zaterdag 19 november 2016

170. Mijn tweede vlogbericht: boerkiniverbod?!

Mijn tweede vlogbericht gaat over het boerkiniverbod. Ik heb daar eerder twee blogberichten over geschreven. Het eerste, Boerkiniverbod? Naaktlopen! (1), gaat over het debat hierover waarbij zowel voor- als tegenstanders het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen aantasten. In het tweede bericht, Boerkiniverbod? Naaktlopen! (2), leg ik uit waarom deze discussie juist in Frankrijk zo uit de hand kon lopen. In mijn pas verschenen memoires, Humanisme als zelfbeschikking, laat ik zien dat zelfbeschikking een goede toetssteen is om dergelijke tegenstellingen te overbruggen.

Aan de ene kant zijn er populisten die de islam willen verbieden en islamieten dreigen te verwijderen uit de vrije westerse wereld. De populistische redenering is dat de 'westerse vrijheid' mag worden verdedigd door de 'onvrije islam' te bestrijden. Dat laat zien dat het begrip vrijheid te vaag is om als toetssteen te dienen.

Aan de andere kant wordt de godsdienstvrijheid aangeroepen om onvrijheid in eigen kring of zelfs daarbuiten te verdedigen. Bijvoorbeeld door godsdienstvrijheid te misbruiken om vrouwen, homoseksuelen en ongodsdienstigen te discrimineren door islamitische kringen. Maar ook onverdraagzame christenen eisen die vrijheid om te discrimineren op. Sinds de overwinning van Trump in de VS dreigt dit overheidsbeleid te worden.

Dit is weer een voorbeeld hoe de uitersten elkaar raken in hun verwerping van het recht van mensen zelf zin en vorm te geven aan hun eigen leven zolang zij dat zelfde recht op zelfbeschikking van anderen niet aantasten. Dit mensenrecht staat onder druk, soms op grond van de misvatting dat democratie de dictatuur van de meerderheid zou zijn. Zie bijvoorbeeld Poetin en Erdogan. Daarom is het van groot belang dat met name vrouwen, homoseksuelen en ongodsdienstigen zich altijd goed organiseren en een beroep doen gelijkgezinde bondgenoten en sleutelfiguren om dit tij te keren.