zaterdag 8 februari 2020

330. "De homoseksuele man" bestaat niet!

Nederland wordt al tijden overstroomd door Amerikaanse zelfhulpboeken. Nieuw is nu een vertaling in het Nederlands van een Amerikaans zelfhulpboek voor homo's. Het gaat om het boek van de Amerikaanse gay psycholoog Alan Downs, Fluwelen woede; de pijn voorbij: opgroeien als homo in een heterowereld (Amsterdam 2019). Op de kaft zegt de openlijk homoseksuele showman Alex Klaasen: "Fluwelen woede is mijn nieuwe bijbel geworden".

Dat is voor velen misschien een aanbeveling maar voor mij niet want ik houd niet zo van bijbels. Of ze nu christelijk of homoseksueel zijn, bijbels zijn eeuwenlang misbruikt om anderen voor te schrijven hoe zij moeten leven. Mijn wantrouwen werd helaas bevestigd.

"De homoseksuele man" bestaat niet!
Het boek staat vol met uitspraken over "de homoseksuele man". In mijn Tresoar-lezing, Identiteit als keuze, leg ik in 2011 uit dat "de" Nederlander, Fries, homo of humanist niet bestaat. Hulpverleners komen nu eenmaal in aanraking met een niet erg representatieve steekproef van een populatie. Het doen van algemene uitspraken op grond daarvan deugt wetenschappelijk niet. Dit boek staat er vol van waardoor vooroordelen bevestigd worden.

Schamen voor eigen homoseksualiteit?
Een duidelijk voorbeeld daarvan is zijn aanname dat de meeste homomannen zich zouden schamen voor hun homoseksualiteit. Dat is kennelijk zijn eigen ervaring en die is hij veel tegengekomen bij hulpvragers die in een homovijandige omgeving zijn opgegroeid en hun homoseksualiteit lang verborgen hebben gehouden. Die schaamte kan er toe leiden dat zij op bepaalde gebieden willen uitmunten of verslaafd raken. Maar ik heb gelukkig een ander verleden. Zie: Humanisme als zelfbeschikking, levensherinneringen van een homohumanist

De meest stabiele homoman kiest geen relatie met een andere stabiele homoman?
De meest zorgelijke uitglijder vond ik op bladzijde 141: "De kans is echt miniem dat zelfs de meest stabiele homoman ervoor zou kiezen een relatie aan te gaan met een andere stabiele homoman. Dit komt zelden voor." Dit is gebaseerd op ervaringen van hulpverleners en niet op enig representatief wetenschappelijk onderzoek. Het ligt juist voor de hand dat stabiele homo's voor een meer duurzame relatie op zoek gaan naar andere stabiele homo's.

Verraad is op hiv na de meest verwoestende homo-epidemie?
Een andere uitglijder staat op bladzijde 148: "Op hiv na is verraad de meest verwoestende homo-epidemie." "Relatiehopeloosheid is echt wijdverbreid onder homoseksuele mannen." Ook dit is weer gebaseerd op ervaringen van hulpverleners en niet op enig representatief wetenschappelijk onderzoek. In het hele boek wordt geen enkele aandacht besteed aan het gegeven dat veel homorelaties open relaties zijn waarin binnen bepaalde, onderling afgesproken, randvoorwaarden seks met derden is toegestaan. Hij heeft ze niet gezien.

Vrijwel geen verwijzingen naar onderzoeksbronnen
Het boek bevat nauwelijks verwijzingen naar onderzoeksbronnen. Uit de epiloog blijkt dat zijn opvattingen vooral zijn gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Dat mag, maar wek dan niet de indruk dat dit geldt voor alle, "de", homomannen. Het boek kan zeker zinvol zijn voor homomannen met een vergelijkbare achtergrond als de auteur. Maar niet "de" homo!

Gebrek aan positieve rolmodellen
De auteur heeft zeker gelijk als hij wijst op het feit dat homojongeren vaak een gebrek hebben aan positieve rolmodellen. Zie mijn naschrift over homoseksualiteit in Nederland. Zo is het bijvoorbeeld opvallend hoe weinig mannen- en vrouwenparen in de reclame te vinden zijn. En hoe vrouwen- en mannenvoetbal van elkaar verschillen in acceptatie van homoseksualiteit. Zie daarover mijn blogbericht 317 over homovijandig mannenvoetbal.

Maatschappelijke vooroordelen moeten weersproken worden
Misschien komt het door het feit dat hij als psycholoog vooral belangstelling heeft voor de individuele verwerking van een homovijandige omgeving. Maar als socioloog vind ik het ook belangrijk om homovijandige reacties te weerspreken. In blogbericht 322 doe ik dat met de volgende gangbare vooroordelen in bijvoorbeeld het open riool van de (a)sociale media: "homoseksualiteit is niet normaal", "homoseksualiteit is niet natuurlijk", ook opvallend: "ram homoseksualiteit niet door mijn strot", "de wereld gaat echt kapot op deze manier: walgelijk", "er is voldoende aandacht voor homoseksualiteit", "er is al meer dan genoeg acceptatie", "kinderen zijn niet bezig met homoseksualiteit", "waarom een aparte gay parade en een aparte vlag?", "waarom zou ik trots moeten zijn op mijn seksuele voorkeur".

Bedenkelijke rol van homovijandige kastzitters
Vooral die laatste uitspraak wijst op het opvallend veel voorkomend verschijnsel van de homovijandige kastzitters die je onder andere kunt herkennen aan de door mij in mijn blogbericht 318 weerlegde dooddoeners "niet iedereen uit de doelgroep zelf is gediend van al die aandacht", "het COC is een homobelangenorganisatie waarvan maar een minderheid lid is", "die lhbti-gemeenschap bestaat helemaal niet" en als laatste "laat homo's, lesbo's en transgenders hun eigen boontjes doppen". Dit boek laat zien dat veel lhbti-kinderen daar slecht toe in staat zijn en daardoor soms levensbedreigende verwondingen kunnen oplopen.
Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.
Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.