zaterdag 14 april 2018

239. Reformatorisch homohaten?

Eind maart 2018 verspreidde het Reformatorisch Dagblad een homovijandige folder waarin een afbeelding van twee zoenende mannen is doorgekruist. Deze behoudend protestantse krant steunde daarmee een groep die meent dat het heterogezin in gevaar zou zijn. Deze opvatting roept veel vragen op. Worden heterogezinnen bedreigd door regenbooggezinnen bestaande uit homo/lesbische ouders? Vormen dogmatische reformatorische gezinnen niet veel eerder een gevaar voor de geestelijke gezondheid van de daarin opgroeiende jongere vrouwen, homo's, lesbo's, bi's, transgenders en andersvoelenden en -denkenden? Kan deze uiterst homovijandige actie zich als een boemerang ook keren tegen homohaters? Wat zegt deze homohaat over hun eigen geestelijke gesteldheid? Brengt het Reformatorisch Dagblad hierdoor juist zijn eigen achterban in gevaar? Deze vragen zal ik hieronder beantwoorden.

Worden heterogezinnen bedreigd door regenbooggezinnen?
Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. De homo/lesbische beweging tracht helemaal niet de heterogezinnen te bedreigen. Maar omgekeerd trachten christelijke en islamitische partijen de homo/lesbische gelijkberechtiging wel degelijk aan te tasten. In 2017 werd het Regenboog Stembusakkoord ondertekend door alle seculiere partijen (minus de PVV) maar niet door alle christelijke en islamitische partijen. Het zijn ook die zelfde partijen die de gelijkberechtiging van de homo/lesbische meeroudergezinnen proberen tegen te houden.

Waar komt deze onterechte verdachtmaking vandaan? Ik kan maar één reden bedenken. Kennelijk zijn er nogal wat reformatorische gezinnen waarin iemand tegen zijn eigen seksuele voorkeur in onder grote sociale druk met een partner van het andere geslacht is getrouwd. Waarom zou een echte hetero zich door openlijke homo's bedreigd voelen?

Bedreigen dogmatische gezinnen geestelijke gezondheid?
Die godsdienstige groepsdruk is zo groot dat opgroeiende jonge vrouwen, homo's, lesbo's bi's, transgenders en andersvoelenden en -denkenden niet zichzelf kunnen zijn. Dat is een bedreiging van hun geestelijke gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen in veelvormige homo/lesbische relaties zich vrijer kunnen ontwikkelen en ook gelukkig zijn.

Kan getuigenisethiek averechts werken?
Veel godsdienstigen lijden aan getuigenisethiek. Dat betekent dat hun 'goede bedoelingen' zwaarder wegen dan de averechtse gevolgen. Het verbieden van homoseksualiteit, abortus, euthanasie, drugs en het invoeren van de doodstraf zijn daar duidelijke voorbeelden van.

Niet voor niets is Nederland een land waar de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht er voor heeft gezorgd dat wij tot de gelukkigste landen ter wereld behoren. In landen waar godsdienst wordt opgedrongen, zijn mensen veel minder gelukkig en bestaat veel ellende of zelfs de doodstraf voor vrouwen, homo's, lesbo's, bi's, transgenders en ook humanisten.

Is homohaat een blijk van geestelijke ongezondheid?
Het is inmiddels een bekend verschijnsel dat mensen die emotionele weerzin tegen homo's hebben, vaak in homo's bestrijden wat zij in zichzelf proberen te onderdrukken. Degenen die deze ongezonde situatie een godsdienstige legitimatie verschaffen, veroorzaken niet minder maar meer ellende. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen die vervolgd worden. Er is nog steeds in Nederland sprake van antihomoseksueel geweld. Het zou het Reformatorisch Dagblad sieren als het meer aandacht besteedt aan het voorkomen van dit antihomoseksueel geweld dan aan het heimelijk en zelfs schijnheilig bevorderen ervan.

Is het Reformatorisch Dagblad een gevaar voor eigen achterban?
Maar er dreigt bovendien een groter gevaar voor de achterban van het Reformatorisch Dagblad. De overheid inschakelen om eigen godsdienstige bezwaren tegen homo/lesbische gezinnen op te dringen, kan er toe leiden dat vrouwen, homo's, lesbo's, bi's, transgenders en humanisten een coalitie gaan vormen. Zo'n coalitie kan vervolgens bepleiten om ook via de overheid de vrijheid in te perken van reformatorische gezinnen om door te gaan met hun voor de geestelijke gezondheid bedreigende opvoedingspraktijken in hun gezinnen.
Naschrift. In het dagblad Trouw van 14 april 2018 verklaart de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad dat het kruis op het pamflet verkeerd was. Over de secretaris van de hoofdredactie schrijft Trouw: "Achteraf vindt hij dat het RD deze folder beter niet had kunnen verspreiden." Er vindt overleg plaats over een eventuele pro-homo-advertentie. Op 7 mei 2018 werd bekend dat het Reformatorisch Dagblad geen positieve advertentie wil plaatsen omdat dit in strijd met de bijbel zou zijn. Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).

Naschrift. Eerder schreef ik blogberichten over elkaar zoenende mannen (in volgorde van meest tot minst bekeken): nummer 85 over zoenende voetballers, nummer 87 over mannen die mannen zoenen en blogbericht nummer 124 over mannen die mannen tongzoenen.

Meest gelezen blogberichten over homoseksualiteit
Het meest gelezen blogbericht over homoseksualiteit is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Daarop volgen nummer 32 over mijn eerste vriendje, nummer 29 over de Russische homovervolging, nummer 45 over Gerard Reve en Antoine Bodar, nummer 37 over de rampenzomer 1967, nummer 19 over de wereldwijde Britse homovervolging, nummer 51 over Homostudies, nummer 40 over Benno Premsela, een nieuwe vader, nummer 78 over homoseks en jongeren, en als tiende, nummer 28 over mijn homojeugd.

Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.