zaterdag 13 februari 2016

130. "Daar moet een piemel in!"

Voor mijn vele buitenlandse lezers die Nederlands aan het leren zijn: het woord 'piemel' is een wat volks woord voor het mannelijk geslachtsdeel. "Daar moet een piemel in" werd geschreeuwd door een groepje mannen tegen een vrouw, Dasja Abresch, die dapper haar standpunt verdedigde tijdens het asielzoekersdebat op 21 oktober 2015 in het Noord-Brabantse Steenbergen. Was zij het slachtoffer van vrouwvijandige vluchtelingen die naar verluidt als "testosteronbommen met baarden" Nederlandse vrouwen willen aanranden en verkrachten? Nee: het waren enkele oer-Nederlandse mannen die zeggen hun vrouwen en dochters te willen verdedigen en die zeggen niet gehoord te worden terwijl hun grofgebekt geschreeuw eindeloos in de Nederlandse media werd herhaald.

U leest het goed: mannen die zeggen op te komen voor vrouwen en die schreeuwen dat niemand naar hen luistert, zij proberen een vrouw de mond te snoeren die het niet met hen eens is. De meeste media besteden meer aandacht aan dat geschreeuw dan aan wat die vrouw te zeggen had. Zo zitten Nederlandse asielzoekersdebatten vol met paradoxen. Al was het maar omdat het vaak geen debatten zijn maar veel geschreeuw met geweld en doodsbedreigingen. Dit gebeurt niet door de vluchtelingen zelf maar door een heel kleine minderheid die beweert de democratische rechten van "HET volk" te verdedigen.

"HET volk" bestaat niet.
Zoals ik in mijn Tresoar-lezing "Identiteit als keuze" op 13 mei 2011 in Leeuwarden heb uiteengezet, had Koningin Maxima gelijk toe zij zei dat DE Nederlander niet bestaat. De Nederlandse bevolking bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen die het over veel dingen oneens zijn maar die in het algemeen wel vinden dat iedereen zelf zin en vorm mag geven aan het eigen leven zolang men het zelfbeschikkingsrecht van anderen niet schaadt.

Ondanks die grote verscheidenheid, of misschien wel dankzij die veelzijdigheid, behoort Nederland tot de gelukkigste landen ter wereld. Dat is mede te danken aan onze vorm van democratie. Media die over HET volk, DE kiezer of DE boze burger spreken en schrijven, maken vooral duidelijk dat zij niet begrijpen hoe democratie werkt. Want zij roepen een eenzijdig beeld op die de veelkleurige werkelijkheid eenkleurig maakt. Onbetrouwbare peilingen versterken dat beeld. Door vrijwel alleen aandacht te besteden aan de enkele keren dat protesten tegen voorgenomen asielzoekerscentra gewelddadig uit de hand zijn gelopen, wordt verzwegen dat het in de meeste gevallen wel goed is gegaan. Zo treedt het verschijnsel op van de zichzelf waarmakende voorspelling. Mensen lijden het meest onder het lijden dat men vreest. Hoe een maatschappij  onbedoeld slachtoffer kan worden van zelf opgeroepen angsten beschrijf ik in blogbericht 52 over "Het monster Trotteldrom". De kwalijke rol van de meeste media heb ik beschreven in blogbericht 56 over de "Mediawet van schijnbare achteruitgang". Goed nieuws is voor hen geen nieuws en daardoor wordt de werkelijkheid zwarter gemaakt dan zij is.

In blogbericht 34: "Vijf misverstanden over democratie" bespreek ik het helaas gangbare misverstand dat democratie de dictatuur van de meerderheid zou zijn. Echte democratie eerbiedigt ieders recht op zelfbeschikking. Ook dat van zelfgekozen minderheden zolang die de zelfbeschikking van anderen aanvaarden. Een meerderheid mag dus nooit namens HET volk spreken. Laat staan een minderheid, ook al schreeuwen ze nog zo hard en dreigen ze met geweld. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat degenen die het hardst roepen dat zij de volksdemocratie vertegenwoordigen meestal dictatoriaal zijn. Kijk maar naar de DDR, ofwel de Deutsche Demokratische Republik, onzaliger nagedachtenis.

"De grootste partij moet regeren": alleen als de meerderheid dat wil.
In blogbericht 44: "Mediamanipulatie" heb ik kritiek op het feit dat de media spreken en schrijven dat de grootste partij de verkiezingen gewonnen zou hebben. Ik citeer: "In een democratie worden verkiezingen gewonnen als een partij de meerderheid haalt. Dat is in Nederland, ik zou haast zeggen: godzijdank, nog nooit gebeurd. Omdat mijn blog door veel buitenlanders wordt gelezen, moet ik dat even uitleggen. Daarvoor verwijs ik naar blogbericht 16: "Hans Brinker and a finger in a leaking dike". Een partij die geen meerderheid haalt, kan alleen maar regeren als een of meer andere partijen bereid zijn om een regering aan een meerderheid te helpen. Lukt dat niet dan heeft het Nederlands hier een prachtig woord voor: overwinningsnederlaag. (De Dikke Van Dale geeft een onjuiste omschrijving: tegenvallende verkiezingsuitslag. Dat moet zijn: een partij met de meeste gewonnen stemmen komt toch niet aan de macht.)" De meeste media wekken na verkiezingen ten onrechte de indruk dat de grootste partij het voor het zeggen krijgt. Terwijl het in de Nederlandse verhoudingen betekent dat de meerderheid niet op de winnaar heeft gestemd en dus niet verplicht is om de grootste partij aan de macht te helpen. Zeker niet als die partij zelf niet democratisch is omdat alleen de partijleider er lid van is.

"Vreemdelingen als vrouwenverkrachters": zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
In 1999 werd het zestienjarig meisje Marianne Vaatstra verkracht en vermoord. Vanaf het begin verdachten velen de vluchtelingen die toen woonden in het asielzoekerscentrum in Kollum. De dader had de nodige DNA-sporen achtergelaten en op grond daarvan werden meerdere asielzoekers getest maar zonder resultaat. Het duurde tot 2012 toen eindelijk omwonende mannen werden getest en een nabij wonende boer de dader bleek.

