zaterdag 25 februari 2017

183. "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel?

In de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen op 15 maart 2017 volg ik de media op de voet. Daarin worden we overstroomd door mensen die eindeloos klagen dat zij niet gehoord worden door diezelfde media. Dat doet mij denken aan mensen die heel hard schreeuwen dat zij niet schreeuwen. De meeste journalisten gedragen zich als ja-knikkers die het niet aandurven om hen tegen te spreken uit angst hen het gevoel te geven dat zij hen niet al te serieus nemen. De paradox is dat media die deze klagers laten leeglopen hen niet serieus nemen door hen niet tegen te spreken als zij onjuiste en/of ondoordachte opvattingen aanhangen. In dit blogbericht geef ik daarom wat tips voor media die deze klagers wel serieus willen nemen: tien heel veel in de meeste media gehoorde klachten met ook tien bijpassende mogelijke antwoorden van journalisten die ik tot nu toe amper te horen kreeg.

"Het Nederlandse volk heeft tegen het verdrag met Oekraïne gestemd!"
U heeft gelijk dat zo'n zestig procent van de kiezers tegen het verdrag met Oekraïne heeft gestemd. Maar omdat de opkomst slechts iets meer dan dertig procent was, betekent dit dat maar twintig procent van de stemgerechtigden tegen heeft gestemd. Waarom zou een vijfde van de Nederlanders 'het volk' vormen en 'n vier vijfde niet? Democratie is niet de dictatuur van de meerderheid en al helemaal niet een dictatuur door een minderheid van slechts twintig procent. (Zie ook blogbericht 180: Referendum? Schijnvertoning!).

"De elite bestaat uit graaiers en wij zijn daarvan het slachtoffer!"
U heeft gelijk dat nogal wat graaiers aan de top van banken en bedrijfsleven zich verrijkt hebben ten koste van al die mensen die daarvan het slachtoffer zijn geworden door de economische crisis die zij veroorzaakten. Maar waarom zou U dan stemmen op iemand die Trump bewondert? Een van de eerste dingen die hij deed als Amerikaans president was de banken weer de vrijheid te geven om dezelfde kapitale fouten te maken waardoor toen de economische crisis ontstond. (Zie ook blogbericht 181: De anti-elite-paradox).

"De linkse elite haalde de migranten binnen!"
U heeft gelijk dat U niet gevraagd is of U de toenmalige gastarbeiders binnen wilde halen. Maar dat gebeurde niet door links maar door rechtse ondernemers die goedkope arbeiders zochten. En de christelijke gezinspartijen maakten de gezinshereniging mogelijk waardoor de integratieproblemen groter werden. Maar waarom zou U dan stemmen op iemand die mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, zegt te willen dwingen om Nederland te verlaten? "Minder, minder." Moet dat dan ook gelden voor Indische Nederlanders? (Zie ook blogbericht 62: Geschiedvervalsing).

"Ze pakken ons land af en wij willen dat Nederland Nederland blijft!"
U heeft gelijk dat een minderheid van enkele procenten niet het recht heeft om hun wil aan andersdenkenden op te leggen. Dat geldt ook voor Nederlanders van Nederlandse afkomst. De meesten daarvan hebben trouwens voorouders die in de afgelopen eeuwen hier zijn komen wonen. Nederland is in de Gouden Eeuw juist groot geworden door die migranten die meegeholpen hebben om ons land tot een van de rijkste en gelukkigste ter wereld te maken. Maar waarom zou U dan stemmen op iemand die de grenzen wilt sluiten terwijl tachtig procent van onze welvaart te danken is aan handel met open grenzen? (Zie ook blogbericht 16 : Hans Brinker and a finger in a leaking dike).

"Ze pakken onze banen af en ze leven van onze uitkeringen!"
U heeft gelijk dat het onaanvaardbaar is dat mensen hier komen werken die veel minder betaald krijgen dan onze lonen. Dat in oneerlijke concurrentie. Maar waarom zou U dan stemmen op rechtse partijen die rijke ondernemers de vrijheid willen blijven geven om zwaar onderbetaalde arbeiders uit het buitenland aan te trekken ten koste van onze eigen werknemers? Er komen door de groeiende economie in Nederland steeds meer vacatures die niet vervuld kunnen worden: bent U het met linkse partijen eens dat eerst werkende en werkloze Nederlanders een kans moeten krijgen om bijgeschoold te worden voor deze en andere banen?

