zaterdag 21 december 2019

325. Nederlandse boerenprotesten & poldermodel

Op 17 december 2019 stemde de Eerste Kamer voor de spoedwet over maatregelen tegen stikstof waardoor ruimte ontstaat voor woningbouw, infrastructuur en natuurherstel. Ook op 17 december 2019 sloten 13 boerenorganisaties en de regering een overeenkomst op hoofdlijnen die in veel opzichten tegemoet komt aan de wensen van deze organisaties.

Zo worden boeren niet gedwongen om hun bedrijven te verkopen aan de overheid of om er mee te stoppen. Ook komt er geen algehele krimp van de sector. Verder is afgesproken dat de drempelvoorwaarden voor stikstof regionaal geregeld worden, dat er minder eiwit in het veevoer moet komen en dat er ondersteuning komt voor die boeren die willen investeren, ophouden of hun bedrijf willen verplaatsen. Om dat mogelijk te maken, trekt de regering voor 2020 honderden miljoenen euro's uit. Waarom bleven boeren dan toch protesteren?

Voorgeschiedenis
De boerenprotesten begonnen op 1 oktober 2019 op het Malieveld in Den Haag. Er was toestemming gegeven om daar 75 tractoren te plaatsen. Het werden er door het breken van afzettingen meer dan 2.200. Het leidde tot een ochtendspits met 1.136 km files. Op 14 oktober 2019 werd de monumentale voordeur van het provinciehuis in Groningen geramd.

Op 16 oktober 2019 werd tegen gemaakte afspraken in op het Malieveld gedemonstreerd met tractoren en mochten alleen rechts-extremistische politici toespraken houden. Het leger werd ingezet om een invasie van tractoren op het Binnenhof te voorkomen. Op 25 oktober 2019 werd het provinciehuis in Den Bosch geblokkeerd. Het kwam steeds vaker voor dat zonder toestemming gedemonstreerd en geblokkeerd werd terwijl daar nauwelijks tegen werd opgetreden. Onder hen trad duidelijk meer radicalisering en verrechtsing op.

Positie boeren vergeleken met Jodenvervolging en dreiging met "nieuwe hongerwinter"
Op 13 december 2019 vergeleek een boerenvoorman de positie van de boeren nu met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor mijn vele buitenlandse lezers die dit wellicht gemist hebben: de Nederlandse overheid was en is niet van plan om gaskamers aan te leggen om al de boeren uit te moorden. Op 15 december 2019 veroordeelden vele andere boerenorganisaties deze uitspraak maar de betrokkene weigerde toen deze in te trekken. Voorts werd er gedreigd met een "nieuwe hongerwinter" door het blokkeren van distributiecentra van supermarkten. Mijn inmiddels overleden ouders hebben de ernstige hongerwinter van 1944/45 meegemaakt en ik herinner mij nog goed hun verhalen over boeren die rijk wilden worden over de ruggen van verhongerende stadsbewoners. Is dit historische onkunde bij sommige boeren of is het soms populistische stemmingmakerij?

Bedreiging distributiecentra te blokkeren
Op 17 december 2019 verbood de rechter om distributiecentra van de supermarkten te blokkeren maar demonstraties zijn toegestaan. De boeren die beweerde alleen maar te demonstreren en niet te willen blokkeren, gingen toch in beroep waaruit blijkt dat zij wel degelijk voornemens waren om niet alleen maar te demonstreren maar ook te blokkeren.

Op 18 december 2019  ontstond grote chaos op geblokkeerde wegen en bij geblokkeerde van tevoren niet bekend gemaakte locaties. Ook waren enkele media het doelwit, om aandacht op te eisen, terwijl het aan aandacht in de afgelopen maanden in de media niet ontbroken had. Zie mijn blogbericht 183, "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel?

Bedreiging media en politici
Als media maandenlang aandacht besteden aan hun acties, waarom gaan sommige boeren dan media bedreigen? Omdat media hun werk doen en dus ook berichten plaatsen die de actievoerders niet leuk vinden. Zo plaatste de NRC berichten onder de koppen "Politici die bezwijken voor dreigende boeren" en "Topjaar voor 'bedreigde' boeren" waaruit blijkt dat het met de gemiddelde boer in Nederland helemaal niet slecht gaat. Wie bedreigt nu wie?

Radicalisering en verrechtsing onder boeren
Dagblad Trouw berichtte op 18 december 2019 over een onderzoek onder boeren waaruit blijkt dat zij aan het radicaliseren en verrechtsen zijn. Zo vinden de meesten onder hen het goed dat vergaderingen van gemeenten, provincies en zelfs Tweede Kamer geblokkeerd worden waardoor zij niet meer bijeen kunnen komen. Dit is een kwalijke aanval op onze rechtsstatelijke democratie die volstrekt onaanvaardbaar is. De overgrote meerderheid der boeren ontkent dat er een stikstofprobleem is terwijl dat wetenschappelijk en juridisch vastgesteld is. De meeste ondervraagden zijn het eens met de radicale boeren en steunen het plan om een eigen partij op te richten. Een belangrijk deel wil de EU verlaten terwijl de agrarische sector tientallen jaren door de EU ondersteund is en sterk van de afzet in de EU afhankelijk is! Veel boeren leiden kennelijk aan grote vooroordelen tegen de EU.

Aanval op het poldermodel schaadt de boeren zelf
Het belang van het poldermodel leg ik uit in mijn blogberichten 16, Hans Brinker and a finger in a leaking dike en 187, Regeringsvorming in Nederland. Uitgerekend de boeren hebben een groot belang bij het polderen. Niet alleen omdat anders hun land door de klimaatverandering onder water komt te staan maar ook omdat zij als kleine minderheid van de bevolking geen echte overwinning kunnen behalen met bedreigen en blokkeren.

In plaats van naar de Jodenvervolging hadden ze beter kunnen kijken naar de emancipatie van de homo/lesbische minderheid. Die stond er in het verleden veel slechter voor dan de boeren nu. En toch zijn zij er in geslaagd om succes te hebben. Niet door te radicaliseren, te bedreigen, te blokkeren of een eigen partij op te richten. Maar wel door in de bestaande partijen, mensen van de redelijkheid van hun wens tot gelijke behandeling te overtuigen. 


Naschrift
Op 22 december 2019 werd uit onderzoek bekend dat inmiddels een meerderheid van de Nederlanders genoeg heeft van de boerenprotesten. Op 27 december 2019 werd bekend dat veevoergiganten de eerste boerenprotesten ruim financieel gesteund hebben. Op 28 december 2019 werd bekend dat ieder Nederlands huishouden per jaar 500 euro aan de boeren betaalt en dat het meeste geld gaat naar boeren die al een hoger inkomen hebben. Op 30 december 2019 werd bekend dat Friese boeren teveel schadevergoeding kregen voor grazende ganzen.Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.