zaterdag 27 april 2019

291. Nederlandse provincieverkiezingen (6)

Op 20 maart 2019 werden in Nederland verkiezingen gehouden voor de provincies die op hun beurt op 27 mei 2019 de senaat zullen kiezen. In veel media is de indruk gewekt dat populisten in Nederland veel machtiger geworden zouden zijn. In blogbericht 286 besprak ik wat er aan populismepreventie verbeterd kan worden. In blogbericht 287 liet ik zien dat er in Nederland geen sprake is van een grote populismegroei als je naar de feiten kijkt. In mijn blogbericht 288 besprak ik onderzoek waaruit blijkt dat men tegenstellingen groter inschat dan zij in werkelijkheid zijn. Die overschatting komt hoofdzakelijk door (a)sociale media. In blogbericht 289 besprak ik anti-EU-standpunten van Nederlandse populisten. In blogbericht 290 liet ik zien hoe antidemocratisch het Forum voor Democratie (FvD) is. In onderstaand blogbericht toon ik aan dat FvD-voorman Baudet de partij naar rechts trekt.

"Baudet trekt de partij te veel naar rechts"
In het NRC Handelsblad van 20/21 april 2019 staat een onthullend vraaggesprek met de mede-oprichter van FvD Henk Otten. De onderstaande citaten komen in chronologische volgorde uit dat artikel met de kop: "Baudet trekt de partij te veel naar rechts". Otten is vanaf juni de beoogde fractievoorzitter in de senaat van de FvD , die daar de grootste zou kunnen worden. Over de ondergangsgedachte van de westerse beschaving van Baudet zegt hij: "Ik houd niet zo van emotionele taferelen". "Ik probeer er van alles aan te doen dat we niet ten onder gaan. Laten we vooral de handen uit de mouwen steken". Over de ideale witte (zogenaamd 'boreale') wereld van Baudet zegt hij kortaf: "Ik heb niks met rassen".

Over Baudet's 21 minuten lange overwinningstoespraak: "Ik vind: bewaar zo'n verhaal voor een lezing. Doe dit niet als heel Nederland bezig is met de uitslag. Ik zou alle lijsttrekkers uit de provincies op het podium hebben gehaald. Achteraf heb ik tegen hem gezegd: je had het succes meer moeten delen." Otten zegt zich Baudet's reactie niet meer te herinneren.

Baudet is voor een Nexit, Otten is daar tegen: "Ik wil economische samenwerking, zoals in de jaren tachtig en negentig. Dat ging heel goed. Maar het ligt in onze partij verdeeld".

Otten is er sterk tegen dat Baudet steeds over het christendom begon: "Ik zei: dan kap ik ermee(...) ik wil politiek los zien van geloof. (...) Ik zei: nu moet je niet de kant op gaan van de ChristenUnie en de SGP. Dat zie ik niet zitten en onze kiezers ook niet."(RT: Klopt).

Otten is ook tegen een meldpunt voor 'linkse indoctrinatie' in het onderwijs: "Dat vind ik een misser. Dat heeft toch iets van een kliklijn. Ik was er niet bij betrokken, het kwam van ons wetenschappelijk instituut. Er is een reëel probleem. Maar dat klik- klaaggedoe vind ik niet de manier om het te veranderen." (RT: Een democraat is tegen iedere indoctrinatie).

"Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten. Het is misschien leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij. Hij gaat over zijn eigen woorden, maar woorden hebben consequenties. Je hebt verantwoordelijkheid voor andere mensen. Het is de vraag of je een politieke partij moet gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt. Ik vind van niet". Hij raadt Baudet dat af.

Teksten van Baudet zitten vol van extreemrechtse 'hondenfluitjes': signalen die niet herkend worden door de meeste mensen maar wel door extreemrechts. Denk b.v. aan 'homeopatische verdunning van onze boreale cultuur', 'veranderingen in het ons huidig straatbeeld', 'puinhopen van de mooiste cultuur ooit', 'ongeremde immigratie', 'bestuurders, wetenschappers, journalisten en kunstenaars als vijanden van het volk': volgens sommige tegenstanders van Baudet verhullende oproepen tot haat jegens andersdenkenden en mensen met een andere huidskleur of godsdienst. Allemaal in strijd met onze grondwet.

