zaterdag 18 april 2020

340. Transgender-zichtbaarheid & coronavirus

In blogbericht, 337. Bevrijding door uit de kast te komen, heb ik uitgelegd waarom ik nu niet schrijf over de coronacrisis. Door al die begrijpelijke media-aandacht verdwijnen heel wat berichten die ons wat zouden kunnen opvrolijken. Zoals het feit dat het op 31 maart 2020 International Transgender Day of Visibility was. Want: ook wat transgenders betreft, kunnen we spreken van een bevrijding door uit de kast te komen. Wat feiten op een rijtje.

Transgenders zijn geen modeverschijnsel
In de tweede helft van de jaren zeventig werkte ik aan mijn proefschrift Homoseksualiteit in Nederland (Boom Amsterdam 1982). Ik las toen voor het eerst het werk van de Duitse seksuoloog Magnus Hirschfeld (1868-1935) en zijn Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (1899-1922). Al toen ik algemeen secretaris was van het COC (1971-1975) ontmoette ik meerdere transgenders en die waren dikwijls heel actief in de homo/lesbische beweging.

Zowel in het COC, in het Humanistisch Verbond (waar ik vanaf 1977 tot 1987 algemeen voorzitter van was) en in Homostudies Utrecht (waar ik van 1982 tot 1992 voorzitter van was) ging ik uit van het beginsel dat alle mensen het recht hebben om zelf zin en vorm te geven aan het eigen bestaan zolang zij het zelfbeschikkingsrecht van anderen respecteren. Transseksualiteit was en is voor mij daarom vanzelfsprekend helemaal geen probleem.

In het verleden werd vaak beweerd dat homo- en transseksualiteit niet natuurlijk zouden zijn. Mede dankzij wereldwijde homostudies is wel duidelijk geworden dat dit volstrekte onzin is want het komt overal in de natuur voor. En wat is er natuurlijk aan auto's, bijbels en ict? In het dierenrijk is het vaak eten of gegeten worden. Dan liever mensenrechten.

Als socioloog ben ik mij ervan bewust dat de omringende maatschappij invloed heeft op de wijze waarop de van oorsprong biologische aanleg vorm gegeven wordt maar dat doet niets af aan die aanleg. Ik ben het zeer eens met wetgeving die stelt dat uiterlijke lichamelijke kenmerken niet hoeven te bepalen hoe iemand zich ten diepste voelt. Uit de kast kunnen komen en laten zien wie je bent, is een goede voorwaarde om gelijk behandeld te worden.

Er is nog te weinig wetenschappelijk onderzoek verricht om te kunnen bepalen om hoeveel mensen het gaat. Maar aantallen zijn niet belangrijk. Wel het zelfbeschikkingsbeginsel. Dit denken is immers geen modeverschijnsel maar was en is van alle tijden en plaatsen. Helaas trachtten en trachten met name theïstische godsdiensten daar een eind aan te maken. De wetenschap en secularisatie hebben voor transgenders en voor homo's bevrijdend gewerkt.

Gezeur over wc's en andere vormen van discriminatie
Genderneutrale toiletten bevinden zich in vrijwel alle Nederlandse huizen zonder dat dit een probleem was en is. Waarom dan toch al dat zeuren over genderneutrale wc's en het afschaffen van "dames en heren"? Hokjesdenken wordt vooral bevorderd door mensen die er belang bij denken te hebben om die hokjes in stand te houden. Mensenrechten zijn er om ongelijke behandeling op grond van hokjesdenken tegen te gaan. Op grond van eerder genoemd zelfbeschikkingsbeginsel gaan de betrokkenen er zelf over in welke hokje zij al dan niet willen passen. Mensen die zwart genoemd willen worden, hebben niet het recht om te bepalen dat ik mij niet blank mag blijven noemen. Zie: stop zwart-wit-denken!

Randvoorwaarden van het zelfbeschikkingsrecht
Het is terecht dat bij kinderen terughoudend gereageerd wordt. Zij moeten zo begeleid worden dat zij over zichzelf kunnen beschikken zodra zij volwassen zijn. Juist als het om ingrepen gaat die moeilijk hersteld kunnen worden, is het terecht dat hulpverleners eerst toetsen hoe diep het verlangen tot ingrijpen is. Hulpverleners zijn geen willoze werktuigen van hulpvragers. Maar de maatschappij moet alle welwillende hulpverleners ruimte geven.

Wederom kwalijke rol (a)sociale media
In mijn blog (zie hieronder) besteed ik veel aandacht aan het verschijnsel dat veel media meer aandacht hebben voor slecht nieuws en sensatie dan aan goede wetenschappelijke ontwikkelingen. Daardoor is er te weinig aandacht voor de emancipatie van transgenders. Hun groeiende emancipatiebeweging is (net zoals die van vrouwen, van homo's, van lesbo's en van humanisten) gebaseerd op zelfbeschikkingsrecht. Een belangrijk omslagpunt is voor alle betrokkenen het zelfbewust uit de kast komen. Dat geeft allen steeds meer bevrijding.

Misbruik strijd tegen coronavirus door mensenrechten aan te tasten
Het slechte nieuws is dat de strijd tegen het coronavirus door de Hongaarse premier Orbán misbruikt wordt om een anti-transgenderswet in te voeren. Over dergelijk misbruik schrijf ik de komende weken meer. Het goede nieuws is dat de Nederlandse regering nu besloten heeft om discriminatie van trans- en bi-personen strafbaar te gaan stellen. Ook dit bericht heeft in deze coronatijden weer nauwelijks aandacht gekregen in de Nederlandse media.Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, het nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, nummer 294, Vrijheidbevorderende identiteiten, het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap, nummer 230, Stop zwart-wit-denken en nummer 319, "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. 


Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.