"De PvdA heeft ons verraden door met de VVD te gaan regeren!"
U heeft gelijk dat de PvdA niet op alle punten zijn zin heeft gekregen in dit kabinet met de VVD. Maar als de VVD alleen had geregeerd dan was de rechtszekerheid van de werkenden, werklozen en ouderen nog veel meer aangetast. Waarom zou U dan stemmen op iemand die met diezelfde VVD wil gaan regeren die de rijken rijker en de armen armer wil maken. Waarom stemt U dan niet op linkse partijen die die rechtszekerheid wel willen vergroten?

"Ze pakken onze christelijke feestdagen af!"
U heeft gelijk dat een minderheid van enkele procenten niet het recht heeft om onze feestdagen af te schaffen. Overigens waren Kerst en Pasen oorspronkelijke Germaanse heidense feesten waaraan wij onze kerstbomen en paaseieren nog te danken hebben. Daaruit blijkt dat een eeuwenlange overheersing door kerken onze oeroude tradities niet hebben doen verdwijnen. Waarom zouden wij dan bang zijn voor enkele drammerige godsdienstige nieuwkomers?

"Ze pakken onze Zwarte Piet af!"
U heeft gelijk dat zogenaamde antiracisten ten onrechte aanhangers van Zwarte Piet voor racisten uitmaken terwijl zij zelf vaak racistisch met blanken omgaan. Wie zwelgt in het kleine leed dat een kinderfeestje kan veroorzaken maar geen oog heeft voor slavernij en racisme in veel islamitische landen die veroorzaakt meer weerstanden dan begrip. Zwarte Piet is in de loop der tijden op veel punten veranderd en dat heeft er niet toe geleid dat hij en Sinterklaas minder geliefd zijn geworden.Waarom zou U dan stemmen op iemand die van Zwarte Piet een speerpunt maakt maar verder niet concreet maakt wat voor beleid hij wil voeren?  (Zie ook blogbericht 69: Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts.)

"De islam is in oorlog met ons!"
U heeft gelijk dat een deel van de islamieten ons hun opvattingen wil opdringen. Toch is het goed om te beseffen dat de meeste slachtoffers van deze onverdraagzame islamieten andere islamieten zijn. Trump probeert islamieten uit een aantal landen tegen te houden. Opvallend genoeg mogen islamieten die uit landen komen met de meeste terroristische aanvallers op Amerika (zoals Saoedi-Arabië) wel het land in. Waarom zou U dan stemmen op iemand die Trump toejuicht?

"Als de PVV niet in de regering komt dan leidt dat tot ongeregeldheden!"
U heeft gelijk dat de kans heel groot is dat als de PVV niet in de regering komt dat veel aanhangers dat niet leuk zullen vinden. Het is de PvdA al twee keer overkomen dat het de grootste partij werd en toch niet in de regering kwam. Dat leidde niet tot opstootjes. Het aantal kabinetten dat  in het verleden alle partijen omvatte, is nul. De meeste partijen willen niet (weer) met de PVV regeren. Kiest U liever voor een partij die niet gaat regeren of een die wel invloed op het kabinetsbeleid kan uitoefenen? (Zie ook blogbericht 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland.)

Mediakritische serie
Omdat dit blogbericht over de rol van media gaat, komt het in mijn mediakritische serie.
Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning! (1) (de grootste stijger in deze groep), blog nummer 63 over Mediamissers, blog nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, blog nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, nummer 62 over Geschiedvervalsing en blog nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang. Het laatste blogbericht was nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? Het antwoord luidt: de meeste Nederlandse media laten veel steken vallen!


Naschrift. Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179, Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181, De anti-elite-paradox, nummer 182, 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183, "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184, CDA-aanval op zelfbeschikking. Het laatstgenoemde blogbericht is hiervan het meest gelezen. Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186, Populismegolf gestopt in Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten