zaterdag 23 februari 2019

282. Vaticaan is géén "homogemeenschap"!

Deze week verscheen van de Franse socioloog Frédéric Martel het boek 'Sodoma, het geheim van het Vaticaan'. Daarin verdedigt hij de stelling dat in het Vaticaan veel in de kast zittende homo's wonen. De NRC van 15 februari 2019 citeert hem: "hoe homofober een kardinaal is, des te groter de kans dat hij homoseksueel is." Trouw van 16 februari 2019 schrijft dat het Vaticaan "een van de grootste homogemeenschappen ter wereld herbergt". 

Wat zijn homogemeenschappen?
Ik versta onder homogemeenschappen groepen mensen die gezamenlijk streven naar een gelijkberechtiging ongeacht iemands eigen seksuele voorkeur of identiteit. Het Vaticaan is het tegendeel daarvan omdat het reeds eeuwenlang tegen dergelijke gelijkberechtiging strijdt, vroeger zelfs tot op de brandstapel aan toe. Zoals Martel beschrijft, bestaat het Vaticaan uit heel veel homo's die hun eigen seksuele voorkeur trachten te onderdrukken door die in anderen te vervolgen. Het is als het ware een grote verzameling van kasten waar men niet openlijk uit durft te komen. Terecht verzet Martel zich dan ook tegen de gewoonte in sommige media om te spreken van een 'homolobby' in het Vaticaan omdat zij homobelangen juist niet willen behartigen maar met keiharde hand hard willen bestrijden.

Wat zijn homovijandige gemeenschappen?
Daarmee schaart het Vaticaan zich in de categorie van homovijandige gemeenschappen zoals legers, gevangenissen, politie en kerken die homo's vervolgen in landen als Rusland en islamitische cq Afrikaanse landen. Ook in die gevallen zijn de ergste homohaters vaak homo's die hun eigen seksualiteit onderdrukken door gevoelsgenoten te achtervolgen. Het is daarom zo belangrijk dat sinds meer dan eeuw mensen zich verenigen en samenwerking zoeken met bondgenoten en sleutelfiguren om seksuele gelijkberechtiging tot stand te brengen. Het Vaticaan heeft dat altijd tegengewerkt en het is goed dat de schijnheiligheid daarvan nu door Martel na uitgebreid onderzoek in dit boek aan de kaak wordt gesteld.

Aids, zelfdoding, chantage, homovijandig geweld
De homovijandige houding van het Vaticaan heeft eeuwenlang tot vreselijke rampen geleid. In mijn proefschrift 'Homoseksualiteit in Nederland' (Amsterdam 1982) geef ik daarvan vele voorbeelden. Toen al schreef ik dat de katholieke kerk naar buiten toe als brandweer optrad maar binnenskamers het homoseksuele vuurtje brandend hield. In de wereldwijde strijd tegen aids heeft het verzet van het Vaticaan tegen het gebruik van condooms tot vermijdbare tientallen miljoenen slachtoffers geleid. De opstelling van de kerk heeft ontelbaar vele jongeren de dood ingejaagd. De strafbaarstelling van homoseks in veel landen maakte homo's chanteerbaar met alle vreselijke gevolgen van dien. En veel antihomoseksueel geweld wordt nog door sommige godsdienstigen gerechtvaardigd geacht.

Kindermisbruik
Het is heel schrijnend om te lezen dat het Vaticaan decennialang kindermisbruik door geestelijken in de doofpot heeft gestopt terwijl het Vaticaan tegelijkertijd wereldwijd de homo/lesbische gelijkberechtiging heeft bestreden. Trouw van 18 februari 2019 schrijft in een interview met kindermisbruikonderzoeker Wim Deetman: "En dat de kerk ervoor moet waken om homoseksuele priesters en homoseksuele leden van ordes en congregaties de schuld te geven van misbruikschandalen. Iets wat verschillende kardinalen gedaan hebben."

Frédéric Martel geeft vele vele voorbeelden van in de kast zittende homogeestelijken die doen alsof kindermisbruik alleen onder homo's en niet onder hetero's zou voorkomen. Aan het eind van zijn boek stelt hij terecht: "Er zijn talloze homoseksuelen in het Vaticaan en de geestelijkheid, maar ze vormen geen gemeenschap en dus nog minder een lobby. Ze zijn strikt genomen geen gays in de zin van een open homoseksualiteit,die collectief wordt beleefd." (blz. 645) Wie het Vaticaan een homogemeenschap noemt, beledigt lhbt'ers.
Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. 


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.