zaterdag 22 juni 2019

299. Het leven is goed in Friesland!

Op 12 juni 2019 verscheen bij het Fries Sociaal Planbureau het rapport 'Leven in Fryslân'. Daaruit blijkt dat het op de meeste punten goed gaat met Friesland. Meestal beter dan in de rest van Nederland. Dit rapport kreeg veel aandacht in de Friese media maar weinig in de landelijke media. Dit klopt met mijn blogserie over mediakritiek (zie hieronder): voor de meeste media is goed nieuws geen nieuws waardoor velen een te negatief beeld van de werkelijkheid hebben. Het klopt ook met mijn blogserie over Friesland (zie ook hieronder): veel Nederlanders hebben vooral door onwetendheid een vertekend beeld van Friesland.

Friezen zijn de gelukkigste Nederlanders
Uit het onderzoek blijkt dat de Friezen de gelukkigste Nederlanders zijn. Er is in Friesland veel sociale samenhang. Men voelt er zich veilig in de buurt. Het onderling vertrouwen is er hoog. Men is er minder vaak slachtoffer van een misdrijf. Men ervaart minder overlast. Men ervaart veel binding met de buurt waar men woont. Men doet veel vrijwilligerswerk. Twee derde vindt dat het de goede kant op gaat. Drie kwart van de Friezen voelt zich verbonden met de eigen provincie. In andere provincies voelt gemiddeld 44% zich daarmee verbonden.

Friezen voelen zich gezonder dan de andere Nederlanders
Friezen voelen zich gezonder en hebben minder last van depressieve klachten dan andere Nederlanders. Friezen waarderen de rust en ruimte in de provincie. Friesland is het minst bebouwde deel van Nederland: slechts 7%. Het eigen Friese landschap krijgt er een ruime voldoende. De tevredenheid over de woonomgeving is er groot. De grote meerderheid vindt het er aantrekkelijk wonen. De huizenprijzen en woonlasten zijn er lager. De verschillen in inkomen zijn er kleiner dan landelijk het geval is. Zijn er dan echt geen negatieve punten?

De welvaart is kleiner maar het welzijn is groter in Friesland
De inkomens zijn in Friesland meest lager. De werkeloosheid is er hoger. Het gemiddelde opleidingsniveau is er lager. Er is meer vergrijzing dan in de rest van Nederland. Maar dat weegt kennelijk minder zwaar dan het hierboven beschreven welzijn. Wat kan de rest van Nederland van Friesland leren? Maatschappelijk welzijn weegt zwaarder dan eigen rijkdom!
Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).

Naschrift. Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten met nummer 21 over It wrede paradys, met nummer 9 over Vlaanderen & Friesland, met nummer 114 over Identiteit als keuze, met nummer 81 over de Fryske taalfrede, met het nummer 258 over Vreedzaam Friesland (2), met nummer 143 over Friesland in mijn memoires, met nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (de grootste stijger in deze groep), met nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige en op een gedeelde tiende plaats de nummers 176 over Friezen uitvinders poldermodel en de nieuwste binnenkomer met het nummer 226 over het onterechte proces tegen de zogenaamde blokkeer-Friezen.

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen...


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.