Otten zegt daarover: "NRC had een intelligent stuk van Melvin Schut. Hij zegt: je trekt in feite de partij naar rechts en dan verlies je verbinding met het centrum. Dat was mijn analyse ook. Je trekt de partij met een ruk de kant op waar je volgens mij niet moet zijn."

Otten legt de vinger op een zere plek. Een Forum dat zegt voor democratie te zijn, moet voor zelfbeschikking in gelijkwaardigheid zijn en niet voor een leider die namens 'het volk' pretendeert te kunnen bepalen wie of wat 'eigen' is aan Nederland en andersdenkende bestuurders, wetenschappers, journalisten en kunstenaars ziet als 'vijanden van het volk'.

Op 23 april 2019 zegt Baudet "verrast" te zijn door de kritiek van partijgenoot Otten maar gaat niet inhoudelijk in op de argumenten van de beoogde FvD-senaatsfractievoorzitter. Otten trekt zich terug als penningmeester van de partij. Op 24 april 2019 maakt Baudet bekend dat Otten verzocht is af te treden als medewerker van de Tweede Kamer-fractie. Op 25 april 2019 maakt het FvD-partijbestuur bekend dat Otten verzocht is om ook zijn bestuurszetel op te geven wegens een "greep uit de kas". Otten vertrekt uit partijbestuur, heeft de omstreden ruim €30.000,- teruggestort en noemt het een  "karaktermoord".


Naschrift.
Op 29 april 2019 meldt Forum voor Democratie dat mede-oprichter Otten niet langer de beoogde fractievoorzitter voor de senaat is. Paul Cliteur neemt die positie over. Otten deelde desgevraagd mee zich niet terug te trekken als kandidaat-lid voor de senaat. Op 4 mei 2019 maakt Paul Cliteur bekend dat hij geen FvD-fractievoorzitter wil worden in de senaat. Op 15 mei 2019 werd bekend dat een met Otten bevriend Statenlid uit de FvD-fractie van Noord-Holland is gezet. Op 4 juni 2019 wordt bekend dat Paul Cliteut toch voorzitter wordt van de FvD-senaatsfractie die inmiddels niet meer als enige de grootste fractie is, hetgeen de kans op een voorzitterschap van de senaat verkleint. Op 24 juli 2019 wordt Otten uit de partij en de fractie gezet. Hij blijft lid van de senaat en besluit op 25 juli 2016 aangifte te doen tegen Baudet wegens smaad. Op 19 augustus 2019 besluit Otten om een nieuwe partij op te richten en twee FvD-senatoren gaan met hem mee. Op 23 augustus 2019 stapt een FvD-Statenlid in Flevoland over naar de nieuwe partij van Otten. Op 1 september 2019 gebeurt hetzelfde in Zuid-Holland waar de FvD niet meer de grootste partij is.


Naschrift. Verkiezingen in Nederland
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (veel gelezen).

Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en als laatste blogbericht in deze serie nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

Hierna volgde een nieuwe serie over de staat van Nederland met blogbericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?, bericht 212, CDA-aanval op zelfbeschikking (2), blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (het best bekeken in 2017 en 2018), blogbericht 227, Populismepreventie in Nederland, bericht 233, Referendum: aanval op democratie (1), bericht 234, Red de benoemde burgemeester!, blogbericht 235, Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?, blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend, blogbericht 238, Nederlanders worden optimistischer!, blogbericht 265, Referendum: aanval op democratie (2), bericht 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, blogbericht 275, Staatscommissie parlementair stelsel Nederland, blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, en blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (het begrip klaagschaamte heeft Google bereikt!).


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.