zaterdag 9 november 2019

319. "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!

Voor mijn vele buitenlandse lezers: Sinterklaas komt binnenkort weer in Nederland en dan begint inmiddels traditiegetrouw de zogenaamde Zwarte Piet discussie over de vraag hoe racistisch Nederland al dan niet is.  Dit jaar verscheen van Elma Drayer het boek Witte Schuld (Amsterdam 2019) over de onverdraagzaamheid binnen het identiteitsdenken. Zij plaatst dit 'debat tussen doven' in een verhelderend breder kader. Hier een samenvatting.

Hedendaagse vormen van slavernij mogen niet verzwegen worden
Op bladzijde 63 schrijft zij hierover: "De taboeverklaring van de term 'moderne slavernij' vind ik bijvoorbeeld ronduit aanmatigend. Volgens de ngo Anti-Slavery International leven op dit moment naar schatting 40 miljoen mensen in slavernij. Dat zijn er meer dan in de afgelopen eeuwen binnen en tussen continenten zijn verhandeld. Waarom zou je dat in hemelsnaam geen moderne slavernij mogen noemen? Het lot van jouw voorouders mag afschuwelijk zijn geweest, het was niet afschuwelijker dan dat van miljoenen die nu in gevangenschap leven." In mijn blog noem ik dit zowel divagedrag als ook zwart racisme.

Iemand is niet schuldig door wat voorouders hebben aangericht
Op bladzijde 85 schrijft zij dit: "Zelf ben ik aanhanger van de gedachte dat je individuen niet aanrekent wat hun (voor)ouders zoal hebben uitgespookt.  Je houdt ze uitsluitend verantwoordelijk voor hun eigen woorden en daden. Collectieve schuld is per slot een van de giftigste denkbeelden die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Het is mij geen geringe zorg dat een ideologie die het omgekeerde propageert tegenwoordig zoveel weerklank vindt." Op bladzijde 89 schrijft zij: "Excuses aanbieden voor daden die je niet zelf op je geweten hebt is gratuit. De 'diepe spijt' die achtereenvolgende kabinetten de afgelopen jaren hebben betuigd is meer dan voldoende. En geldelijke compensatie? Het causale verband tussen het aangedane onrecht en wat de nazaten nu ervaren valt met geen mogelijkheid aan te tonen." Op bladzijde 90 schrijft zij vervolgens ook: " 'Je bént niet je verleden', zei filosoof Kwame Anthony Appiah in NRC Handelsblad. Hij vertelde over zijn Afro-Amerikaanse studenten die tegen hem zeggen: we zijn hier op slavenschepen heen gebracht. 'Nee, denk ik dan, jij bent het de bus naar Brooklyn gekomen. Jij bent hier geboren. Het is niet jouw geschiedenis, het is de geschiedenis van je voorouders. Je moet je identiteit vederlicht dragen' " In een volgend bericht zal ik meer over Appiah schrijven.

Zwarte schuld
Op bladzijde 161 schrijft zij: "Wellicht verklaart de overtuiging dat zwart per definitie de onderliggende partij is een verschijnsel dat je zou kunnen omschrijven als de blinde vlek voor machtsmisbruik in eigen kring." Op bladzijde 180 schrijft zij ook: "Alle nobele want emancipatoire bedoelingen ten spijt, uiteindelijk ondermijnt identiteitspolitiek waar links in mijn ogen voor zou moeten staan: de vrijheid om je bestaan vorm te geven ongeacht klasse, sekse en kleur." Ik wil daaraan toevoegen: seksuele voorkeur. Want er is ook sprake van zwarte schuld inzake homovervolging. Een zeer treurig voorbeeld daarvan is Oeganda.

Geen Amerikaanse misstanden invoeren
Op bladzijde 173 schrijft zij: "Identiteitspolitiek is een giffabriekje dat alleen maar méér identiteitspolitiek produceert". Op bladzijden 175-176: "Als gezegd kopiëren Nederlandse identiteitsdenkers integraal het gedachtegoed van hun Amerikaanse geestverwanten. Centraal staat daarin de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Voor de Amerikaanse werkelijkheid alleszins terecht.   Alleen verschilt onze geschiedenis fundamenteel van die van de Verenigde Staten, van Zuid-Afrika, of van enig ander land waar de overheid racisme legitimeerde en sanctioneerde. Wij hebben nimmer wetgeving gekend die mensen van kleur naar de achterzijde van de bus en naar aparte woonwijken verbande of ze uitsloot van deelname aan de verkiezingen. Bordjes met SLEGS BLANKES hebben hier nooit gehangen. (Wel met VOOR JODEN VERBODEN maar dat zijn activisten vergeten.) En wat activisten ook mogen beweren, Nederland heeft een van de keurigste politiemachten ter wereld." Zie voor verdere verschillen mijn bericht over Hans Brinker.

Identiteitsdenken kan ook positief uitpakken
Ik ben het met Elma Drayer eens dat identiteitsdenken heel negatief kan uitpakken. Maar het kan ook positief werken als het beginsel aanvaard wordt dat mensen en zelfgekozen groepen zelf zin en vorm moeten kunnen geven aan hun leven zolang zij het recht op  zelfbeschikking van anderen respecteren. Ik werk dit idee over vrijheidbevorderende identiteiten uit in mijn Tresoarlezing Identiteit als keuze (Leeuwarden, 13 mei 2011).


Naschrift. Heeft Google een blinde vlek?
Af en toe kijk ik of bepaalde begrippen uit mijn blog de zoekmachine van Google bereiken. Zo tikte ik op 21 november 2019 de in mijn blog eerder gebruikte begrippen 'geen zwarte onschuld', 'zwarte schuld' en 'zwart racisme' in en wat blijkt: deze begrippen worden door de zoekmachine van Google niet opgemerkt! Een blinde vlek van Google? Google kent wel het begrip 'omgekeerd racisme' en Wikipedia kent het begrip 'plaasmoorde' in Zuid-Afrika.

Naschrift. Racisme- en islamdiscussie
Deze groep berichten staat in de top tien van mijn blogberichten dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme?, nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (onder andere over de 'slag om Dokkum') en blog nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in een Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts.

De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst en godsdienst speelt ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen (1) (de sterkste stijger in deze groep), nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 142: Turkse troebelen (2), het nummer 161: Turkse troebelen (3) en nummer 185: Turkse troebelen (4). Ook veel bekeken werden de blogberichten nummer 159: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (1), nummer 160: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (2)  en 170: Mijn tweede vlogbericht: boerkiniverbod?


Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar het blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', bericht nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, 294, Vrijheidbevorderende identiteiten en het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.