Wie denkt dat iedereen daarvan wat geleerd heeft, moet ik teleurstellen. Nog steeds is voor velen bij voorbaat een vreemdeling de verdachte. Als een gemiddelde Nederlander een misdrijf pleegt dan is alleen de dader schuldig. Als een lid van een minderheid dat doet dan wordt de hele minderheid er op aangekeken. De recente gewelddadigheden rond enkele asielzoekerscentra werden meestal gepleegd door Nederlanders maar in de beeldvorming zijn vluchtelingen de oorzaak.

Wie het hardst schreeuwt en anderen beschuldigt, probeert de indruk te wekken zelf onschuldig te zijn. Dit verschijnsel heb ik besproken in mijn vorige blogbericht over homo(zelf)haat. Toen wees ik op de Nederlandse uitdrukking dat zulke mensen "boter op hun hoofd hebben". Hier is nog een gezegde van toepassing: "zo de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten". Waarom is nog nooit eens onderzocht of de tegenstanders die steeds in alle media schreeuwen dat zij nooit gehoord worden wel gebruik hebben gemaakt van hun democratische rechten? Mij is opgevallen dat velen daarvan nooit stemmen omdat politici "zakkenvullers" zouden zijn. Over de waard gesproken!
Naschrift. Het vorige blogbericht in deze serie over mediakritiek is blogbericht 128 over "Homovluchtelingen". Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de "World Press Photo 2014". Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 34 over de "Vijf misverstanden over democratie", 74 over "Valse nichten", 63 over "Mediamissers", 4 over "Levensgevaarlijke preutsheid", 44 over Mediamanipulatie, nummer 56 over de "Mediawet van schijnbare achteruitgang", 62 over "Geschiedvervalsing", 111 over "Columnist in de Gaykrant" en 52 over "Het monster Trotteldrom".  

zaterdag 6 februari 2016

129. Homo(zelf)haat

Amerikanen vormen (na Nederlanders) de grootste groep lezers van mijn blog. Daarom in dit blogbericht aandacht voor de Amerikaanse voorverkiezingen die deze week begonnen zijn. Het is wereldwijd van belang om te weten wat voor mensen die presidentskandidaten zijn. Onder de Republikeinse kandidaten zitten uiterst homovijandige lieden. Waar komt homo(zelf)haat toch vandaan?

Ted Cruz
De voorverkiezingen in Iowa zijn gewonnen door de zeer godsdienstige Ted Cruz. Volgens de LGBTQ Nation heeft hij die gewonnen door de anti-homo-kaart te spelen. In Iowa wonen heel veel christelijke tegenstanders van huwelijksgelijkberechtiging. Onder Amerikaanse christenen bevinden zich veel homo's die hun eigen homoseksualiteit willen onderdrukken door openlijke homo's te vervolgen. Een voorbeeld daarvan zijn de Amerikaanse christelijke fundamentalisten die hun homohaat aan Oeganda proberen op te dringen. Iowa laat zien hoe belangrijk het is dat democratie geen dictatuur van de meerderheid is. Want dan hadden de homo's en lesbo's in het overwegend christelijke Iowa nog lang kunnen wachten op gelijke rechten. Nu bewaakt het Hooggerechtshof de democratie.

Donald Trump
Tweede in Iowa werd Donald Trump die volgens de Huffington Post er alles aan wil doen om de openstelling van het huwelijk terug te draaien. In het dagblad Trouw van 30 januari 2016 zegt de Trump-biograaf Michael D'Antonio dat Trump's grote voorbeeld naar eigen zeggen de beruchte homo(zelf)hater Roy Cohn (1927-1986) is. Wie het toneelstuk en/of de  film "Angels in America" gezien heeft, weet dat Cohn de rechterhand was van de beruchte homo- en communistenjager Joseph McCarthy (1908-1957). Cohn werd in zijn homojacht gesteund door FBI-hoofd J. Edgar Hoover (1895-1972). In blogbericht 18 laat ik zien hoe Hoover zijn hele leven in de kast bleef terwijl hij openlijke homo's vervolgde.

Trump is kennelijk een man die zich thuis voelt in deze schijnheilige wereld. Dat blijkt alleen al uit het feit dat hij vele malen gescheiden en hertrouwd is maar zich beroept op 'traditionele gezinswaarden' om homo's te kunnen achterstellen. In deze schijnwereld voelen veel homo(zelf)haters zich kennelijk thuis, zoals Stephen Fry ontwapenend laat zien in de televisieserie Stephen Fry: Out There onder andere over de VS, Oeganda en Rusland.

Waar komt homo(zelf)haat vandaan? 
In blogbericht 32: Mijn eerste vriendje beschrijf ik hoe vijftig jaar geleden mijn eigen toenmalige gebrek aan zelfaanvaarding er toe leidde dat ik negatief over andere homo's dacht. Dat komt helaas op grote schaal voor. Waarom zou een doorsnee heteroman opgewonden raken van het idee dat andere mannen seks met elkaar hebben? Het is niet toevallig dat de meest homovijandige landen dezelfde landen zijn waar het vroeger heel gewoon was dat mannen elkaar zoenden en jongens omarmend over straat liepen. Je mocht het wel doen maar niet zijn. Die dubbele moraal zien we terug in de wereldwijd meest homovijandige instelling, de katholieke kerk, waar naar schattingen de helft van de geestelijken zich aangetrokken voelt tot het eigen geslacht. Daar mag je het wel zijn maar niet doen. Beide opvattingen leiden tot een schijnheiligheid die voor niemand gezond is en vele slachtoffers maakt.

