zaterdag 21 maart 2020

336. Homovijandige Nashvilleverklaring niet strafbaar?

Op 12 maart 2020 verklaarde het Openbaar Ministerie dat de  uiterst homovijandige Nashvilleverklaring niet strafbaar zou zijn. In blogbericht 278 stelde ik dat dit wel het geval is. Ik citeer hieronder de daarin gebruikte argumenten en reageer dan op het OM.

Nashville-verklaring is in strijd met Nederlandse grondwet en wetgeving
"Het haatmanifest is een Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Nashville-verklaring. Daarin staat in artikel 1: "wij ontkennen dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God". Dit is duidelijk in strijd met de Nederlandse wetgeving waarin het huwelijk wel een louter menselijk contract is. Dit haatmanifest is derhalve een oproep om alle  huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en van ongodsdienstigen niet te erkennen en daarmee een oproep tot discriminatie in strijd met onze grondwet en onze wetgeving. In de Verenigde Staten is in hun grondwet geen sprake van bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht, seksualiteit of ongodsdientige levensovertuiging. In Nederland is dat wel het geval. Daarmee plaatst deze verklaring zich buiten de Nederlandse rechtsorde en is derhalve strijdig met onze grondwet en wetgeving."

Nashville-verklaring is in strijd met medische wetenschap en WHO
"In blogbericht 72, Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, en in blogbericht 115, Wereldgezondheidsorganisatie WHO, heb ik enige aandacht besteed aan mijn rol in het bestrijden van onzin rond het ontstaan en het 'genezen' van homoseksualiteit. Maar de schrijvers van het haatmanifest trekken zich niets aan van wetenschap en mensenrechten."

"Zij dreigen zelfs met "ondergang" en "verderf" wie niet bereid is om "zondige verlangens te doden". Deze moordzuchtige en dreigende taal staat haaks op onze Nederlandse traditie van verdraagzaamheid. In homovijandige kringen werd hier wel gezegd dat men het mocht zijn maar niet mocht doen. Maar in dit haatmanifest wordt gedreigd met uitroeien wat niet uit te roeien is zonder dat er doden vallen. Wat nu betoogde de rechtbank in Amsterdam?"

Eerdere uitspraak rechtbank Amsterdam
"Twee islamitische mannen hadden twee jaar geleden in Amsterdam homovijandige folders verspreid. Zij beriepen zich op godsdienstige geboden en de vrijheid van meningsuiting. In blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte, maakte ik duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt door ieders verantwoordelijkheid voor de wet. De rechtbank stelde heel duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting en godsdienstovertuiging aan wettelijke grenzen gebonden is. "In dit geval zijn de uitlatingen ontoelaatbaar en is sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van homo's" (zie Trouw, 5 januari 2019). Het is dan ook terecht dat het Openbaar Ministerie gaat uitzoeken of dit ook het geval is bij dit nieuwe haatmanifest. Vooral de aangeduide levensgevaarlijke opvatting dat homoseksualiteit te 'genezen' zou zijn, is uiterst kwalijk omdat dit volstrekt onjuist is en de kans op zelfdoding aanzienlijk vergroot die onder deze jongeren toch al veel hoger is dan onder heteroseksuele jongeren. Het is een bedreiging van de geestelijke gezondheid."

Juridische bescherming tegen anti-homohaat schiet tekort in Nederland
"In blogbericht 129, Homo(zelf)haat, wijs ik er op dat anti-homohaat vaak vóórkomt onder mannen die hun eigen homoseksualiteit onderdrukken door die in anderen te vervolgen. In blogbericht 171, Mijn derde vlogbericht: homo(zelf)haat, geef ik enige voorbeelden onder Amerikaanse geestelijken. In mijn blogbericht 239, Reformatorisch homohaten?, bespreek ik vergelijkbare ontwikkelingen in Nederland die de geestelijke gezondheid erg bedreigen."

"In de blogberichten nummer 240, Antihomogeweld (1), 241, Antihomogeweld (2) en 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, geef ik enkele recente voorbeelden waaruit blijkt dat de juridische bescherming tegen anti-homohaat in Nederland tekort schiet. Dat wordt bevestigd door de topadvocaten Gerard Spong en Sidney Smeets in een artikel in NRC-Handelsblad op woensdag 9 januari 2019 (blz. 19). Zij wijzen daarin er op dat "de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (...) de laatste jaren de sanctionering van haat en discriminatie zwaarder laten wegen dan de vrijheid van meningsuiting. Juridisch is er dus veel voor te zeggen dat de discriminerende religieuze gijzeling van lhbt+'ers een relikwie is uit vervlogen tijden." Het is dus de hoogste tijd dat onze Nederlandse rechters veel meer rekening houden met de Europese jurisprudentie!"

Wat deugt er niet aan de uitspraak van het Openbaar Ministerie
In de eerste plaats gaat het OM niet in op bovenstaande argumenten. Het OM richt zich hoofdzakelijk op de godsdienstvrijheid. In blogbericht 313, Vrijheid van godsdienst én levensovertuiging, wijs ik er op dat de Nederlandse overheid godsdienstvrijheid vaak toekent aan onverdraagzame godsdiensten die voor zichzelf een vrijheid opeisen die zij andersdenkenden niet gunnen. Ik citeer uit de Nashvilleverklaring: "Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen." Dit is in strijd met het wederkerigheidsbeginsel dat men anderen net zo moet behandelen als men zelf behandeld wil worden. Ik citeer uit mijn blogbericht 313: "Het is hoogst kwalijk dat Nederland dit wederkerigheidsbeginsel niet handhaaft. Verdraagzaam zijn tegenover onverdraagzamen helpt de verdraagzaamheid zelf om zeep." In blogbericht 315, Vrijheid van meningsuiting, schrijf ik: het onterecht suggereren dat homoseksualiteit te 'genezen' zou zijn, is "het verspreiden van feitelijke onjuistheden die voor derden levensbedreigend kan zijn". Wie begint er een artikel 12-procedure om hiertegen verzet aan te tekenen?


Naschrift
Op 23 april 2020 werd bekend dat er in 2020 honderden discriminatiemeldingen zijn binnengekomen bij verschillende instanties over de Nashvilleverklaring.


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.