zaterdag 11 april 2020

339. Verdubbeling ervaren discriminatie in onderwijs

In een vorig blogbericht, 337. Bevrijding door uit de kast te komen, leg ik uit waarom ik nu niet schrijf over de coronacrisis. Zo krijgen bepaalde berichten nu vrijwel geen aandacht in veel media meer. Op 2 april 2020 berichtte het Sociaal en Cultureel Planbureau over zijn onderzoek: "ruim een kwart van de Nederlanders ervaart nog steeds discriminatie". In het nieuwe rapport van het SCP over discriminatie staat: "In de totale omvang van discriminatie is tussen 2013 en 2018 niet veel veranderd. Wel zijn er verschuivingen opgetreden waar en wie hoeveel discriminatie hebben ervaren." En: "met name studenten/scholieren met een migratie-achtergrond en LHB-scholieren/studenten ervaren relatief veel discriminatie in het onderwijs." In de meeste media is dit bericht niet terug te vinden. Wel bij www.nu.nl.

Goede berichtgeving bij www.nu.nl
Op 2 april 2020 kopt www.nu.nl: "Kwart lhbti's ervaart discriminatie in het onderwijs" Er onder staat dit bericht: "Het aantal lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti's) dat discriminerende incidenten in het onderwijs ervaart, is in vijf jaar tijd verdubbeld van 13 procent in 2013 naar 25 procent in 2018". En verder ook: "Discriminatie in het onderwijs heeft grote gevolgen voor sommige jongeren. 8 procent van de lhbti's stopt zelfs voortijdig met een opleiding en 4 procent kiest vanwege discriminatie een opleiding onder zijn niveau." Zie mijn bericht: Homovoorlichting op school moet beter.

Het open riool van de (a)sociale media
Eerder schreef ik al over het open riool van de (a)sociale media. En ook weer nu reageren op bovenstaande verdubbeling van open homovijandige discriminaties weer veel anonieme homovijandige kastzitters. Een paar voorbeelden. "De enige manier om discriminatie tegen te gaan is om jezelf niet gediscrimineerd te voelen". Dit is precies de eeuwenoude reactie van de meeste gevoelsgenoten om weg te kruipen waardoor discriminatie wereldwijd zijn gang kon blijven gaan. Dat mag misschien werken voor volwassenen in goede posities maar het werkt zeker niet voor die kwetsbare jongeren die tot op vandaag meer tot zelfdoding overgaan dan heterojongeren. Ofwel: "ikke, ikke en de rest kan stikke". Heel erg fout dus.

Een ander voorbeeld. "De samenleving is hier nog niet klaar voor maar het moet en zal doorgedrukt worden". Ook heel klassiek voor vooral oudere homo's die in homovijandiger tijden hebben besloten om in de kast te blijven en die nu moeite hebben om in te zien dat de tijden veranderd zijn. Dat geldt ook voor opmerkingen over de homovoorlichting op scholen zoals: "de meerderheid wil geen promotie van lhbt'ers" en: "indoctrinatie van kinderen door deze gemeenschap". Wie ooit een homovoorlichting op school echt heeft meegemaakt weet dat hier geen sprake is van 'promotie' en 'indoctrinatie'. Maar het is ook bekend dat diegenen die in de kast willen blijven die voorlichting wel als bedreigend kunnen ervaren. Hetero's ervaren die bedreiging niet. In de kast zittende homo's laten zich dus erg kennen door hun homovijandige reacties. Waarom geven (a)sociale media ruimte voor deze anonieme hetze? Zie voor de gevolgen: Confettiregen van Splinter Chabot.

Verklaring voor ervaren verdubbeling van discriminatie
Het COC reageert als volgt. "De onderzoekers vonden geen duidelijke verklaring voor de toename van de discriminatie die LHB’s op school ervaren. Het COC denkt dat het mogelijk te maken heeft met een emancipatieparadox: LHB-jongeren staan steeds steviger in hun schoenen, komen eerder uit de kast, worden assertiever en pikken schelden met ‘homo’ en andere vormen van discriminatie niet meer. Daardoor worden de problemen rond discriminatie op school zichtbaarder. Het COC wil dat scholen en de overheid dit signaal van jongeren serieus nemen en maatregelen treffen." Waarom wordt dit genegeerd?

Strijd tegen virus mag geen discriminatie rechtvaardigen
Vanzelfsprekend moet een dodelijk virus bestreden worden. Maar dat mag nooit een rechtvaardiging worden om te discrimineren. Of om geen aandacht aan discriminatie te besteden. Dodelijke ziektes als de pest zijn eeuwenlang wereldwijd misbruikt  om mensenrechten te schenden. Dat heeft de bestrijding van dodelijke virussen eerder belemmerd dan bevorderd. Laten we van het verleden leren dat het beter kan en moet.

In de komende blogberichten ga ik schrijven over tot nu toe onderbelichte aspecten van de coronocrisis, zoals het aantasten van mensenrechten. Zoals in het Hongarije van Orban.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.