zaterdag 7 oktober 2017

215. Genderneutraal? Genderpluriform!

Het begrip 'genderneutraal' duikt nu overal op. De bedoeling is dat de zwart/wit-begrippen 'man/vrouw' en ook 'mannelijk/vrouwelijk' niet meer misbruikt worden om mensen in op te sluiten. Een loffelijk streven voor wie streeft naar meer menselijke zelfbeschikking. Veel mensen denken echter dat hen iets afgepakt wordt. Dat komt door het woordje 'neutraal'. Alsof we allemaal grijze muizen moeten worden. Waar komt dat woord vandaan? En is dat erg gevaarlijk voor humanistische, vrouwen- en homo/lesbische emancipatiebewegingen?

Mijn kritiek op begrippen als 'neutraal' en 'normaal'
De woorden 'neutraal' en 'normaal' zijn gebaseerd op een verkeerde interpretatie van het begrip 'gelijkheid' uit de leus van de Franse en Bataafse Revolutie: "vrijheid, gelijkheid en broederschap". Gelijkheid wordt in die interpretatie opgevat als gelijkvormigheid. En dat staat op gespannen voet met het begrip vrijheid. Gelijkheid moet daarom worden opgevat als gelijkwaardigheid in veelvormigheid. Normaal betekent zowel gangbaar als gewenst. Dat brengt afwijkend gedrag en minderheden in gevaar. Neutraal suggereert waardevrij maar dwingt juist iedereen in een keurslijf van een dictatoriale meerderheid of zelfs een onverdraagzame minderheid. Omdat gendergelijkwaardig en -veelvormig een veel te veel wijdlopige omschrijving is, stel ik genderpluriform voor. Dat idee komt uit het onderwijs.

Mijn ervaring in het openbaar onderwijs: van neutraal naar pluriform
Van 1988 tot 2013 was ik voorzitter van het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO. (Zie hiervoor mijn memoires: Humanisme als zelfbeschikking; levensherinneringen van een homohumanist, 2016). In de Nederlandse grondwet staat nu in artikel 23.3: "Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij wet geregeld." Dat werd in het verleden (net als in Frankrijk) meestal neutralistisch opgevat. Namelijk dat aan godsdienst en levensovertuiging geen enkele aandacht mocht worden besteed. Alsof je iemand of iets eerbiedigt door hem/haar/het te negeren! Inmiddels is die neutralistische interpretatie mede door mijn toedoen vervangen door een pluralistische. Daardoor kunnen overal op openbare scholen de keuzevakken godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs worden aangeboden, nu zelfs door de landelijke overheid bekostigd.

Taal en zelfgekozen identiteiten
Genderpluriform betekent niet dat mensen een identiteit wordt afgepakt maar dat zij die vrij kunnen kiezen. Identiteit wordt daardoor niet opgedrongen maar iets van vrije keuze: zelfbeschikking dus. Dit uitgangspunt onderbouw ik verder in mijn Tresoar-lezing Identiteit als keuze. Het begrip 'genderneutraal' is weer een voorbeeld van een uiterst ondoordachte vertaling van de Engelstalige begrippen 'gender neutrality & gender-neutral'. Die hebben in de Verenigde Staten geleid tot een hysterisch verzet tegen 'genderneutrale toiletten' door mensen die allemaal thuis zulke toiletten hebben staan. Als we het nu toch hebben over het versterken van de Nederlandse identiteit dan zou men er verstandig aan doen om te beginnen met het ophouden met het klakkeloos overnemen van ondoordachte discussies uit het buitenland. Nog een paar verwarring scheppende voorbeelden: een juiste vertaling van het Engelstalige 'religion' is niet 'religie' maar 'godsdienst' of 'levensovertuiging' al naar gelang wat de spreker of schrijver zelf bedoelt. Het zelfde geldt voor 'equality' dat ofwel 'gelijkvormigheid' ofwel 'gelijkwaardigheid' betekent. En het zelfde geldt voor 'homofoob' dat geen ziekte is maar 'homovijandig' betekent. En voor het 'homohuwelijk' dat helemaal niet bestaat omdat het om één en hetzelfde huwelijk gaat. Waarom lijden aan de Engelse ziekte als het Nederlands veel helderder is? Neem alleen al het feit dat geen enkele andere taal dan het Nederlands het woord en de onderliggende  betekenis van 'polderen' kent, met alle ontwrichtende maatschappelijke gevolgen (zie Koerdistan en Catalonië !) van dien.


Naschrift. Het woord genderneutraal hoort tot de tien ergerlijkste woorden van 2017. Op 7 december 2017 werd bekend dat dit woord het meest ergerlijke in van 2017.


Naschrift. Mijn meest gelezen blogbericht over onderwijs is nummer 27: "Dachautje spelen", gevolgd door nummer 114: Identiteit als keuze, nummer 41: Piet Thoenes van Dachau tot Utopia, nummer 60: Homovoorlichting, nummer 107: Homostudies Utrecht, blog nummer 162: Homovoorlichting op school moet beter, nummer 39: Gered door studentendecaan, nummer 23: Onderwijsverleden, nummer 48: Jubeljaar 1971, en als mijn minst gelezen blog over onderwijs nummer 35: Twee katholieke kandidaatsexamens.

De groep blogberichten over de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd wordt vooral gelezen dankzij de opleidingen Neerlandistiek die van mijn blog gebruik maken. In deze groep werd het meest gekeken naar blogbericht 71 over Nederlands wereldtaal? gevolgd door nummer 17 over Disadvantaged by English, door nummer 22 over Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, nummer 12 over Handicapé par la francophonie, nummer 20 over over de Engelse vijandschap tegen het Nederlands: No Dutch please!, nummer 102 over Grenzenloos Nederlands, nummer 13 over Afrikaner identiteit, nummer 11 over Frankrijk & Nederland en nummer 10 over Vlaanderen & Nederland.