zaterdag 24 december 2016

175. Zevende vlogbericht: Frieslands 'iepen mienskip'

Mijn zevende vlogbericht gaat over Friesland als 'iepen mienskip' (open gemeenschap). In mijn memoires noem ik Friesland 'een warm bad.' In dit vlogbericht beschrijf ik de Friese geschiedenis vanaf de Romeinen ter verklaring van het open en democratisch karakter van Friesland. Wie daar meer over wil lezen, kan terecht bij mijn blogbericht: Friesland in mijn memoires. Dat is ook in het Fries vertaald: Fryslân yn myn tinzen.

Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland is nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, blogbericht nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige en nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslanexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen.


Naschrift. Op 16 december 2016 werd bekend dat de Raad van Europa zeer ontevreden is over Nederland inzake het Friese taalbeleid. Zo zijn er onvoldoende waarborgen dat Fries gesproken kan worden in rechtbanken en wordt in het Friese taalonderwijs onvoldoende aandacht besteed aan het lezen en schrijven in het Fries en aan de Friese taal en cultuur. Als het gaat om de rechten van de Friese minderheid heeft Friesland veel bondgenoten in Europa. Lees: Nexit? Fryslânexit!

Op 21 december 2016 besloot de provincie Fryslân om Omrop Fryslân jaarlijks met € 655.000,- te steunen vanwege de grote betekenis voor de Friese taal en cultuur. Ondanks eerdere pogingen om de zelfstandigheid van deze Friestalige omroep af te schaffen, is het toch gelukt om die te behouden.

Ook op 21 december 2016 wordt bekend dat de 'geef Frysk' (goed Fries) sprekende Arno Brok is voorgedragen ter benoeming tot Commissaris van de Koning van Friesland. In Friesland is positief gereageerd op zijn komst. Hij was eerder wethouder in Leeuwarden, burgemeester van Sneek en is nu burgemeester van Dordrecht. Op 23 december 2016 heeft de ministerraad Arno Brok voorgedragen tot Commissaris van de Koning van Friesland per 1 maart 2017. Hij wil 'bestjoerlike maizena' zijn in Friesland.

Op 22 december 2016 hield de burgerinitiatiefgroep Sis Tsiis ('zeg kaas' in het Fries) een fakkeloptocht in Leeuwarden waaraan 300 deelnemers meededen onder het motto Frysk op skoalle - in bernerjocht (Fries op school - een kinderrecht). Zestig 'pommeranten' (prominenten) steunen deze manifestatie voor het Friese onderwijs.