zaterdag 5 oktober 2013

14. Baie dankie!

Veel dank voor de opmerkingen bij mijn vorige bericht over Afrikaner identiteit. Zoals een collega hoogleraar uit Kaapstad schreef: "Dit is 'n helder en goed beredeneerde stuk." Er was ook kritiek uit Nederland: waarom aandacht besteden aan "dat onderdrukkerstaaltje van de apartheid"?

In Nederland bestaan nog altijd vooroordelen over het Afrikaans. Veel Nederlanders weten niet dat de meerderheid van Afrikaanstaligen in Zuid-Afrika geen blanken zijn. Zie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaans . In Zuid-Afrika leven bijna 7 miljoen mensen voor wie Afrikaans de moedertaal is. Dat zijn 2,7 miljoen blanken (witmense) en 4,1 miljoen kleurlingen (bruinmense). Afrikaans is de moedertaal van 13,5% van de bevolking. De andere grote moedertalen zijn Zoeloe (22%), Xhosa (16%) en Engels (9%). In Namibië is Afrikaans voor 11,4% de moedertaal en voor Engels is dat 1,9% terwijl dat daar wel de enige overheidstaal is.

Er wordt wel eens gesproken over 'schuldige landschappen' en zo menen sommigen kennelijk dat Afrikaans een 'schuldige taal' zou zijn. Ik vind dat onnauwkeurig taalgebruik want landschappen en talen kunnen niet schuldig zijn maar mensen des te meer. Mijn vader heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog twee jaar in een Duits kamp gezeten en heeft jarenlang geweigerd Duitsland te bezoeken. Mijn moeder heeft vanwege het Joodse uiterlijk van haar moeders familie alle redenen gehad om het Duits te haten maar zij heeft mij geleerd om de Duitse taal te bewonderen door mij als kind Duitse gedichten voor te dragen en met mij naar cantates van Bach te luisteren. Alleen als mijn vader niet thuis was, dat wel.

Woorden hebben op zichzelf geen betekenissen maar krijgen die door ze er aan toe te kennen. Dat kan grote gevolgen hebben. Zo wordt de homo/lesbische emancipatie in de Arabische wereld ernstig belemmerd door het feit dat men geen neutrale woorden voor homoseksualiteit gebruikt maar begrippen die ongeveer gelijk staan aan verwijfd tot zelfs (kinder)verkrachting. Het Russische woord voor homoseksualiteit wekt ten onrechte de indruk dat het niet om een seksuele aanleg gaat maar om een ideologie: homoseksualisme (гомосексуализм). Het begrip sodomie gooit alle seks die niet heteroseksueel-vaginaal is op één grote 'tegennatuurlijk' genaamde hoop. De verwijzing naar het bijbelse Sodom is onterecht want het gaat daar niet over homoseksualiteit maar over schending van gastvrijheid door verkrachting. Het begrip tegennatuurlijk wordt vaak misbruikt door mensen die zichzelf zo gedragen (zoals in het celibaat).  Bovendien slaat dat praten over tegennatuurlijk nergens op want homoseksuelen volgen juist hun eigen natuurlijke aanleg.

Zo heeft ook het woord apartheid te lijden onder onterechte beeldvorming. Op de keper beschouwd, betekent het woord dat mensen of groepen verschillend zijn. Een waarheid als een koe. Het nu gebruikelijke begrip diversiteit zegt woordelijk hetzelfde maar roept geheel andere gevoelens op. Er is niets tegen verscheidenheid als het de gelijkberechtiging niet beperkt. En dat is het voornaamste bezwaar tegen het oude apartheidsbeleid: het recht van mensen om zelf zin en vorm te geven aan hun bestaan werd aangetast. Net zoals dat nu het geval is met de Russische anti-homo-wet en de doodstraf op homoseksualiteit in veel islamitische landen.

Over islam gesproken: Zuid-Afrika komt de eer toe het eerste land te zijn waar een imam terecht stelt dat de koran homoseksualiteit niet verbiedt: Mushin Hendricks. Hij kreeg hiervoor in 2013 de toonaangevende Nederlandse Bob Angelo Penning. In Kaapstad is de eerste homovriendelijke moskee geopend in Zuid Afrika. En niet te vergeten: Zuid-Afrika is het eerste land in Afrika dat homoseksuele gelijkberechtiging in de grondwet waarborgt en het huwelijk voor paren van gelijk geslacht openstelt. Iets om trots op te wees!


Een belangrijk verhaal over homoseksualiteit in Zuid Afrika door rechter Cameron.

Een verhaal over de moeizame toestanden rond homoseksualiteit op scholen in Zuid Afrika in de Daily Maverick. Ook uit de Daily Maverick het bericht dat godsdienst niet misbruikt mag worden om te discrimineren op grond van homoseksualiteit.

Verantwoording: het door mij gebruikte Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands is het eerste woordenboek ter wereld dat twee talen integreert. Anders gezegd: Afrilands en Nederkaans zijn van A tot Z in elkaar geschoven ;-)

Mijn memoires "Humanisme als zelfbeschikking, levensherinneringen van een homohumanist" zijn november 2016 uitgegeven bij de Papieren Tijger Breda.