zaterdag 28 september 2019

313. Vrijheid van godsdienst én levensovertuiging

Op 10 september 2019 werd bekend dat de leerlingen van salafistische moskeescholen in Nederland wordt geleerd dat mensen met een ander of geen geloof de doodstraf moeten krijgen, net zoals afvalligen en homoseksuelen. Het gaat om ± vijftig koranscholen met ± duizend leerlingen die dit onderwijs volgen in avonduren en/of weekeinden. Deze uiterst extremistische islamitische scholen beroepen zich op de godsdienstvrijheid. Is dat terecht?

De vrijheid van godsdienst én levensovertuiging is niet absoluut
Het artikel 6 van de Nederlandse grondwet luidt volledig als volgt: "Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."  Dit betekent dat die vrijheid niet absoluut is.  Want volgens onze wetgeving mag niemand discrimineren, op welke grond dan ook. Wie aanzet tot haat, geweld of zelfs tot het doden van anderen is derhalve strafbaar.  Absolute vrijheid van gewelddadigen bedreigt de vrijheid van allen.

De vrijheid van godsdienst én levensovertuiging is meer dan godsdienstvrijheid
Wie bij de zoekmachine van Google godsdienstvrijheid intikt, krijgt 265.000 resultaten. Wie vrijheid van godsdienst en levensovertuiging intikt, krijgt 74.900 resultaten. Dit zegt iets over de rol van de meeste media om de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging te beperken tot godsdienstvrijheid en daardoor de vrijheid van mensen met een niet-godsdienstige levensovertuiging te negeren. Dat draagt er aan bij dat nogal wat niet-godsdienstigen bepleiten om artikel 6 uit de Nederlandse grondwet te schrappen terwijl zij niet doorhebben dat zij de tak waarop zij zitten (de vrijheid van godsdienst én levensovertuiging) willen afzagen. Daarom hoort dit bericht in mijn serie met mediakritiek.

Het wederkerigheidsbeginsel
Het wederkerigheidsbeginsel houdt in dat je niet een beroep kunt doen op een vrijheid als je anderen die vrijheid niet gunt. Dat betekent concreet dat je Saoedi-Arabië niet toestaat om salafistische instellingen in Nederland te bekostigen als Saoedi-Arabië godsdienstige en levensbeschouwelijke instellingen niet toelaat in hun eigen land. En dat je als salafistische instelling niet het recht heb om anderen rechten te ontzeggen waar je zelf een beroep op doet. Het is hoogst kwalijk dat Nederland dit wederkerigheidsbeginsel nu niet handhaaft. Verdraagzaam zijn tegenover onverdraagzamen helpt de verdraagzaamheid zelf om zeep.

Minachting voor de democratische rechtstaat
Het is onaanvaardbaar dat Nederland het toelaat dat in salafistische scholen minachting voor de democratische rechtsstaat wordt gekweekt. Dat heeft niet alleen ernstige gevolgen voor mensen en groepen tegen wie met haat, geweld en zelfs met doden wordt gedreigd maar ook voor het bevorderen van criminaliteit en het bedreigen van politie en justitie.

Verschil tussen reformatorisch homohaten en islamitisch doodwensen
In blogbericht 239, Reformatorisch homohaten?, bespreek ik de homovijandige opstelling in veel reformatorische kringen. Sommigen menen dat dit even gevaarlijk is als de beschreven salafistische opstelling. Maar dat klopt niet want daar is sprake van oproepen tot geweld en tot het doden van homoseksuelen. De overheid moet hier dus wel degelijk tegen optreden.Naschrift
Op 25 juni 2020 werd het rapport bekend van de parlementaire ondervragingscommissie die beïnvloeding in Nederland vanuit onvrije landen onderzocht. Onvrije landen als Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit beïnvloeden moslimgemeenschappen in Nederland met een eng gedachtegoed dat kernwaarden en vrijheden van onze samenleving afwijst.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland, het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, 7 over KGB & CIA, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, 25 onder de titel Godgeklaagd! 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging en nummer 103 over Solidariteit. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.