zaterdag 6 april 2019

288. Nederlandse provincieverkiezingen (3)

Op 20 maart 2019 werden in Nederland verkiezingen gehouden voor de provincies die op hun beurt op 27 mei 2019 de senaat zullen kiezen. In veel media is de indruk gewekt dat populisten in Nederland veel machtiger geworden zouden zijn. In blogbericht 286 besprak ik wat er aan populismepreventie verbeterd kan worden. In blogbericht 287 liet ik zien dat er in Nederland geen sprake is van een populismegroei als je naar de feiten kijkt. In dit blogbericht bespreek ik onderzoek waaruit blijkt dat men tegenstellingen groter inschat dan zij in werkelijkheid zijn. Die overschatting komt hoofdzakelijk door (a)sociale media.

Men denkt in Nederland dat meningsverschillen toenemen maar dat is niet zo
Op 26 maart 2019 verscheen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport Burgerperspectieven 2019/1. Daaruit blijkt dat driekwart van de onderzochte Nederlanders denkt dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties toenemen. Dat blijkt niet te kloppen. Er is sinds 1970 geen afname van overeenstemming in de publieke opinie met betrekking tot inkomensverschillen, integratie en morele kwesties. Zeven op de tien Nederlanders denken dat "internet en sociale media" tegenstellingen tussen mensen vergroten. Jongeren denken dat meer dan ouderen. Ongeveer de helft vindt dat ook traditionele media dat doen. Dit sluit aan bij mijn serie over media (zie naschrift).

Ander beeld dan tijdens de provincieverkiezingen
Door de provincieverkiezingen is het beeld ontstaan dat milieu en klimaat de belangrijkste tegenstelling zou zijn. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 21% dat vindt. De grootste groep van 76% vindt de belangrijkste tegenstelling die tussen arme en rijke mensen.   Het SCP onderzocht ook hoe groot de haat is jegens tegenstanders. In de hele bevolking is dat 13%. Onder de aanhangers van het Forum voor Democratie is dat het hoogst: 30%. De meeste Nederlanders denken eerder in termen van tegenstellingen dan in termen van conflicten.

Bij de provincieverkiezingen is door GroenLinks en het Forum voor Democratie de indruk gewekt dat deze verkiezingen vooral over milieu en klimaat zouden gaan. Die beeldvorming is door de meeste media overgenomen. Afgaande op het SCP-onderzoek is daardoor de in feite werkelijk belangrijkste tegenstelling over de inkomensverdeling op de achtergrond geraakt. Dit doet sterk denken aan de mediamanipulatie rond het Oekraïne-referendum.Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.

Op 23 april 2019 blijkt dat de verklaring van het Europees Parlement tegen Brunei's stenigen van homo's niet de media haalt (goed nieuws is geen nieuws) maar wel dat Brunei zich daar niets van aantrekt.


Naschrift. Verkiezingen in Nederland
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (veel gelezen).

Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategie├źn, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en als laatste blogbericht in deze serie nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

Hierna volgde een nieuwe serie over de staat van Nederland met blogbericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?, bericht 212, CDA-aanval op zelfbeschikking (2), blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (het best bekeken in 2017 en 2018), blogbericht 227, Populismepreventie in Nederland, bericht 233, Referendum: aanval op democratie (1), bericht 234, Red de benoemde burgemeester!, blogbericht 235, Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?, blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend, blogbericht 238, Nederlanders worden optimistischer!, blogbericht 265, Referendum: aanval op democratie (2), bericht 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, blogbericht 275, Staatscommissie parlementair stelsel Nederland, blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, en blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (het begrip klaagschaamte heeft Google bereikt!).


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.