zaterdag 30 november 2019

322. (Homo)seksuele diversiteit in jeugdfilms

In Trouw van 20 november 2019 stond een artikel met de kop: "Lhbt in kinderfilm, Disney durft het (nog) niet aan". De animatieafdeling van Disney heeft inmiddels 57 films gemaakt en in geen enkele daarvan speelt een homo of lesbo een hoofdrol. In Nederland is dat nu anders. In de populaire jeugdserie 'Spangas' vervullen homo's en lesbo's wel hoofdrollen. In de zesdelige serie 'Anne+' gaat het over een lesbische studente in Amsterdam. Ook in de kinderseries 'Voetbalmeisjes' en 'Ninja Nanny' komen veel lhbt'ers voor. Maar wie denkt dat acceptatie van (homo)seksuele diversiteit in Nederland voltooid is, moet ik teleurstellen.

Het open riool van de (a)sociale media
Op 21 november 2019 verscheen er op internet een bericht over dit onderwerp. Ik heb begrepen dat de reacties op deze website door een redactie in de gaten wordt gehouden dus ik mag aannemen dat de ergste homohaters geweigerd zijn. Maar er blijft genoeg over aan homovijandige reacties om er dieper op in te gaan. Allereerst valt op dat de meeste homovijandige reacties anoniem zijn en de meeste homovriendelijke niet. Voor zover het te achterhalen valt, zijn de meeste homovijandige reacties afkomstig van mannen. Ook zitten er vermoedelijk enkele homovijandige kastzitters tussen: mannen die hun eigen homoseksualiteit trachten te onderdrukken door openlijke homo's keihard aan te vallen.

Representatief voor heel Nederland is het open riool van de (a)sociale media zeker niet. Maar het is goed om homovijandige redeneringen te analyseren en te weerleggen. Al was het alleen maar omdat daardoor duidelijk wordt hoe belangrijk homovoorlichting nu nog is.

"Homoseksualiteit is niet normaal"
Enkele citaten: "Iedereen moet zich normaal gedragen." "Een homorelatie is afwijkend, niet de norm en dus niet normaal." "Gewoon lekker normaal blijven doen." "De meerderheid bepaalt de norm." "Ze doen alsof het normaal is." In mijn lezing over vrijheidbevorderende identiteiten leg ik uit waarom het woord normaal gevaarlijk is voor mensen en zelfgekozen groepen die zelf zin en vorm willen geven aan hun bestaan. Het woord 'normaal' heeft twee betekenissen: gangbaar en gewenst. In de praktijk wordt het begrip normaal misbruikt om mensen die anders zijn te discrimineren. Democratie is niet dictatuur van een toevallige meerderheid. Een echte democratie waarborgt ieders mensenrecht op zelfbeschikking.

"Homoseksualiteit is niet natuurlijk"
"Man en vrouw is oorspronkelijk bedoeld." "Minderheden die zich gediscrimineerd voelen moeten langs een psycholoog." "Onze kinderen kunnen niet vroeg genoeg verpest worden." "Compleet doorgeslagen toestanden dit." "Het is onnatuurlijk." Homoseksualiteit is van alle tijden en plaatsen. Het komt ook op grote schaal onder dieren voor. Homoseksualiteit is voor homo's en lesbo's net zo natuurlijk als heteroseksualiteit voor hetero's. En wat is er natuurlijk aan internetten, auto's rijden en televisie kijken: mag dat dan ook niet meer?

"Ram homoseksualiteit niet door mijn strot"
De meeste homovijandige reacties wekken de indruk dat er iets opgedrongen zou worden: "Men moet niet drammen: het overgrote deel van de bevolking is hetero." "Ram het niet door mijn strot." "Je moet homosexualitiet niet opdringen." "Het is brainwashen." "Het is een drammerige extreme minderheid." "We moeten stoppen met promoten van extravagant gedoe." "We worden massaal gedwongen om het leuk en geweldig te vinden." "Val me er niet mee lastig." "Ze willen hun uitzonderlijke levensstijl opdringen."  Hoezo opdringen? Er wordt alleen voor gepleit om het niet dood te zwijgen voor kinderen. De paradox is dat niet homoseksualiteit opgedrongen wordt maar dat juist heteroseksualiteit op grote schaal door Disney als vanzelfsprekend wordt opgedrongen aan iedereen die anders dan hetero is.