In de afgelopen vijftien jaar wordt die schijnheiligheid steeds zichtbaarder. Vijftien jaar geleden werd op 1 april 2001 in Nederland het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Sindsdien neemt wereldwijd de huwelijksgelijkberechtiging aanzienlijk toe. Wat je ook verder vindt van het huwelijk, de zichtbaarheid van homo/lesbische relaties is mede daardoor aanzienlijk toegenomen. De beeldvorming rond homoseksualiteit is nu drastisch omgeslagen. Niet langer waren alleen degenen zichtbaar die de bestaande negatieve vooroordelen bevestigden maar werd duidelijk dat homoseksualiteit geen enge sekte is maar overal voorkomt. Door op grote schaal uit de kast te komen, verdwenen steeds meer vooroordelen als sneeuw voor de zon. Door die zelfde zon werd ook de homo/lesbische zelfdiscriminatie zichtbaar. Waarom zou je jezelf nog langer verloochenen als iedereen zichzelf mag zijn? Daardoor droogt de voedingsbodem voor homo(zelf)haat op. Steeds meer homo's en lesbo's komen uit de kast. Wie nu nog te koop loopt met zijn homo(zelf)haat staat steeds meer te kijk. Het Nederlands kent daar een mooie uitdrukking voor: hij heeft boter op z'n hoofd terwijl hij in volle zon rondloopt!Een lezer die regelmatig de VS bezoekt, schrijft: "Geweldige sterke blog Rob! Voor mij altijd weer een hart onder de riem, omdat jij onderwerpen zo nuchter en gefundeerd kunt behandelen."Naschrift: De meest gelezen blogberichten over de VS zijn (in volgorde van populariteit): blogbericht 16 over Hans Brinker and a finger in a leaking dike, daarna gevolgd door blogbericht 15 over (Anti) Holland Mania & Nieuw Amsterdam. Ook veel bekeken werd blogbericht 18 over Dangerous stamps! Met dank aan Postzegelblog want postzegels kunnen heel veel onthullen over een land, in dit geval de Verenigde Staten. Tenslotte moeten genoemd worden nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 101 over American Democracy 101 en nummer 67 over American paradoxes.


zaterdag 30 januari 2016

128. Homovluchtelingen

In Nederland hebben het COC en LGBT Asylum Support gewezen op tientallen voorbeelden van homovijandige uitingen tegen homovluchtelingen door medevluchtelingen. Hoe is dat homovijandig gedrag te verklaren en wat is er tegen te doen?

Zelfbeschikking
Deze asielzoekers komen uit culturen die het recht om zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven niet of met moeite aanvaarden. Daarvan zijn vooral homoseksuelen, vrouwen en ongodsdienstigen het slachtoffer. Sommige migranten hebben kennelijk niet door dat de ellende in de landen van herkomst nu juist ontstaan is doordat mensenrechten geschonden worden. Het is dus van groot belang hen zo snel mogelijk duidelijk te maken dat zij hier niet welkom zijn als zij mensenrechten schenden. Terecht heeft minister Bussemaker besloten om asielzoekers voor te lichten dat homorechten gerespecteerd moeten worden als zij voor een verblijfsvergunning in aanmerking willen komen.

Onterechte kritiek
Deze verplichte homovoorlichting wordt door sommigen naïef genoemd omdat Nederland er eeuwen over gedaan zou hebben om tot gelijkberechtiging te komen en waarom zouden asielzoekers dat dan stel op sprong wel ineens moeten aanvaarden? Dit is een onzinnige redenering. Engelsen zijn al eeuwen gewend om links te rijden en moeten we daarom maar toestaan dat zij op bezoek in Nederland dus links kunnen rijden? Bovendien weet ik uit eigen ervaring dat de gedragsverandering jegens homoseksualiteit binnen één, mijn eigen, generatie heeft plaats gevonden. Het zijn juist de ontmoetingen met openlijke homo's en lesbo's geweest die homovijandige vooroordelen bij velen als sneeuw voor de zon deden verdwijnen. Daar is niets naïefs aan: het is een wereldwijde ervaring. Kijk maar naar de enorme groei van huwelijksgelijkberechtiging nadat Nederland op 1 april 2001 daarmee begonnen is.

Samen of apart
Er is nog een tweede probleem dat aandacht vraagt. Terecht stellen velen dat niet de gediscrimineerde homo's maar de homovijandige daders zouden moeten verhuizen en bestraft zouden moeten worden. Dat is een mooi beginsel maar dat werkt helaas in de praktijk niet zo omdat de daders meestal moeilijk te pakken zijn. In noodgevallen is het daarom terecht dat gemeenten veilige opvang voor homovluchtelingen verstrekken. Dat neemt niet weg dat de daders moeten beseffen dat zij hun kans op een verblijfsvergunning verspelen als dit homovijandig gedrag doorgaat. Bovendien is het noodzakelijk dat er vertrouwenspersonen komen voor homovluchtelingen.

Al vanaf de jaren zeventig wordt de Nederlandse homobeweging door sommigen verweten dat zij zich apart organiseert terwijl homo's toch zo graag willen integreren. Kennelijk is het niet tot iedereen doorgedrongen dat emancipatie nu eenmaal beter werkt als er eigen belangengroepen zijn. Zelforganisatie is immers een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om vooruitgang te boeken. Dat geldt zeker voor homovluchtelingen die nog een hele weg te gaan hebben in ons overgeorganiseerde landje. 

Weer een mediamisser
Wie de media in de laatste maanden overziet die valt het op dat vrouwvijandig gedrag door asielzoekers aanzienlijk meer aandacht heeft gekregen dan homovijandig gedrag. En al heel weinig wordt de hierboven beschreven samenhang tussen die twee verschijnselen besproken. Dankzij het Humanistisch Verbond kreeg ook de wereldwijde vervolging van ongodsdienstigen nog even aandacht. Het zou de media sieren als zij niet blijven steken in het zo sappig mogelijk beschrijven van incidenten maar eens wat meer zouden kijken naar de achterliggende oorzaken en de voor de hand liggende oplossingen. 
Naschrift. Zie voor meer voorbeelden van mijn kritiek op de media blognummer 80 over de World Press Photo 2014 en (in volgorde van populariteit) de blognummers 34 over Vijf misverstanden over democratie, 74 over Valse nichten, 63 over Mediamissers, 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, 44 over Mediamanipulatie, nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang, 62 over Geschiedvervalsing, 111 over Columnist in de Gaykrant en 52 over Het monster Trotteldrom

donderdag 7 januari 2016

127. Blogpauze (3)

Voor de derde keer houd ik een blogpauze. De eerste vijf hoofdstukken van mijn memoires zijn afgerond. Maar de laatste twee hoofdstukken (Nederlands humanisme 1973-2003 en Friesland 2003-2015) nog niet. Gelukkig kon ik iets meer tijd krijgen omdat mijn boek pas in oktober 2016 uit komt. Daarom tot zaterdag 30 januari een paar weken geen blog van mij om voorrang te geven aan het schrijven van mijn memoires.

