zaterdag 15 februari 2020

331. Referendum en seksuele zelfbeschikking

Op 9 februari 2020 heeft bijna twee derde van de kiezers in Zwitserland ingestemd met een al in 2018 aangenomen wet die het strafbaar maakte om iemand te discrimineren op grond van seksuele voorkeur of identiteit. Het is ook verboden om tegen deze groep haat te zaaien en om diensten aan hen te weigeren. Rechtse tegenstanders wilden deze wet terugdraaien omdat het de vrijheid van meningsuiting zou aantasten. Reden tot juichen?

Referendum is geen toppunt van democratie
Op internet wordt vaak gesteld dat het referendum een toppunt van democratie zou zijn. Het is mooi dat homo/lesbische gelijkberechtiging in Zwitserland en eerder in Ierland per referendum een meerderheid haalt. Maar daar staat tegenover dat die gelijkberechtiging per referendum in verreweg de meeste landen geen enkele kans maakt. Democratie is niet de dictatuur van een meerderheid maar de vormgeving van het mensenrecht dat men zelf zin en vorm mag geven aan het eigen leven zolang men het zelfbeschikkingsrecht van alle anderen respecteert. Referenda brengen dit en andere mensenrechten meestal in gevaar.

Vrijheden van meningsuiting en godsdienst en levensovertuiging zijn niet absoluut
Velen denken dat de vrijheden van meningsuiting en van godsdienst en levensovertuiging absoluut zouden zijn. Dat is niet zo. Als die vrijheden worden misbruikt om de rechten van anderen aan te tasten dan mogen die vrijheden worden beperkt om hen te beschermen.

Discriminatieverbod op seksuele oriëntatie geldt ook voor hetero's
Een veel voorkomend bezwaar tegen homo/lesbische gelijkberechtiging is dat daardoor die groep wordt voorgetrokken vergeleken met heteroseksuelen. Ook dat klopt niet. Gelijke behandeling van seksuele voorkeur en identiteiten beschermt ook nadrukkelijk hetero's.

Het belang van de scheiding der machten in een democratische rechtstaat
Een democratische rechtstaat kan niet zonder de scheiding der machten van wetgever, regering en rechtspraak. Die is noodzakelijk om te voorkomen dat een machthebber een tegenmacht uitschakelt waardoor machtswillekeur kan ontstaan. Dat zien wij in landen buiten de Europese Unie als China en Rusland maar helaas ook binnen de EU als Polen en Hongarije. Niet toevallig zijn dat ook landen waar de homo/lesbische minderheid wordt gediscrimineerd. Huwelijksgelijkberechtiging komt wereldwijd alleen daar voor waar de scheiding der machten gewaarborgd is. En vaak is die er dankzij de rechtelijke macht.

 Aanvallen op rechters bedreigen de scheiding der machten
De laatste tijd wordt beweerd dat rechters teveel op de stoel van wetgever en regering gaan zitten. Op 9 februari 2020 zond Buitenhof een interview hierover uit met Herman Tjeerd Willink. Hij stelt daarin terecht dat politici die rechters aanvallen daardoor de scheiding der machten in een democratische rechtstaat bedreigen. Dat dit eveneens heel gevaarlijk is voor homo/lesbische gelijkberechtiging blijkt uit het jaarrapport van ILGA Europe dat onlangs is verschenen. Waakzaamheid is daarom dus nog steeds geboden!


Naschrift. Referendum is een aanval op de democratie!
De meest gelezen blogberichten over de gevaren van een referendum zijn in volgorde van aantallen lezers: bericht nummer 139, Referendum? Schijnvertoning! (1), bericht nummer 34, Vijf misverstanden over democratie, blogbericht nummer 140, Brexit? Schotland Exit!, nummer 52, Het monster Trotteldrom, nummer 149, Brexit? Referendum exit!, nummer 150, Nexit? Fryslânexit!, nummer 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181, De anti-elite-paradox, blogbericht 198, Wat kunnen we van de Britse verkiezingen leren?, nummer 233, Referendum: aanval op democratie (1), nummer  152, Brexit & Nexit: hoe betrouwbaar is opinie-onderzoek?, en 151, Feiten zijn niet "ook maar een mening."!


Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. 

Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.

Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.