"De wereld gaat echt kapot op deze manier: walgelijk!"
Het dichtst bij aanzetten tot haat en geweld zijn de volgende citaten: "De wereld gaat echt kapot op deze manier: walgelijk!" "Nog even en de heterosexuelen durven zich niet meer te vertonen." "Het is een heksenjacht!" Hoe kan de wereld ten onder gaan aan het opkomen voor het recht van twee mensen om elkaar lief te hebben? De meer dan dertig landen met huwelijksgelijkberechtiging horen tot de meest gelukkige ter wereld. De tientallen landen waar homoseksualiteit strafbaar is, horen nu tot de meest ongelukkige en gewelddadige landen ter wereld. Wie maakt kapot en wie bevordert echte liefde?

"Er is voldoende aandacht voor homoseksualiteit"
Terwijl bijvoorbeeld in de reclame nauwelijks aandacht is voor paren van gelijk geslacht vinden sommigen dat nu meer aandacht niet gewenst is: "Er is voldoende aandacht voor homoseksualiteit." "Wat een overdreven gezeik hier." "Ze moeten het zelf weten zolang ze maar uit mijn buurt blijven." Alleen al het feit dat een simpele vraag waarom door Disney homoseksualiteit doodgezwegen wordt honderden vaak homovijandige reacties oproept, toont al aan dat veel meer aandacht nodig is om bestaande vooroordelen te bestrijden.

"Er is al meer dan genoeg acceptatie"
Gezien de bovenstaande reacties zou je het niet verwachten maar kennelijk vinden een aantal mensen dat het nu wel goed zit met homoseksualiteit: "Er is al meer dan genoeg acceptatie." En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat er nog altijd veel fysiek en verbaal geweld is tegen openlijke homoseksualiteit waartegen nauwelijks wordt opgetreden.

"Kinderen zijn niet bezig met homoseksualiteit"
In mijn memoires beschrijf ik hoe ik als driejarige kleuter aan mijn moeder vroeg waarom jongens niet met jongens kunnen trouwen. Ik geef toe dat dit niet voor alle gevoelsgenoten geldt maar velen merken als kind al dat zij anders zijn dan anderen. Deze volgende citaten zijn dan ook op z'n minst feitelijk onjuist: "Kinderen zijn niet bezig met die onzin homo's." "Volgens mij zijn kinderen van die leeftijd daar nog niet mee bezig." "Voorlichting is prima maar niet voor jonge kinderen." Het is niet voor niets dat homovoorlichting op basisscholen verplicht is geworden. In de eerste plaats krijgen zij er al mee te maken omdat er steeds meer kinderen zijn die door homo- en lesbische ouders worden opgevoed. In de tweede plaats is het woord 'homo' op heel veel schoolpleinen een gangbaar scheldwoord zonder dat daar ook maar iets tegen gedaan wordt. In de derde plaats is het (te) laat als voorlichting pas begint als jongeren al aan het puberen zijn met de bijbehorende identiteitsproblemen.

"Waarom een aparte gay parade en een aparte vlag?"
Zichtbare homoseksualiteit roept nog steeds weerstanden op: "Hetero's stappen toch ook niet in hun blote kont op een boot om de wereld te laten zien dat ze hetero zijn." "Waarom een aparte gay parade en een aparte vlag." De gay parades betogen voor ieders seksuele zelfbeschikking en daarom doen ook veel hetero's mee om dat doel steunen. Datzelfde geldt voor de regenboogvlag die niemand buiten sluit: inclusief in plaats van exclusief.

"Waarom zou ik trots moeten zijn op mijn seksuele voorkeur"
Dit argument hoor ik van veel homovijandige kastzitters:"Waarom zou ik trots moeten zijn op mijn seksuele voorkeur?" In mijn lezing over vrijheidbevorderende identiteiten leg ik uit dat niemand trots hoeft te zijn op zijn/haar seksuele voorkeur want daar kan niemand iets aan doen. Maar mensen kunnen er wel trots op zijn dat zij in een nog altijd homovijandige omgeving opkomen voor het recht om zelf zin en vorm te geven aan hun eigen seksualiteit zolang zij seksuele zelfbeschikking van anderen respecteren. Dat doen homohaters niet!


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, het nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, nummer 294, Vrijheidbevorderende identiteiten, het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap, nummer 230, Stop zwart-wit-denken en nummer 319, "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.