Blog bijna 70.000 keer bekeken!
Mijn blog is nu in meer dan 120 landen ruim 70.000 keer bekeken. De toptienlanden met de meeste lezers zijn op dit ogenblik: 1. Nederland, 2. de Verenigde Staten, 3. Rusland, 4. België, 5. Oekraïne 6. Duitsland, 7. Frankrijk, 8. Verenigd Koninkrijk, 9. Brazilië en 10. Ierland. Het aantal lezers van mijn blog in Vlaanderen steeg van de zevende naar de vierde plaats dankzij Het Roze Huis in Antwerpen dat wekelijks mijn blog plaatst.

De belangrijkste vijf websites die naar mijn blog verwijzen, zijn: 1. www.google.nl  2. www.google.com, 3. www.itnijs.frl, 4. www.google.be en 5. www.hetrozehuis.be . Het meest voorkomend zoekwoord is Nederlands wereldtaal. Tenzij anders vermeld, vinden de meeste lezers mijn blog dankzij Google.

De meest gelezen onderwerpen
Hier de toptien aan thema's die de lezers tot nu gekozen hebben om te lezen: intimiteit en erotiek tussen mannen, humanisme, mijn eigen homoverleden, Friesland, Nederlands wereldwijd, wereldwijde homovervolging, mediakritiek, homoseksualiteit in Nederland, Amerika  en racismediscussie.

Deze volgorde vloeit voort uit de populariteit van de meest gelezen blogberichten. Voor ieder thema noem ik vervolgens de meest gelezen berichten binnen dat thema, ook in volgorde van populariteit.

1. Intimiteit en erotiek tussen mannen
Deze serie scoort het hoogst. Opmerkelijk genoeg, vooral in homovijandige landen. De best bekeken blogberichten in deze serie zijn: 98 over Liever homo-erotiek dan homoporno, nummer 90 over Homo-erotiek in mannengroepen, nummer 92 over Homo-erotische sporters, nummer 89 over Gay Twins, nummer 96 over de vraag: Wat is (homo)porno? (2), nummer 93 over Mannennaakt dat geen porno is, 99 over Homo-erotisch mannennaakt, nummer 84 over Mannenparen, nummer 95 over de vraag: Wat is homoporno? (1), en nummer 80 over de World Press Photo 2014. Het slechtst bekeken blogbericht in deze serie is nummer 97 met Kritiek op homoporno: is daar een verklaring voor?

2. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken. Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: vermoedelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit bericht wordt in deze groep gevolgd door blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 55 over Godsdienstwaanzin, nummer 7 over KGB & CIA, nummer 25 onder de titel Godgeklaagd!, nummer 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging, nummer 73 over Theocratische terreur, nr. 30 over mijn (On)godsdienstig verleden en nummer 54 over de "War on Christianity?" In deze toptien vonden geen verschuivingen plaats maar het eerstgenoemde bericht wordt steeds meer gelezen.

3. Mijn eigen homoverleden
Bovenaan staat blogbericht 32 over Mijn eerste vriendje. De andere berichten over mijn persoonlijk homoverleden die goed bekeken werden, waren nummer 45 over Gerard Reve & Antoine Bodar, nummer 37 over Rampenzomer 1967, nummer 28 over mijn eigen Homojeugd, nummer 40 over Benno Premsela, een nieuwe vader, nummer 74 over Valse nichten, nummer 47 over een Leerzaam avontuur, nummer 39 over hoe ik werd Gered door een studentendecaan, nummer 108 over Homodok, Homologie, Urania, Vrolijk & Schorer en nummer 104 over Mijn rol in het COC.

4. Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland is nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, nummer 114 over Identiteit als keuze en nummer 109 over Fryske taalfrede op 'e nij bedrige veel bekeken. De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door een in het Fries vertaald blogbericht te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts,

5 Nederlands wereldwijd
De groep blogberichten over de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd wordt vooral gelezen dankzij de opleidingen Neerlandistiek die van mijn blog gebruik maken. In deze groep werd het meest gekeken naar blogbericht 71 over Nederlands wereldtaal? gevolgd door nummer 17 over Disadvantaged by English, door nummer 22 over Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, nummer 12 over Handicapé par la francophonie, nummer 20 over over de Engelse vijandschap tegen het Nederlands: No Dutch please!, nummer 102 over Grenzenloos Nederlands, nummer 13 over Afrikaner identiteit, nummer 11 over Frankrijk & Nederland en nummer 10 over Vlaanderen & Nederland. 

6. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door het (sterkst op de ranglijst gestegen!) bericht 72 over misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door bericht 64 over homohaters, door bericht 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door bericht 5 over mijn ervaringen in Rusland, door bericht 66 over de film Pride, door bericht 6 over homoseksualiteit in Rusland, Cuba en China en door nummer 86 over: Homovijandig Rusland lijdt nederlaag.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar groeiende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door de meesten ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden.

7. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 34 over Vijf misverstanden over democratie, 74 over Valse nichten, 63 over Mediamissers, 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, 44 over Mediamanipulatie, nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang, 62 over Geschiedvervalsing, 111 over Columnist in de Gaykrant en 52 over Het monster Trotteldrom.  

8. Homoseksualiteit in Nederland
Als achtste eindigde blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit,  60 over Homovoorlichting, 78 over Homoseks en jongeren, 36 over Lesbisch ouderschap en 59 over Homojongeren. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een veel bekroonde film die daar zeer geschikt voor is: Jongens.

9. Amerika
Het aantal Amerikaanse lezers van mijn blog is het grootst na die uit Nederland. In deze groep berichten werd het blogbericht 16 over Hans Brinker and a finger in a leaking dike het meest gelezen. Daarna gevolgd door blogbericht 15 over (Anti) Holland Mania & Nieuw Amsterdam. Ook veel bekeken werd blogbericht 18 over Dangerous stamps! Met dank aan Postzegelblog want postzegels kunnen heel veel onthullen over een land, in dit geval de Verenigde Staten. Tenslotte moeten genoemd worden nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 101 over American Democracy 101 en nummer 67 over American paradoxes.

