zaterdag 9 juni 2018

247. De onvrijheid van godsdienst (6)

Het eerste bericht in deze serie ging over de grondwettelijke vrijheid van godsdienst én levensovertuiging. Het tweede bericht ging over de gevaarlijke onduidelijkheid van het begrip 'religie'. Het derde bericht ging over de afnemende macht van wereldgodsdiensten. Het vierde bericht ging over het onterechte achteruitgangsdenken in veel (a)sociale media. Het vijfde bericht ging over een humanistische verklaring van dit achteruitgangsgeloof. Dit zesde bericht gaat over een falende Nederlandse overheid inzake de "godsdienstvrijheid". En waarom bedreigt dit de humanistische, de vrouwen- en de homo/lesbische bewegingen?

Voor- en tegenstanders praten steeds over godsdienstvrijheid
Het is opvallend dat zowel vóór- als tegenstanders het steeds hebben over de vrijheid van godsdienst waardoor uit het zich verdwijnt dat het gaat om een grondwettelijke gelijke behandeling van godsdienst én (ongodsdienstige) levensovertuiging. Dat is vooral dom van tegenstanders omdat hun antigodsdienstige opvatting juist juridisch gelijk behandeld moet worden op grond van deze bepaling. Welke domoor zaagt de tak af waarop hij/zij zit?

Overheid en rechtspraak doen vaak alsof godsdienst de enige vorm van zingeving is
Ondanks die grondwettelijke waarborg tot gelijke behandeling doen overheid en rechters vaak alsof godsdienst de enige vorm van zingeving zou zijn. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat een godsdienstige overweging vaak zwaarder weegt dan een ongodsdienstige opvatting.

Enkele recente voorbeelden. Er zijn de laatste tijd honderden meldingen van seksueel misbruik bij Jehova's-getuigen. Dit godsdienstig genootschap weigert slachtoffers te ontmoeten en werkt een strafrechtelijk onderzoek tegen. De overheid doet alsof daar niets aan te doen is terwijl niet-godsdienstige organisaties wel vervolgd worden als zij seksueel misbruik gedogen. Intussen wordt er geen einde gemaakt aan hun belastingvoordelen als mogelijkheid om hen onder druk te zetten om mee te werken aan vervolging van daders.

Een openbare school in Hengelo schrapt homorollen in een eindmusical omdat één kind ouders heeft die Jehovah's-getuige zijn en zich daar aan zouden kunnen storen. In het openbaar onderwijs mag godsdienst nooit een overweging zijn om andersdenkenden te discrimineren. Maar het bevoegd gezag, de gemeente Hengelo, grijpt tot nu toe niet in.

Tientallen islamitische organisaties ontvingen financiering uit Golfstaten. De rijksoverheid wist dat maar hield het geheim om de (economische) betrekkingen met die Golfstaten niet te schaden. Salafistische imams hielden er haatpreken tegen vrouwen, ongodsdienstigen en Joden die in strijd zijn met onze Grondwet. Toch werd er tot nu toe nog niet ingegrepen. 

Homoseksualiteit als toetssteen
Ook hier is homoseksualiteit weer een toetssteen voor een rechtstaat. Bovendien heb ik inmiddels aangetoond dat het niet klopt dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit zouden verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enige bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor islamitische. Waar blijft de overheid om homohaat te bestrijden? 


Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken. Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland (de grootste stijger in deze groep), nummer 55 over Godsdienstwaanzin, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 103 over Solidariteit, 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging, 25 onder de titel Godgeklaagd! en 7 over KGB & CIA. Deze blogberichten zijn terug te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die eind 2016 als boek verschenen.

Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1) (de grootste stijger in deze groep), nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen, 162 over Homovoorlichting op school moet beter, nummer 36 over Lesbisch ouderschap en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk (ook een grote stijger). Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een bekroonde film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het korte tekenfilmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.