zaterdag 2 november 2019

318. Homovijandige kastzitters

In mijn vorige blogbericht, Homovijandig mannenvoetbal, besprak ik het verschijnsel dat veel in de kast zittende homo's vijandig staan tegenover uit de kast gekomen homo's. Een van de eerste openlijke homovoorvechters, Benno Premsela (1920-1997), heeft mij daar veel over verteld. Mannen met een dubbelleven voelden zich bedreigd als er openlijk over homoseksualiteit gesproken werd. Als zij hun eigen homoseksualiteit niet aanvaard hadden, voelden zij zich extra ongelukkig als zij zagen dat anderen dat wel konden. In dit bericht bespreek ik een aantal reacties naar aanleiding van de wereldwijde Coming Out Day 2019.

"Niet iedereen uit de doelgroep zelf is gediend van al die aandacht"
Als sommige hetero's iets doen dan worden andere hetero's daar niet op aangekeken. Maar als sommige homo's bv. met blote billen op een Amsterdamse boot gaan staan dan worden andere homo's daar vaak wel op aangekeken. Dat is die homo's met blote billen net zo min aan te rekenen als vrouwen met blote billen bij andere gelegenheden. Het zegt wel iets over het nog altijd bestaande antihomodenken. Helaas ook bij sommige homo's in de kast.

"Het COC is een homobelangenorganisatie waarvan maar een minderheid lid is"
De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC is niet een uiterst eng beperkte belangengroep van een kleine minderheid maar een organisatie die opkomt voor seksuele zelfbeschikking. En dat is in het belang van iedereen. Net zoals de humanistische en de vrouwenbeweging draait het bij de homo/lesbische beweging niet om de aantallen lidmaatschappen maar om het maatschappelijk draagvlak van zelforganisatie samen met weldenkende en geestverwante bondgenoten en sleutelfiguren in de hele maatschappij.

"Die lhbti-gemeenschap bestaat helemaal niet"
Wie dat zegt, is niet op de hoogte van het wereldwijde netwerk van alle mensen die zeer gemeenschappelijk strijden voor gelijkberechtiging. Kijk maar naar alle regenboogvlaggen die wereldwijd gehesen worden en waar homovijandige lieden zich zo aan ergeren waaruit maar weer blijkt hoezeer dat nog altijd nodig is. Hoe meer kritiek hoe meer solidariteit.

"Homoseksuelen verschillen onderling al net zo veel als hetero's"
Homo's en hetero's zijn inderdaad gelijkwaardig maar worden helaas niet gelijk behandeld. Homo/lesbische jongeren plegen in Nederland nog altijd vier keer zoveel zelfdoding als heterojongeren. Homovijandig geweld komt in Nederland nog op zeer grote schaal voor en wordt door politie en justitie amper vervolgd. Wat is er mis met onderlinge verschillen?

"Goede bedoelingen zijn bepaald geen garantie voor een goed resultaat"
Klopt. Maar in mijn memoires toon ik aan dat de Nederlandse homo/lesbische beweging een heel goed resultaat heeft geboekt door niet alleen naar bedoelingen te kijken maar ook naar de feitelijke verbeteringen die bereikt zijn. Zoals huwelijksgelijkberechtiging.

"Laat homo's, lesbo's en transgenders hun eigen boontjes doppen"
Jonge homo's, lesbo's en transgenders die opgroeien in een vijandige omgeving kunnen niet hun eigen boontjes doppen maar hebben de steun nodig van anderen die het belang van seksuele zelfbeschikking steunen. En dat geldt niet alleen voor jongeren maar zelfs ook voor volwassen profvoetballers gezien het homovijandig gedoe in het mannenvoetbal.


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.