10. Racismediscussie
Deze groep berichten staat nu op de tiende plaats dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme? en nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts. De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst speelde ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen. Lezers van dit laatste bericht kwamen vooral binnen via het landelijk platform voor openbaar onderwijs CBOO. Nieuw in deze racismeserie is nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten'.

zaterdag 2 januari 2016

126. Is grootgeschapen altijd homoporno?

In blogbericht 97 "Kritiek op homoporno" en in blogbericht 98 "Liever homo-erotiek dan homoporno" leg ik uit waarom ik kritiek heb op de meeste (Amerikaanse) homoporno en waarom ik vind dat internet veel te veel eenzijdige homoporno laat zien en te weinig homo-erotiek die beter aansluit op de grote verscheidenheid aan homoseks die in de werkelijkheid te vinden is. Dat is vooral nadelig voor jonge homo's in homovijandige landen die zo door internet als hun enige informatiebron helaas een vertekend beeld krijgen van homoseksualiteit.

Hierop aansluitend kreeg ik de vraag of het laten zien van grootgeschapen mannen altijd homoporno is. Op internet krijg je die indruk wel omdat blote grootgeschapen mannen vrijwel uitsluitend in het kader van eenzijdige homoporno te zien zijn.

Die homoporno omschreef ik eerder als "opdringerige, niets verhullende, voorspelbare, mechanische, naakte, neukende, slecht heterootje spelende, kijkersonvriendelijke, nors kijkende en wegkijkende mannen met een stijve". Ik heb niets tegen het afbeelden van een stijve maar het is een zeer eenzijdige weergave van de homo-erotische werkelijkheid als die alleen maar te vinden is in het kader van porno.

Fotografen zonder blootangst
Hieronder een verzameling van afbeeldingen van (bijna) naakte grootgeschapen mannen die ik erotisch en niet pornografisch vind. Degenen die liever geen (vrijwel) blote mannen zien die kunnen de onderstaande links beter overslaan. Wie een tekst ziet zonder links kan het beste gaan naar:
http://robtielmanblogt.blogspot.nl/2016/01/126-is-grootgeschapen-altijd-homoporno.html

In blogbericht 96 "Wat is (homo)porno? (2)" laat ik blootfoto's zien die gemaakt zijn door ruim 200 fotografen die niet lijden aan blootangst. En in blogbericht 99 "Homo-erotisch mannennaakt" bijna 100 foto's van fotografen die blote mannenparen fotografeerden. Maar deze fotografen zijn terughoudend om grootgeschapen mannen af te beelden. Ik ontdekte dat minder dan een tiende van al die fotografen bereid zijn om dat te doen. Het zijn (in alfabetische volgorde en met voorbeelden uit hun werk) de Amerikaan Clive Barker, de Brit Simon Barnes, de Amerikaan Bruce Bellas, de Spanjaard Carmelo Blazquez, de Italiaan Roberto Chiovitti, de Spanjaard Joan Crisol, de Amerikanen Rick Day, Corbin Fisher en Dominic Ford, de Australiër Paul Freeman, de Amerikanen Murray GrondinMark Henderson en Ethan James, de Nederlander Gert Kist, de Amerikaan Louis LaSalle, de Braziliaan Harry Louis, de Amerikanen Ray Luis, Robert Mapplethorpe en Vincent Marco, de Hongaar/Canadees Mikel Marton, de Amerikaan Kevin McDermott, de Nederlander Erwin Olaf, de Amerikanen Carl Proctor en Jorge Rivas, de Brit Dylan Rosser, de Amerikaan Jason Rowan, de Canadees Kevin Sleck en de Amerikaan James Spada. Wie er meer kent, kan dat aan mij doorgeven.

Grootgeschapen mannen
De grootgeschapen mannen waarvan de naam bekend is die ik op internet gevonden heb, zijn (in alfabetische volgorde) de Amerikaan Trevor Adams, de Braziliaan Rafael Alencar, de Amerikanen Romeo Alfonso, David Anthony, Zeb Atlas, Adam AyashCosmo Babu en Alex Baresi, de Italiaan Alessandro Basile, de Spanjaard Dario Beck, de Amerikaan Jay Bentley, de Duitser Steffen Berlin, de Braziliaan Bruno Bernal (met tepelspel), de Amerikanen Kevin Biesinger en Jeremy Bilding, de Europeaan Joel Birkin, de Argentijn Marco Blaze, de Nederlander (?) Andre Boleyn, de Italiaan Bruno Boni, de Portugees Nuno Branco, de Hongaar Declan Brookes, de Italiaan Tony Capucci, de Spanjaard Juan Carlos Leon, de Cubaan Rafael Carreras, de Amerikanen Mario Cazzo (met tepelspel), George Ce en Raphael Cedano, de Tsjech Jean Daniel Chagall, de Amerikanen Adam Champ en Michael Churchill, de Frans/Canadees Gabriel Clark, de Amerikanen Justin Clynes en Jessie Cooper, de Brit Race Cooper, de Amerikaan Brent Corrigan, de Canadees Yvan Cournoyer, de Amerikanen Robert Craig en Cody Cummings, de Belg (?) Joey van Damme, de Amerikanen Damon DaniloMatt Davis, Adam Dexter, Simon Dexter, Topher DiMaggio, Tony Donovan, Braun DrekMarc Dylan en Trenton Ducati, de Hongaar Kris Evans, de Amerikanen Brent Everett en Darius Falke, de Hongaren Vadim Farell en Darius Ferdynand, de Amerikaan Dean Flynn, de Colombiaan Alexander Garrett, de Amerikanen Anthony Gee, Benjamin Godfre en Jeff Hammond, de Tsjechen Tommy Hansen en Jack Harrer, de Amerikanen Adrian Hart en Roman Heart, de Argentijn Dionisio Heiderscheid, de Amerikanen Ryan Idol en Jesse Jackman, de Nederlander (?) Dirk Jager, de Slowaken Rhys Jagger en Filip Jankovic, de Amerikanen Tyler JohnsonC G Kelly en Tyler Kenyon, de Hongaar Jim Kerouac, de Amerikanen Matthew KirkConnor Kline en Lucas Knight, de Oekraïner Igor Kolomiyets, de Hongaar Andrey Komar, de Italiaan/Libanees Paul Korso, de Belgen (?) Dolph Lambert en Roger Lambert, de Amerikaan Ricky Larkin, de Braziliaan Diego Lauzen Rodrigues, de Amerikaan Layton Lee, de Frans/Canadees Alex LeMonde, de Braziliaan Harry Louis, de Amerikanen Mick Lovell, Michael LucasLance Luciano en Ray Luis, de Canadees Jonathan Luke, de Amerikanen Kurt Madison, Mike Mann en Hunter Marx, de Tsjech Paul Mekas, de Amerikanen Erik Mendoza, Austin Merrick, Luke Milan, Tony Milan, Dean Monroe, Kaylan MorganHelmut Mueller en Eric Nero, de Hongaar Lars Norgaard, de Tsjech Pavel Novotny, de Brit Paddy O'Brian (met tepelspel), de Tsjech Czyz Otto, de Amerikanen Joe Parker, Jeremy Penn, Doug Perry, Hugh Plummer, Levi Poulter, William Price, Tyson Reade, Adam Rexx, Rogan Richards en Reese Rideout, de Slowaak Lukas Ridgeston, de Braziliaan Eric Rio, de Amerikanen Donovan Rivera en Bo Roberts, de Slowaak Jay Roberts, de Amerikanen Chris Rockway, Ty Roderick, Anthony Romero, Marc Ruffalo en Austin Rogers, de Japans/Peruaan Ko Ryu, de Fransman François Sagat, de Amerikanen Jesse Santana (met tepelringen), Cesar Santiago, Dominic SantosJoseph Sayers en Dirk Shafer, de Braziliaan Smith Silva, de Amerikaan Andrew Skelton, de Tsjech Tomas Skodoulik en de Amerikanen Nicco Sky, Cal Skye, Donato SpigariolKendrick Steele, Rocco Steele, Guy Sterling, Bradley Stevens, Damien Stone, Pete Stratos, Joey Strikes, Jeff Stryker, Leighton StultzJames Tharpe en Blade Thompson, de Italianen Giancarlo Tiberti en Mario Torrez, de Brit Tyson Tyler, de Amerikaan Joel Vargo, de Brazilianen Bernardo Velasco en Wagner Vittoria, de Amerikanen Diesel Washington, Alex Waters, Jarec WentworthAustin Wilde en Justin Williams, de Brit Marco Wilson, de Amerikanen Gavin WolfeShawn Wolfe, Tom WolfeDonny WrightSean Xavier en Sean Zevran.

