rechtstaat die uitgaat van het beginsel dat alle mensen zelf zin en vorm mogen geven aan het eigen leven zolang zij het recht op zelfbeschikking van andersdenkenden niet aantasten. Oordeel zelf.

Referendum is een aanval op democratie
Het FvD is voortgekomen uit de actiegroep achter het beruchte Oekraïne-referendum uit 2016. Door een opkomst van iets meer dan de drempel van 30% kon een minderheid van rond 20% van de stemgerechtigden net doen als zij "het volk" vertegenwoordigden. Iets soortgelijks gebeurde met het nog schadelijker Brexit-referendum datzelfde jaar in het Verenigd Koninkrijk. Referenda blijken door de simpele zwart-wit tegenstelling gekaapt te worden door feitenvrije manipulatie waardoor tegenstellingen in de bevolking vergroot in plaats van verkleind worden. Gemanipuleerde kiezers stemmen tegen hun eigen belangen.

Gekozen burgemeester, provinciecommissaris en premier zijn niet democratisch
Het lijkt heel democratisch: de gekozen burgemeester, provinciecommissaris en premier. Maar dat is het in Nederland niet. Want in de Nederlandse grondwet is het hoogste gezag in de gemeente de gemeenteraad, in de provincie de Provinciale Staten en in het hele land de Eerste en Tweede Kamer. Die volksvertegenwoordigingen zijn heel democratisch omdat minderheden daarin ook vertegenwoordigd zijn. Een rechtstreeks gekozen topbestuurder wordt een tweede kapitein op het schip die kan gaan denken dat hij/zij in zijn/haar eentje "het volk" vertegenwoordigt. Minderheden negerende bestuurders zoals Poetin, Erdogan en Trump misbruiken vrije democratie van velen voor autoritair leiderschap van enkelingen.

Forum voor Democratie heeft nauwelijks interne partijdemocratie
FvD noemt de bestaande politieke partijen een partijkartel en doet net alsof het één pot nat is. In werkelijkheid valt er heel veel te kiezen. Dat geldt niet voor het FvD waar de interne democratie zeer ingeperkt is, afdelingen geen macht meer hebben en de machtige top nauwelijks af te zetten is. Ofwel: zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Door het gedurig klagen over een vermeend partijkartel verhult het zelf een kartelpartij te zijn.Naschrift. Verkiezingen in Nederland
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (veel gelezen).

Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en als laatste blogbericht in deze serie nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

Hierna volgde een nieuwe serie over de staat van Nederland met blogbericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?, bericht 212, CDA-aanval op zelfbeschikking (2), blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (het best bekeken in 2017 en 2018), blogbericht 227, Populismepreventie in Nederland, bericht 233, Referendum: aanval op democratie (1), bericht 234, Red de benoemde burgemeester!, blogbericht 235, Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?, blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend, blogbericht 238, Nederlanders worden optimistischer!, blogbericht 265, Referendum: aanval op democratie (2), bericht 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, blogbericht 275, Staatscommissie parlementair stelsel Nederland, blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, en blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (het begrip klaagschaamte heeft Google bereikt!).


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.