zaterdag 13 juli 2019

302. Denkend aan Nederland: meer eens dan oneens

Op 26 juni 2019 verscheen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Denkend aan Nederland. Daaruit blijkt dat Nederlanders het meer met elkaar eens zijn dan de meeste media en politici roepen. Het rapport komt tot de conclusie: "Waar Nederlanders het wél over eens zijn, sneuvelt in de discussie. Waar we het niét over eens zijn, wordt juist breed uitgemeten." Dit bevestigt mijn opvatting in de blogserie met mediakritiek (zie onderaan).

Van de ondervraagde Nederlanders denkt 83% dat een Nederlandse identiteit bestaat. Slechts 6% ontkent dat. Er zijn weinig verschillen tussen Nederlanders naar geslacht, leeftijd, opleiding en afkomst. De uitersten zijn klein en de meeste mensen zitten er ergens tussen die polen in. Een deel ziet Nederlandse identiteit vooral in taal, tradities en symbolen. Een ander deel in onze democratie, onze Grondwet en onze vele vrijheden.

Als ondeugden van Nederlanders worden genoemd de botheid en het klagen. Als deugden worden genoemd de gezelligheid, bescheidenheid, verdraagzaamheid, gematigdheid, de nuchterheid en het pragmatisme. Als grootste bedreiger wordt de polarisatie genoemd (door 77%), vooral in de politiek. De islam wordt door 62% als een bedreiging gezien.

Meest kenmerkend voor Nederland: top twintig
Het SCP-rapport vat samen: "We zijn het in de kern behoorlijk met elkaar eens over wat Nederland tot Nederland maakt." De onderzochte Nederlanders kwamen tot deze top twintig, in volgorde van meest genoemde kenmerken. Cursief betekent een link naar een blogbericht van mij. 1. Nederlandse taal. 2. Koningsdag. 3. Pakjesavond en Sinterklaas. 4. Fietsen. 5. Elfstedentocht. 6. Nederlandse vlag. 7. Deltawerken. 8. Molens. 9. Dagboek van Anne Frank. 10. Dijken. 11. Nachtwacht van Rembrandt. 12. Amsterdamse grachten. 13. Oliebollen en appelflappen. 14. Oranjegekte. 15. Kleur oranje. 16. Dodenherdenking 4 mei. 17. Tulpen. 18. Bevrijdingsdag 5 mei. 19. Nederlands volkslied. 20. Oranjegevoel. Het is opvallend is dat voor veel buitenlanders belangrijke kenmerken als kaas en klompen voor Nederlanders niet belangrijk zijn. Godsdienst is voor Nederlanders onbelangrijk geworden als onderdeel van de Nederlandse identiteit. Dat blijkt ook uit de snelle ontkerkelijking.

Nederlanders in het buitenland
Wat de Nederlanders in het buitenland vooral bindt aan Nederland zijn in de eerste plaats familie en vrienden en daarnaast de Nederlandse taal en cultuur. Zij zien Nederland als vol en erg druk maar ook als gezellig en heel goed georganiseerd. De positie van Nederlanders in het buitenland heb ik eerder beschreven in mijn berichten over de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en de overige voormalige overzeese gebiedsdelen.

Buitenlanders over Nederland en Nederlanders
Positieve kenmerken in willekeurige volgorde zijn volgens hen: de vrijheid om te zijn wie je bent, een grotere gelijkheid dan in meer autoritaire landen, kinderen hebben meer te zeggen dan in de meeste landen, strijd tegen het water, wars van uiterlijk vertoon, vlijtig maar niet al te ambitieus, handelsgeest, huiselijkheid, praktisch, nuchter, direct en sober. Negatieve kenmerken zijn: lomp, individualistisch, asociaal, gierig, anderen de les lezend.

Samenvattend
Dit onderzoek bevestigt niet alleen mijn kritiek op de media maar ook in blogberichten als nummer 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland en blog nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? Door goed nieuws geen nieuws te noemen, misvormen media werkelijkheid.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.