Grootgeschapen mannenparen
Op internet vond ik ook nog de volgende mannenparen: de Amerikaan en de Colombiaan Jeremy Bilding & Alexander Garrett, de Spanjaarden Juan Carlos Leon & Christian Romero, de Amerikanen Cody Cummings & Anthony Romero en Topher DiMaggio & Luce Luciano, de Tsjech en de Belg (?) Dario Dolce & Dolph Lambert, de Hongaar en de Amerikaan Kris Evans & Mick Lovell, de Slowaak en de Hongaar Rhys Jagger & Kris Evans, de Deen (?) en de Amerikaan Brady Jensen & Zeb Atlas, de Brazilianen Diego Lauzen & Wagner Vittoria, de Hongaren Fabrizio & Fernando Mangatti (in een op internet zeldzaam voorkomend wrijfstandje) en de Amerikanen Dominic Santos & Austin Wilde en Shawn Wolfe & Benjamin Godfre. En nu we toch bezig zijn met meertallen:  de Amerikanen Hal & Shane & Vince Rockland en de Hongaren Jason & Jimmy & Joey Visconti.

Grootgeschapen homohumor
In het kader van de door mij bepleite homo-erotische humor een cursusje 'esthetisch grootgeschapen aftrekken' door de Europeaan Joel Birkin (bewegend beeld) en datzelfde lichaamsdeel zien we hier bewonderd worden door de Europese jongeheren Adam Archuleta & Kevin Warhol & André Boleyn & Jack Harrer.

Grootgeschapen homostandje
En ten slotte mijn stokpaardje van de homostandjes die in de meeste homoporno helaas genegeerd worden. Om seksueel overdraagbare aandoeningen te vermijden, trekken veel homo's zichzelf af terwijl zij kijken naar hun sekspartner die datzelfde doet. De kunst is dan om ongeveer gelijktijdig klaar te komen. Op openbare ontmoetingsplaatsen gebeurt dat meestal staande maar in de kamertjes in homosauna's kan dat ook liggend. Zo kan dan een veilige variant van homostandje 69 uitgevoerd worden die in de meeste homoporno op internet niet te vinden is. Ik vond twee voorbeelden van het begin ervan door een mij onbekend stel en door de Hongaar en de Slowaak Kris Evans & Rhys Jagger. De laatste foto is ook een in homoporno zeldzaam voorbeeld waarin de kijker vrolijk (gay) wordt aangekeken!

zaterdag 26 december 2015

125. Homo-erotisch met tepels spelen

In mijn vorig blogbericht "Mannen tongzoenen mannen" riep ik lezers op om homostandjes aan mij door te geven die in de meeste (Amerikaanse) homoporno vrijwel geen aandacht krijgen. Lezers wezen mij er op dat er op internet heel weinig aandacht is voor de seksuele aantrekkelijkheid van mannentepels. Het lijkt wel alsof veel heteromannen niet weten hoe opwindend hun eigen tepels kunnen zijn. Hoe is dat te verklaren? Homomannen vallen op mannenlijven en zijn zich dus meestal meer bewust van de seksuele mogelijkheden van hun eigen lichaam dan de meeste heteromannen. Door het veelvuldig voorkomen van heteromannen in de meeste (Amerikaanse) homoporno leidt dat tot een groot gebrek aan aandacht voor opwindende tepelspelletjes. Hieronder een overzicht van wat ik wel aan tepelspel ben tegengekomen op internet. Dit om het eenzijdige aanbod aan homo-erotiek op internet wat veelzijdiger te maken. 

