zaterdag 12 januari 2019

278. Haatmanifest tegen homo's en transgenders

In mijn blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, schreef ik: "De door kerken zoveel geprezen naastenliefde ontwikkelde zich buiten de kerken kennelijk beter dan erbinnen." Al een week later, op 5 januari 2019, werd ik in het gelijk gesteld door een godsdienstig haatmanifest tegen homoseksualiteit en transgenders. Het COC verklaarde op 6 januari 2019 hierover: "orthodox-protestantse verklaring is schadelijk en onbarmhartig". Toevallig werd net op 4 januari 2019 een islamitisch haatmanifest door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld. Volgens dagblad Trouw van 5 januari 2019 stelde de rechtbank: "Aan de vrije meningsuiting en godsdienstovertuiging is een grens." Welke grens is nu overschreden? 

Nashville-verklaring is in strijd met Nederlandse grondwet en wetgeving
Het haatmanifest is een Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Nashville-verklaring. Daarin staat in artikel 1: "wij ontkennen dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God". Dit is duidelijk in strijd met de Nederlandse wetgeving waarin het huwelijk wel een louter menselijk contract is. Dit haatmanifest is derhalve een oproep om alle  huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en van ongodsdienstigen niet te erkennen en daarmee een oproep tot discriminatie in strijd met onze grondwet en onze wetgeving. In de Verenigde Staten is in hun grondwet geen sprake van bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht, seksualiteit of ongodsdientige levensovertuiging. In Nederland is dat wel het geval. Daarmee plaatst deze verklaring zich buiten de Nederlandse rechtsorde en is derhalve strijdig met onze grondwet en wetgeving.

Nashville-verklaring is in strijd met medische wetenschap en WHO
In blogbericht 72, Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, en in blogbericht 115, Wereldgezondheidsorganisatie WHO, heb ik enige aandacht besteed aan mijn rol in het bestrijden van onzin rond het ontstaan en het 'genezen' van homoseksualiteit. Maar de schrijvers van het haatmanifest trekken zich niets aan van wetenschap en mensenrechten.

Zij dreigen zelfs met "ondergang" en "verderf" wie niet bereid is om "zondige verlangens te doden". Deze moordzuchtige en dreigende taal staat haaks op onze Nederlandse traditie van verdraagzaamheid. In homovijandige kringen werd hier wel gezegd dat men het mocht zijn maar niet mocht doen. Maar in dit haatmanifest wordt gedreigd met uitroeien wat niet uit te roeien is zonder dat er doden vallen. Wat nu betoogde de rechtbank in Amsterdam?

Uitspraak rechtbank Amsterdam
Twee islamitische mannen hadden twee jaar geleden in Amsterdam homovijandige folders verspreid. Zij beriepen zich op godsdienstige geboden en de vrijheid van meningsuiting. In blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte, maakte ik duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt door ieders verantwoordelijkheid voor de wet. De rechtbank stelde heel duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting en godsdienstovertuiging aan wettelijke grenzen gebonden is. "In dit geval zijn de uitlatingen ontoelaatbaar en is sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van homo's" (zie Trouw, 5 januari 2019). Het is dan ook terecht dat het Openbaar Ministerie gaat uitzoeken of dit ook het geval is bij dit nieuwe haatmanifest. Vooral de aangeduide levensgevaarlijke opvatting dat homoseksualiteit te 'genezen' zou zijn, is uiterst kwalijk omdat dit volstrekt onjuist is en de kans op zelfdoding aanzienlijk vergroot die onder deze jongeren toch al veel hoger is dan onder heteroseksuele jongeren. Het is een bedreiging van de geestelijke gezondheid.

Juridische bescherming tegen anti-homohaat schiet tekort in Nederland
In blogbericht 129, Homo(zelf)haat, wijs ik er op dat anti-homohaat vaak vóórkomt onder mannen die hun eigen homoseksualiteit onderdrukken door die in anderen te vervolgen. In blogbericht 171, Mijn derde vlogbericht: homo(zelf)haat, geef ik enige voorbeelden onder Amerikaanse geestelijken. In mijn blogbericht 239, Reformatorisch homohaten?, bespreek ik vergelijkbare ontwikkelingen in Nederland die de geestelijke gezondheid erg bedreigen.

In de blogberichten nummer 240, Antihomogeweld (1), 241, Antihomogeweld (2) en 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, geef ik enkele recente voorbeelden waaruit blijkt dat de juridische bescherming tegen anti-homohaat in Nederland tekort schiet. Dat wordt bevestigd door de topadvocaten Gerard Spong en Sidney Smeets in een artikel in NRC-Handelsblad op woensdag 9 januari 2019 (blz. 19). Zij wijzen daarin er op dat "de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (...) de laatste jaren de sanctionering van haat en discriminatie zwaarder laten wegen dan de vrijheid van meningsuiting. Juridisch is er dus veel voor te zeggen dat de discriminerende religieuze gijzeling van lhbt+'ers een relikwie is uit vervlogen tijden." Het is dus de hoogste tijd dat onze Nederlandse rechters veel meer rekening houden met de Europese jurisprudentie!


Mijn volgend blogbericht verschijnt op 2 februari 2019.


Naschrift.
Het Humanistisch Verbond bracht als antwoord op het haatmanifest een Liefdesverklaring uit met tienduizenden ondertekenaars. Regenboogvlaggen werden ineens op grote schaal aangekocht om te protesteren tegen het haatmanifest. Zie bijvoorbeeld het provinciehuis van Friesland. Bij het Homomonument in Amsterdam nemen honderden afstand van het haatmanifest door de Viering van de liefde. De initiatiefnemers van het haatmanifest zamelen geen handtekeningen meer in. Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).

Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1) (de grootste stijger in deze groep), nr. 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen, nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter, nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk (ook een grote stijger) en nummer 36 over Lesbisch ouderschap. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.