zaterdag 10 augustus 2019

306. Fryslân boppe! Regenboogvlag omlaag? (1)

De voorpagina van de Leeuwarder Courant van 3 en 4 augustus 2019 heeft de alarmerende kop: "COC komt veel scholen niet meer in". In het artikel eronder staat: "Sinds de provincie Friesland het COC niet meer subsidieert is het aantal gastlessen op scholen met ruim 60% afgenomen. (...) Twee jaar geleden gaf het Friese COC jaarlijks ruim 120 keer voorlichting op scholen. In het schooljaar 2018-2019 nog 44 keer". In blogbericht 299 schreef ik: Het leven is goed in Friesland! Klopt dat wel? Heeft de VVD-Statenfractie daarmee te maken?

Friese VVD-Statenfractie in meerderheid tegen hijsen regenboogvlag op Provinciehuis
Ik citeer uit de eigen website van VVD-Friesland. "Onze Nederlandse vlag geeft uiting aan datgene waar Nederland voor staat, namelijk dat iedereen gelijkwaardig is en niemand gediscrimineerd mag worden. (...) De regenboogvlag staat symbool voor de homobeweging. Met het hijsen van de regenboogvlag wordt dan ook geen recht gedaan aan alle andere mensen die zich ook geconfronteerd zien met discriminatie. (...) De VVD wil hierin geen onderscheid maken. Wij hechten grote waarde aan artikel 1 van de Grondwet." Op het eerste gezicht klinkt dat heel redelijk. Maar bij nadere beschouwing kloppen een aantal zaken niet. En dat kan zelfs enkele ernstige, bijna levensbedreigende gevolgen hebben.

Is de VVD-Statenfractie in meerderheid ook tegen het hijsen van de Friese vlag?
Waarom heeft de VVD-Statenfractie het in deze tekst wel over de Nederlandse vlag en niet over de Friese vlag? Staat die niet voor gelijkberechtiging? Wordt door de Friese vlag geen recht gedaan aan niet-Friezen? En hoe zit dat met de Nederlandse vlag en alle bezoekende niet-Nederlanders? Mogen we alleen aan de vlag van de VN om maar niet te discrimineren?

De regenboogvlag is niet gekaapt door de homobeweging maar staat voor een beginsel
In blogbericht 281, Regenboogvlag sluit niemand buiten, leg ik uit dat de homobeweging heeft gekozen voor een vlag die uit gaat van het beginsel dat mensen het recht hebben zelf zin en vorm te geven te geven aan hun eigen seksualiteit zolang het zelfbeschikkingsrecht van anderen niet wordt aangetast. Dat heeft dus helemaal niets te maken met uitsluiting of discriminatie zoals de meerderheid van de VVD-Statenfractie ten onrechte suggereert.

De VVD-Statenfractie aanvaardt het hele artikel 1 van onze Grondwet kennelijk niet
Ik citeer uit artikel 1 van onze Grondwet: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld." De meerderheid van de VVD-Statenfractie veronderstelt kennelijk dat seksuele minderheden in gelijke omstandigheden verkeren als de overgrote heteroseksuele meerderheid. Dat is ook in Friesland niet zo. Homo is nog altijd het meest voorkomend scheldwoord op schoolpleinen. Antihomogeweld wordt meestal niet bestraft. Mannenvoetbal is nog steeds homovijandig. Andere minderheden in Friesland lijden niet onder dergelijke soms levensbedreigende discriminatie. Het ontkennen van de ernst van deze discriminatie is veel meer discriminerend dan het hijsen van welk vlaggendoek ook.

Door te ontkennen dat alle mensen anders zijn wordt gelijkvormigheid opgelegd
Deze discriminerende opvatting van de meerderheid van de VVD-Statenfractie blijkt ook uit dit korte citaat: "Door het hijsen van de vlag (...) hou je het beeld dat lesbiennes, homo's, biseksuelen of transgenders anders zijn in stand." Voor een partij die vrijheid hoog in het vaandel heeft, is het zacht gezegd heel opmerkelijk dat men het feit ontkent dat iedereen anders is en dat iedereen ook de vrijheid heeft om anders te zijn. Echte vrijheid kan alleen bestaan als men gelijkwaardigheid verbindt met veelvormigheid. Door welke overheid dan ook ontkende of zelfs afgedwongen gelijkvormigheid is geen vrijheid. Is de VVD liberaal?

Anders dan alle andere minderheden kenmerken seksuele minderheden zich door het feit dat zij dikwijls opgroeien bij ouders die zich meestal niet bewust zijn van het anders zijn van hun kinderen. Dit ontbreken van identificatie leidt vaak tot grote problemen, tot veel hogere zelfdodingscijfers onder jongeren aan toe. Daarom is het ook heel kwalijk dat de voorlichting door het COC in Friesland zo instort sinds de afschaffing van de provinciale subsidie. En dat een door de VVD gesteunde meerderheid in de Friese Staten als enige provincie weigert aan het regenboogproject mee te doen om discriminatie tegen te gaan.


Naschrift
Op 15 oktober 2019 start een reeks gesprekken om toch de regenboogvlag te gaan hijsen in Friesland. Zie voor het vervolg blogbericht 333.
Op 27 mei 2020 sluit Friesland als laatste provincie zich aan bij het regenboogakkoord. In de meeste media wordt de indruk gewekt dat het alleen maar zou gaan om het hijsen van de regenboogvlag. Maar het echte probleem was dat Friesland rijkssubsidie onbenut liet om iets te doen aan anti-homodiscriminatie in bijvoorbeeld onderwijs en sport.


Naschrift. Vreedzaam Friesland
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, deed in 2018 de volgende uitspraak. "Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevings-verband is. Ik ken het niet." In de daarop volgende discussie ging het vooral over Suriname en Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar niet over een voorbeeld dat veel dichterbij ligt: Friesland. In blogbericht 257 beschreef ik de kennelijk vaak heel erg onbekende vreedzame geschiedenis van Friesland. In het blogbericht 258 besprak ik het heden van een vreedzaam Friesland en de (tot nu toe vergeefse) pogingen om aan die Friese taalvrede een einde te maken. In het blogbericht 259 maakte ik duidelijk dat vreedzaam Friesland wordt bedreigd door onwetende media die vooroordelen verspreiden over Friese taal en cultuur. In blogbericht 260 vergeleek ik de strijd in (Frans)Vlaanderen met vredig Friesland. In het blogbericht 264 besprak ik een minder vredig incident: de moord op Marianne Vaatstra. We kunnen daarvan leren dat schreeuwers vaak in anderen vervolgen wat zij zelf trachten te verhullen. In blogbericht 266 en blogbericht 270 beschrijf ik het proces tegen blokkeer-Friezen. En in blogbericht 279 koning Radboud.


Naschrift. Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten met nummer 21 over It wrede paradys, met nummer 9 over Vlaanderen & Friesland, met nummer 114 over Identiteit als keuze, met nummer 81 over de Fryske taalfrede, met het nummer 258 over Vreedzaam Friesland (2), met nummer 143 over Friesland in mijn memoires, met nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (de grootste stijger in deze groep), met nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige en op een gedeelde tiende plaats de nummers 176 over Friezen uitvinders poldermodel en de nieuwste binnenkomer met het nummer 226 over het onterechte proces tegen de zogenaamde blokkeer-Friezen.

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen...


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.