Hieronder een verzameling van afbeeldingen van (bijna) naakte mannen die ik erotisch en niet pornografisch vind. Degenen die liever geen (vrijwel) blote mannen zien die kunnen de onderstaande links beter overslaan. Wie een tekst ziet zonder links kan het beste gaan naar:
http://robtielmanblogt.blogspot.nl/2015/12/125-homo-erotisch-met-tepels-spelen.html

Mij bekende tepelspelers
Dat zijn (weer in alfabetische volgorde van de eerstgenoemden): de Amerikaan en de Colombiaan Jeremy Bilding & Alexander Garrett, de Amerikanen Girth Brooks & Daniel Leon, de Amerikaan en de Braziliaan Adam Champ & Bruno Bernal, de Europeanen Sacha Chaykin & Paul Mekas, de Amerikanen Seth Fornea & Jared Bradford LeBlanc, de Europeanen  Brady Jensen & Dolph Lambert, Jim Kerouac & Todd Rosset en Manuel Rios & Jack Harrer, de Amerikanen Adam Russo & Tony Thorn en de Amerikaan en de Colombiaan Sean Xavier & Alexander Garrett.

Ik streef er naar om zoveel mogelijk links te plaatsen naar foto's en filmpjes van mannen waarvan bekend is wie zij zijn. Op deze wijze wil ik de vaak anonieme 'homovleesmarkt' uit de kast laten komen. De aandacht voor tepelspelen is helaas nog zo gering dat ik daarover op internet maar heel weinig foto's en filmpjes heb kunnen vinden waarbij de namen en landen van herkomst vermeld worden. Daarom wil ik nu een uitzondering maken en die anonieme beelden toch plaatsen. Ik zet ze hieronder in willekeurige volgorde met telkens een getal er bij. Mochten de betrokken mannen toch uit de kast willen komen dan kunnen zij mij die getallen met de bijbehorende namen en de landen van herkomst doorgeven.

Foto's van mij onbekende tepelspelers
Ik noem eerst de variant van tepelspel en dan een getal om de reacties er op makkelijker te maken: met de tong 1, met de tong 2, met de tong 3, met de mond 1, met de mond 2, met de mond 3, met de mond 4, met de mond 5, met de tanden 1, met twee handen van achteren 1, met een hand al tongzoenend 1, en met een hand in homostandje 69 1. Voor de volledigheid wijs ik nog even op het bestaan van tepelringen en tepelklemmen om de omvang en de gevoeligheid van tepels te vergroten.

Filmpjes van mij onbekende tepelspelers
Ook hier eerst de variant van tepelspel en dan een getal om makkelijk te kunnen reageren: met de tong 1, met de tong en de tanden 1met de mond 1, met de mond 2, met de mond 3, met de mond en de tanden 1, met de mond en een hand 1, met een hand en de mond 1, met twee handen 1 en met twee handen 2.

Tepelspelhumor
In het kader van de door mij bepleite homo-erotische humor laat Brandon Lewis bij Paddy O'Brian zien waar de drukknop voor een stijve zit. Een zeldzaam voorbeeld van homohumor in homoporno. En ja hoor: het werkt!

Een onbekend homostandje
Tenslotte weer een homostandje dat op internet vrijwel niet te vinden is. Ik had al eerder aandacht besteed aan het moeilijk vindbare homostandje 69. Een variant daarvan toont dit filmpje met tepelstandje 69. Wie meer op internet (vrijwel) ontbrekende homostandjes weet, kan dat aan mij doorgeven!zaterdag 19 december 2015

124. Mannen tongzoenen mannen

Op zoek naar intimiteit tussen mannen liet ik in blogbericht 87 "Mannen zoenen mannen" ruim zestig zoenende mannenparen zien die ik op internet gevonden had, waarvan slechts 10 % tongzoenend. Van de zoenende mannen in films en televisieseries die ik vond, was niemand aan het tongzoenen. Dit wijst op het taboe dat nog altijd rust op tongzoenende mannenparen. Op zoek naar (homo)erotiek tussen mannen liet ik in blogbericht 99  "Homo-erotisch mannennaakt" ruim 375 mannenparen zien, waarvan een vijfde zoenden en slechts een derde daarvan tongzoenden. Wederom een voorbeeld van het taboe op tongzoenende mannenparen. Facebook bijvoorbeeld had dit jaar nog bezwaren tegen elkaar zoenende mannen.

In mijn blogbericht 97 "Kritiek op homoporno" schreef ik dat veel (vooral Amerikaanse) homoporno een vertekend beeld van homoseks geeft. Er wordt weinig zichtbaar genoten van homoseks. Het lijkt veel op het afraffelen van een beperkt aantal standjes waarin vooral 'heterootje' gespeeld wordt. Er is weinig aandacht voor homoseksstandjes die hetero's niet kennen. Er heerst vaak een negatief beeld van homoseks: "vies", "smerig", "goor", enzovoorts. Het lijkt wel een seksfabriek met weinig persoonlijke aandacht voor elkaar. Je ziet weinig plezier of humor. Daarom schreef ik blogbericht 113 over "Homo-erotische humor".

Mij bekende mannen tongzoenen mannen
Lezers wezen mij er op dat in homoporno ook weinig gezoend wordt en nog minder getongzoend. Ik ging op zoek en inderdaad: veel porno-acteurs hebben er geen enkel bezwaar tegen om iedereen te neuken waar een gat in zit maar (tong)zoenen ho maar. Terwijl dat toch voor velen een belangrijk onderdeel is van intimiteit tussen mensen. Daarom hieronder het bescheiden resultaat van het zoeken op internet naar elkaar tongzoenende mannen. 

Hieronder een verzameling van afbeeldingen van (bijna) naakte mannen die ik erotisch en niet pornografisch vind. Degenen die liever geen (vrijwel) blote mannen zien die kunnen de onderstaande links beter overslaan. Wie een tekst ziet zonder links kan het beste gaan naar:
http://robtielmanblogt.blogspot.nl/2015/12/124-mannen-tongzoenen-mannen.html

