zaterdag 17 februari 2018

231. Rassenwaan is geen wetenschap

Op 21 maart 2018 worden er in de meeste gemeenten in Nederland raadsverkiezingen gehouden. Voor mijn vele buitenlandse lezers moet ik uitleggen hoe het mogelijk is dat rassenwaan ineens de verkiezingsdebatten gaat overheersen. Wat hebben gemeenten te maken met rassenwaan? Bestaan rassen eigenlijk wel? Hebben die soms iets te maken met intelligentie? Waarom is dat nauwelijks te meten? Hoe onzinnig is deze discussie? En welke gevaren dreigen daardoor ook voor de humanistische en de homo/lesbische bewegingen?

Gemeenteraadsverkiezingen en rassenwaan
Nederlandse gemeenten hebben niets met rassen te maken. Toch laait deze discussie op omdat er enkele kandidaten zijn die het 'blanke ras' intelligenter vinden dan het 'zwarte ras'. Sinds de nazibezetting van 1940-1945 rustte op dit onderwerp een taboe. De komst van vluchtelingen roept bij sommigen angsten op. In blogbericht 228, Populismepreventie in Europese Unie, beschrijf ik hoe in heel Europa die angsten worden aangejaagd door die populistische partijen die daar belang bij denken te hebben. In het vorig jaar best bekeken blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt, beschrijf ik hoe het heel goed gaat met Nederland. Door te doen alsof Nederland ernstig in gevaar is, hopen populistische partijen en sommige (a)sociale media ten koste van deze nieuwkomers angst aan te jagen.

Rassen zijn sociale constructies
Het begrip 'ras' is wetenschappelijk gezien onzin. Er bestaat zo'n grote verscheidenheid aan biologische kenmerken dat het geheel onmogelijk is om de mensheid in dergelijke hokjes te stoppen. In blogbericht 230, Stop zwart-wit-denken!, laat ik zien dat sommige groepen proberen om de falende zwarte beweging uit de VS in Nederland in te voeren. Deze zwarte apartheidsbeweging zal evenzeer falen als de oude Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek en de nazistische poging het 'Joodse ras' uit te roeien. Uit DNA-onderzoek blijkt dat Nederland al eeuwenlang een mengelmoes is van mensen met verschillende achtergronden. De door sommigen gevreesde "homeopathische verdunning" van Nederland bestaat al eeuwen en heeft Nederland tot een van de meest gelukkige landen ter wereld gemaakt. Niet iemands afkomst is daarvoor bepalend maar het feit dat mensen hun leven zinvol hebben gemaakt.

Intelligentie is niet uitsluitend biologisch bepaald
Het vooroordeel dat 'ras' bepalend is voor iemands intelligentie is niet op feiten gebaseerd. Afkomst speelt een rol maar opvoeding, onderwijs en omgeving spelen een minstens even grote rol. In mijn proefschrift, 'Homoseksualiteit in Nederland (Amsterdam 1982)', maak ik aannemelijk dat homoseksualiteit in belangrijke mate biologisch bepaald is. Maar ik stel tegelijkertijd dat het aangeboren zijn geen reden mag zijn om de menselijke vrijheid aan te tasten zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven zolang men de zelfbeschikking van anderen niet aantast. Wie discrimineert, schaadt niet alleen anderen maar ook zichzelf.

Intelligentietesten zijn geen harde gegevens
Het is wel opvallend tegenstrijdig dat degenen die zeggen wetenschappelijke bewijzen te hebben dat 'ras' de intelligentie bepaalt tegelijkertijd de wetenschappelijke bewijzen voor klimaatverandering ontkennen. Het is allang bekend dat het invullen van vragenlijsten veel te maken heeft met de sociale en culturele achtergrond van iemand. De huidige testen zijn ontwikkeld in westerse culturen en mogen daarom niet zonder aanpassingen in heel andere culturen als neutrale instrumenten toegepast worden. Mensen passen niet in enge hokjes.

Verschillen tasten gelijkwaardigheid niet aan
Maar de belangrijkste reden waarom het debat over 'ras' en intelligentie onzinnig is, is dat verschillen tussen mensen nimmer een aantasting mogen zijn van ieders gelijkwaardige toegang tot de mensenrechten. Wie dat beginsel verwerpt, gaat er kennelijk van uit dat sommige mensen meer gelijk zijn dan andere mensen. En dat betekent rechtsongelijkheid. Daarvan hebben we in het verleden de meest vreselijke voorbeelden gezien met de meest afschuwelijke gevolgen. En zo is een op het eerste gezicht onnozele discussie uiteindelijk een gevaar voor een menswaardige samenleving voor iedereen. Huidskleur, afstamming, seksuele voorkeur, godsdienst en levensovertuiging mogen geen redenen zijn om sommige mensen meerder- of minderwaardig te achten. Rassenwaan is levensgevaarlijk gebleken.

Naschrift
10. Racisme- en islamdiscussie
Deze groep berichten staat in de top tien van mijn blogberichten dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme?, nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (onder andere over de 'slag bij Dokkum') en blog nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in een Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts.

De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst en godsdienst speelt ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen (1), nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten', nummer 142: Turkse troebelen (2), nummer 161: Turkse troebelen (3) en nummer 185: Turkse troebelen (4). Ook veel bekeken werden de blogberichten nummer 159: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (1), nummer 160: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (2) (de sterkste stijger in deze groep) en nummer 170: Mijn tweede vlogbericht: boerkiniverbod?


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.