zaterdag 16 mei 2020

344. Mensenrechten, coronavirus & Polen

Dit is de vierde aflevering van mijn blogserie over mensenrechten en het coronavirus, COVID-19. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de wereldwijde strijd tegen dit virus in sommige landen ernstig misbruikt wordt om de democratie af te breken. Vandaag schrijf ik over Polen. Net als het eerder door mij besproken Hongarije heeft ook Polen nauwelijks een democratische traditie. Ik citeer nu hieronder uit blogbericht 253, Is Polen in gevaar?

Een geschiedenis van vreemde overheersing
"Polen is eeuwenlang overheerst en opgedeeld door Pruisen, Rusland en Oostenrijk. Vaak bevordert vreemde overheersing een cultuur waarin heersers heimelijk zoveel mogelijk worden tegengewerkt en waarin corruptie bijna als daad van verzet wordt goedgepraat."

"Van 1918 tot 1939 was Polen onafhankelijk. De jonge staat was bepaald geen toonbeeld van democratie. In 1939 werd Polen opgedeeld door Hitler-Duitsland en Stalin-Rusland, in 1941 bezet door eerstgenoemde en in 1945 door laatstgenoemde. Ruim drie miljoen Poolse Joden werden tijdens de Duitse bezetting vermoord. Ruim negen miljoen Duitsers werden aan het einde van de oorlog verdreven om er plaats te maken voor Polen. Deze moesten verhuizen uit voorheen Poolse gebieden die toen door de Sovjet Unie werden opgeëist." Een minderheid van de kiesgerechtigden doet al jaren net alsof zij een meerderheid is.

Slinkende macht van rechts-katholieke partij
In blogbericht 253, Is Polen in gevaar?, beschrijf ik hoe de macht van de rechts-katholieke partij van Jaroslaw Kaczynski steeds meer afkalft. En onder druk van de EU is de dreigende aantasting van het hooggerechtshof beëindigd. Dat neemt niet weg dat in Polen in ± een derde van het grondgebied zogenaamde "homovrije zones" zijn ingesteld. Op 19 december 2019 veroordeelde het EP dit. En Polen kent nog steeds geen huwelijksgelijkberechtiging.

Coronavirus en machtsmisbruik
Op 30 april 2020 werd bekend dat negen voormalige presidenten en premiers van Polen zich krachtig verzetten tegen het plan van de rechts-katholieke partij om op 10 mei 2020 schriftelijke presidentsverkiezingen te houden. Vanwege de coronacrisis werd het niet mogelijk geacht om dan gewone verkiezingen te houden. Het doorzetten van schriftelijke verkiezingen zou in het voordeel werken van de huidige rechts-katholieke president Duda.

In dagblad Trouw van 9 mei 2020 zegt de Poolse filosoof Tomasz Sawczuk: "Voor Kaczynski is dit de veiligste tijd om verkiezingen te houden. Bij uitstel riskeert hij dat de gevolgen van de epidemie ernstiger zullen zijn en dat kiezers zich van zijn partij en zijn presidents-kandidaat, Andrzej Duda, zullen afkeren. Dat Duda geen sterk kiezersmandaat krijgt, is voor Kaczynski niet belangrijk. Als president Duda maar wordt herkozen, want dan heeft Kaczynski de komende jaren weer de vrije hand." Maar Kaczynski overschatte zijn macht.

Op 5 mei 2020 verwierp de Poolse senaat het plan om schriftelijke presidentsverkiezingen te houden al op 10 mei 2020. De anonimiteit van de stemmers en een objectieve telling zouden niet zijn gewaarborgd. Bovendien hadden de diverse tegenkandidaten van Duda door de coronacrisis geen echt doelmatige campagnes kunnen voeren terwijl Duda in de staatsmedia voortdurend te zien was. Op 6 mei 2020 besloot de rechts-katholieke partij (nog vlak voor de voor hen nog al onzekere stemming in de Poolse Tweede Kamer) om af te zien van verkiezingen al op 10 mei 2020. De plannen om de verkiezingen dan te houden, stuitte die dag op een waarschuwing van de Europese Commissie. Polen moet voor "vrije en eerlijke" verkiezingen zorgen "in de context van de coronacrisis", zei een woordvoerder van EC-voorzitter Ursula von der Leyen die dag. In Polen ligt de meeste politieke macht bij de minister-president. De president heeft een grotendeels ceremoniële rol, maar kan wel een veto over wetsvoorstellen uitspreken. Dit uitstel is voor de regeringspartij een nederlaag.


Naschrift
Op 17 mei 2020 (de Internationale Dag tegen Homo-, Bi-, Trans- en Intersekse-fobie) roept het COC op actie ondernemen tegen de zogenaamde 'LHBTI-vrije zones' in Polen. Op 18 mei 2020 schrijft de Pools-Nederlandse kunstenaar Cyprian Koscielniak in de NRC: "Om het beeld compleet te maken: in Polen in sprake van demoralisatie en corruptie van het publieke leven, criminalisering van de politieke verhoudingen en corruptie in de financiële en morele zin. De Hoge Raad en het Constitutionele Hof zijn uitgeschakeld, rechters worden zwartgemaakt als 'postcommunistische kaste'. Ondertussen viert nepotisme hoogtij of simpelweg de 'nomenclatura' die we nog kennen uit communistische tijden. Daarbij hebben allerlei neonazibewegingen vrij spel. Het woord 'patriottisme' heeft een onfrisse klank gekregen. Polen is de paria van de Europese Unie." Op 26 juni 2020 werd duidelijk dat de homohaat van president Duda averechts kan uitpakken in de presidentsverkiezingen.

Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.