De Braziliaan en de Amerikaan Rafael Alencar & Seth Treston, de Hongaar en de Tsjech Yri Alpatow & Roald Ekberg, Amerikaan en de Australiër Duncan Black & Tate Ryder, de Amerikanen Matt Bomer & Simon Halls, de Spanjaard en de Slowaak Adriano Carrasco & Jay Roberts,  de Tsjechen Jean-Daniel Chagall & Rick Lautner, de Europeanen Sasha Chaykin & Paul Mekas, de Amerikanen Landon Conrad & Ryan Rose, de Tsjechen Michal & Radek Cuma, de Duitsers Carlo Degen & Kai Seebach (bewegend beeld), de Europeanen Dario Dolce & Dylan Maguire, de Amerikanen Trevor Donovan & Alan Ritchson (bewegend beeld) en Trenton Ducati & Connor Kline, de Braziliaan en de Amerikaan Jimmy Durano & JR Bronson, de Hongaar en de Amerikaan Kris Evans & Mick Lovell, de Amerikanen Kevin Falk & David Chase, de Britten Dato Foland & Axel Brooks, de Amerikanen Seth Fornea & Jared Bradford LeBlanc en Paul Francis & Levi Poulter, de Amerikaan en de Braziliaan Jake Genesis & Diego Sans, de Fransman en de Italiaan Stéphane Haffner & Emilliano Simione, de Amerikanen Colton Haynes & Jerreth Ludwig, de Fransman en de Amerikaan Will Helm & Daniel Crosse, de Europeanen Colin Hewitt & Florian Nemec, de Hongaar en de Fransman (?) Harris Hilton & Phillipe Gaudin, de Deen (?) en de Amerikaan Brady Jensen & Spencer Reed, de Amerikaan en de Rus (?) Levi Karter & Dmitry Dickov, de Amerikanen Colby Keller & Duncan Black, de Europeanen Jim Kerouac & Sean Davis, de Amerikanen Kyle King & Bo Dean en Liam Magnuson & Devin Adams, de Hongaren Fabrizio & Fernando Mangatti, de Amerikanen Malachi & Scotty Marx, Colby Melvin & Brandon Robert Brown, Austin Merrick & Bradley Hudson, Evan Parker & Kody Knight en Parker Perry & Troy Daniels, de Rus (?) en de Amerikaan Valentin Petrov & Marc Dylan, de Europeanen Tom Pollock & Johnny Bloom, de Amerikanen Levi Poulter & Christopher Spicer (bewegend beeld), de Amerikanen (?) Charlie Rawlins & Matthew Smith, de Venezolanen (?) Julio Rey & Mario Domenech, de Amerikanen Rogan Richards & Hunter Marx en Blake Riley & Brent Diggs, de Nederlanders  Thijs Römer & Tycho Gernandt, de Amerikanen Anthony Romero & Austin Wilde (bewegend beeld) en Ryan Rose & Luke Adams, de Amerikaan en de Rus (?)  Jesse Santana & Valentin Petrov, de Amerikanen Dominic Santos & Austin Wilde (bewegend beeld), Xander Scott & Malachi Marx en Travis Stevens & Bastian Hart, de Amerikaan en de Spaans/Libanees Murray Swanby & Pablo Hernandez, de Canadezen Alexy Tyler & Félix Brazeau, de Amerikanen Tyson Tyler & Landon Conrad, Hunter Vance & Brent Diggs en Tom Wolfe & Cal Skye.

Ik heb maar een paar fotografen gevonden die zich wagen aan tongzoenende mannen: de Spanjaarden  Carmelo Blazquez en Joan Crisol, de Engelsman Ethan James en de Amerikaan Howard Roffman.

Mij onbekende mannen tongzoenen mannen
Over mijn maandenlange zoektocht naar intimiteit tussen mannen schreef ik in blogbericht 93 "Mannennaakt dat geen porno is". Over mijn even lange zoektocht naar homo-erotiek die geen porno is, schreef ik in blogbericht 98 "Liever homo-erotiek dan homoporno". In beide series streefde ik er naar om zoveel mogelijk links te plaatsen naar foto's en filmpjes van mannen waarvan bekend is wie zij zijn. Op deze wijze wilde ik de overwegend anonieme 'homovleesmarkt' uit de kast laten komen.

Het taboe op tongzoenende mannen is echter nog zo groot dat er op internet maar heel weinig foto's en filmpje te vinden zijn waarbij de namen en landen van herkomst vermeld worden. Veel beelden van tongzoenende mannen zijn niet afkomstig uit de homoporno-industrie maar zijn meestal huisvlijtjes: door de betrokkenen zelf op internet geplaatst. Zij laten de seksuele aantrekkingskracht tussen mannen veel overtuigender zien dan in verreweg de meeste pornohandel. Daarom wil ik deze keer een uitzondering maken en die beelden toch plaatsen. Ik plaats ze hieronder in willekeurige volgorde met telkens een getal er bij. Mochten de betrokken mannen toch uit de kast willen komen dan kunnen zij mij die getallen met de bijbehorende namen en de landen van herkomst doorgeven.

Eerst een aantal foto's: tongzoenen 1, tongzoenen 2, tongzoenen 3 en tongzoenen 4. Dan een aantal korte filmpjes: tongzoenen 5, tongzoenen 6, tongzoenen 7, tongzoenen 8, tongzoenen 9, tongzoenen 10, tongzoenen 11, tongzoenen 12, tongzoenen 13, tongzoenen 14, tongzoenen 15, tongzoenen 16, tongzoenen 17 en tongzoenen 18. Het is een klein druppeltje op een gloeiende plaat maar hopelijk draagt dit er toe bij dat de beeldvorming over homoseks op internet wat minder eenzijdig wordt.

Op internet genegeerd homostandje
Ik ben op internet nog nooit een filmpje over tongzoenen tegengekomen dat samenhangt met homostandje 69: beide mannen pijpen elkaar, komen (ongeveer) gelijktijdig klaar, slikken het sperma van de partner niet door maar houden het in de mond en tongzoenen elkaar daarna waarbij elkaars sperma gemengd wordt. Ik weet uit eigen ervaring dat er veel mannenparen zijn die dit het toppunt van intimiteit vinden. Dit standje is minder geschikt voor mannen die elkaar niet goed kennen want je moet aanvoelen wanneer de ander gaat klaarkomen en dan in staat zijn om ook klaar te komen.

Op internet heb ik het niet kunnen vinden. Het enige dat in buurt komt van dit standje dat ik wel ben tegengekomen is dit filmpje over tongzoenen na klaarkomen. Mocht er toch wat te vinden zijn dan hoor ik dat graag. En dat geldt ook voor verzoeken om aandacht te besteden aan andere homostandjes die niet of nauwelijks op internet te vinden zijn. Dit om de helaas zeer eenzijdige voorlichting over homoseks te verbeteren!
Een lezer zond mij nog een voorbeeld: Jack Harrer & Lukas Ridgeston.