zaterdag 31 augustus 2019

309. Kom op voor rechten niet-gelovigen!

Op 22 augustus 2019 maakte de progressief-liberale partij D66 bekend dat hun Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma een initiatiefnota heeft geschreven om er voor te zorgen dat Nederland meer aandacht gaat besteden aan de rechten van niet-gelovigen. Wereldwijd wordt steeds meer aandacht besteed aan de rechten van godsdienstige minderheden maar nauwelijks aan die van de niet-gelovigen. Zij worden blijkens het Freedom of Thought Report in de meeste landen onderdrukt, vervolgd en/of gediscrimineerd. Het ergst is dat het geval in Iran, Saoudi-Arabië en Pakistan. En in toenemende mate in Indonesië en in Bangladesh.

Verhullende statistieken
In mijn blogbericht 65, Verhullende statistieken, laat ik zien hoe het meeste sociologische onderzoek een vertekend beeld geeft van de levensbeschouwelijke werkelijkheid waardoor het aantal niet-gelovigen stelselmatig wordt onderschat. In 't blogbericht 307, Terrorisme over- en onderschat, toon ik aan dat het aantal islamieten door een falende rol van heel veel media vaak wordt overschat. Hieronder plaats ik een overzicht van mijn mediakritiek.

Godslasterlijke godslasteringswetten
Humanisten, vrijdenkers en atheïsten hebben in veel landen last van wetgeving tegen godslastering omdat alleen al hun levensovertuiging godslasterlijk wordt gevonden. Mijn opvatting is dat wetten tegen godslastering niet alleen de ongodsdienstigen discrimineert maar ook op zich al een vorm van godslastering vormen. Men gaat er immers kennelijk van uit dat de almachtig geachte god waarin men gelooft niet in staat zou zijn om zelf deze lasteraars te bestraffen. Een ideetje voor processen tegen deze godslasterlijke wetten?

Wereldwijd maar ook in Nederland noodzakelijk
D66 wijst er samen met het Humanistisch Verbond terecht op dat ook in Nederland actie vereist is. Het blijkt namelijk dat in veel asielzoekerscentra ongodsdienstigen die gevlucht zijn uit landen die hen vervolgen in die azc's weer te maken krijgen met discriminatie door godsdienstigen. Het moet die onverdraagzame asielzoekers duidelijk gemaakt worden dat zij in een levensbeschouwelijk verdraagzaam Nederland helemaal niets te zoeken hebben.Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland, het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, 7 over KGB & CIA, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, 25 onder de titel Godgeklaagd! 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging en nummer 103 over Solidariteit. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.
Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.