zaterdag 16 maart 2019

285. Trotse Friezen: wat betekent dat?

Uit onderzoek is gebleken dat Friezen van alle Nederlanders het meest trots zijn op hun provincie. Mij is gebleken dat veel Nederlanders die trots niet begrijpen: waarom trots zijn op iets dat je zelf niet gedaan hebt? Datzelfde onbegrip horen veel homo's die zeggen trots te zijn op hun open homoseksualiteit. Hoe dit te verklaren voor niet-Friezen en hetero's?

Onderzoeksresultaten
Eerst de belangrijkste onderzoeksresultaten. Bijna driekwart van de onderzochte Friezen is trots op hun provincie. Dat is het hoogst van alle inwoners van de provincies in Nederland. Het trotst is men op de Friese taal: 59%. Onder Friese jongeren is dat zelfs 66%. Dat is een goed teken voor de toekomst van het Fries. De Friese nuchterheid noemt 23%, de Friese natuur noemt 21%, de Elfstedentocht noemt 18%, de Friese geschiedenis en het cultureel erfgoed noemt 13% en de gemeenschapszin ("iepen mienskip") noemt 11%. Als belangrijkste Friezen worden genoemd de vrijheidsstrijder Grutte Pier, de voetbaltrainer Foppe de Haan, de voetballer Abe Lenstra en het fotomodel Doutzen Kroes. Wat betekent deze trots?

Identiteit als keuze
Op 13 mei 2011 hield ik de Tresoar-lezing "Identiteit als keuze". Daarin zei ik: "als iemand zegt trots te zijn als homo of als Fries dan wordt bedoeld trots te zijn op wat de betrokkene van die aanleg of afkomst gemaakt heeft. Dat kan het beste omschreven worden met het begrip emancipatie: het toenemend vermogen om met behulp van bepaalde collectieve identiteiten een persoonlijke identiteit te ontwikkelen en vandaar uit weer bij te dragen aan het verder ontwikkelen van die collectieve identiteiten die zelfbeschikking en diversiteit bevorderen. Anders gezegd: de emancipatie van homo’s, vrouwen en Friezen is niet voltooid als zij zich als hetero’s, mannen en Hollanders gaan gedragen. Emancipatie heeft niet als eindstation de gelijkvormigheid maar de ongelijkvormigheid in gelijkwaardigheid. In die zin moeten dus begrippen als “Proud to be gay” en “Fryslân boppe” begrepen worden."

Misverstanden rond trots zijn
Friezen die trots zijn, hebben in Nederland vaak te maken met het vooroordeel dat een nationale trots altijd slecht is. Veel Nederlanders weten niet dat het Friese nationalisme open is voor verscheidenheid en gelijkberechtiging. De meeste nationalisten wereldwijd sluiten zich juist af voor wat in hun ogen vreemd is en kijken op anderen neer. Wie dat wil begrijpen, kan zich het beste verdiepen in de geschiedenis van een vreedzaam Friesland.

 Naschrift. Vreedzaam Friesland
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, deed in 2018 de volgende uitspraak. "Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevings-verband is. Ik ken het niet." In de daarop volgende discussie ging het vooral over Suriname en Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar niet over een voorbeeld dat veel dichterbij ligt: Friesland. In blogbericht 257 beschreef ik de kennelijk vaak heel erg onbekende vreedzame geschiedenis van Friesland. In het blogbericht 258 besprak ik het heden van een vreedzaam Friesland en de (tot nu toe vergeefse) pogingen om aan die Friese taalvrede een einde te maken. In het blogbericht 259 maakte ik duidelijk dat vreedzaam Friesland wordt bedreigd door onwetende media die vooroordelen verspreiden over Friese taal en cultuur. In blogbericht 260 vergeleek ik de strijd in (Frans)Vlaanderen met vredig Friesland. In het blogbericht 264 besprak ik een minder vredig incident: de moord op Marianne Vaatstra. We kunnen daarvan leren dat schreeuwers vaak in anderen vervolgen wat zij zelf trachten te verhullen. In blogbericht 266 en blogbericht 270 beschrijf ik het proces tegen blokkeer-Friezen. En in blogbericht 279 koning Radboud.


Naschrift. Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten nummer 21 over It wrede paradys, 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 81 over de Fryske taalfrede, nummer 258 over Vreedzaam Friesland (2)  (de grootste stijger in deze groep), nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige, nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!, nummer 176 over Friezen uitvinders poldermodel en nummer 175 over Frieslands 'iepen mienskip' . Zie voor een recent blogbericht over onder andere Friesland nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (met name over de beruchte "slag om Dokkum").

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen...


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.