zaterdag 17 maart 2018

235. Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?

Op 21 maart 2018 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden over de op 1 januari 2018 ingevoerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Waarom is er een nieuwe wet? Waarom wordt er een raadgevend referendum gehouden? Wat pleit voor deze wet en wat pleit er tegen? Bedreigt dit de homo/lesbische burgers en instellingen?

Waarom een nieuwe wet?
De oude wet van 2002 was verouderd. Door de grote groei van internet via de kabel moest ook dit afgetapt kunnen worden. De aanzienlijk toegenomen dreiging van terreuraanvallen en van digitale aanvallen vraagt om de mogelijkheid voor inlichten- en veiligheidsdiensten om nu de digitale communicatie via kabelverbindingen doelmatiger te kunnen controleren.

Waarom een raadgevend referendum?
In mijn blogbericht 233, Referendum: aanval op democratie, meld ik dat het raadgevend referendum binnenkort zal worden afgeschaft. Het ziet er naar uit dat dit referendum het laatste zal zijn. Omdat het nu samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. is de verwachting dat de opkomst groter zal zijn dan bij het Oekraïne-referendum uit 2016. Toen was de opkomst zo extreem laag (31%) dat een kleine minderheid van 20% van de stemgerechtigden een meerderheid van de stemmen haalde. Strategisch wegblijven in de hoop dat de drempel van 30% niet wordt gehaald, is deze keer geen verstandige optie.

Wat pleit voor deze wet?
De oude wet is inderdaad verouderd en het kunnen aftappen via de kabel is inmiddels dus noodzakelijk. Het probleem met referenda is echter dat men alleen maar vóór of tegen kan stemmen. De wet maakt het mogelijk om heel breed te verzamelen (vandaar bij bijnaam sleepwet) en die gegevens door te geven aan buitenlandse diensten zonder die eerst zelf te analyseren. Tijdens de behandeling in het parlement zijn de nodige toezeggingen gedaan om onder andere het toezicht te verbeteren, maar die zijn niet in de wet zelf opgenomen.

Wat pleit tegen deze wet?
Volgens de tegenstanders bedreigt de wet de bescherming van de persoonlijke leefsfeer en de vrijheid van meningsuiting. Want mensen die geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid komen door de grootschalige gegevensverzameling in bestanden terecht die zelfs niet goed geanalyseerd aan buitenlandse veiligheidsdiensten kunnen worden doorgespeeld.

Bedreigingen voor homo/lesbische burgers en instellingen
Veiligheidsdiensten hebben wereldwijd in de loop der geschiedenis een bijzonder slechte reputatie als het gaat om de gelijkberechtiging van homo/lesbische burgers en instellingen. Zo kunnen homovijandige regimes gegevens over Nederlandse homo/lesbische burgers en instellingen verzamelen waardoor zij op reis in het buitenland ernstig in problemen kunnen komen. Omdat de wet niet per referendum verbeterd kan worden, rest het tegenstemmen.Naschrift.
Zie voor het vervolg blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend.
Naschrift.
Eerder verschenen de volgende blogberichten over referenda: nummer 139, Referendum? Schijnvertoning! (1), (het meest bekeken in deze serie), nummer 140, Brexit ? Schotland Exit!, nummer 149,  Brexit? Referendum exit!, nummer 150, Nexit? Fryslânexit!, nummer 152, Brexit & Nexit: hoe betrouwbaar is opinie-onderzoek?, nummer 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), en als meest recente nr. 233, Referendum: aanval op democratie.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.