zaterdag 16 februari 2019

281. Regenboogvlag sluit niemand buiten

Na de verschijning van het haatmanifest tegen homo's en transgenders verschenen door heel Nederland regenboogvlaggen, ook aan overheidsgebouwen. Dat leidde hier en daar tot kritiek. Moet de overheid zich vereenzelvigen met een bepaalde belangengroep? Waarom maakt men zich druk om een of andere vlag? Als homo's  en transgenders zo nodig gelijk behandeld willen worden, waarom hebben ze dan een aparte vlag? Wat een misverstanden!

Regenboogvlag sluit niemand buiten
Begin jaren tachtig zag ik in San Francisco voor het eerst de regenboogvlag als symbool van de homo/lesbische beweging. Die vlag was en is nadrukkelijk niet bedoeld als een vlag om zich af te zonderen van de rest van de wereld. Integendeel! De regenboogvlag probeert juist duidelijk te maken dat iedereen, hoe verschillend men ook is ook, gelijk behandeld moet worden. Van een democratische overheid mag dus verwacht worden dat dit beginsel wordt uitgedragen want hier is sprake van een algemeen mensenrecht en niet van een voorkeursbehandeling van een of andere belangengroep. Het gaat hier om een grondrecht. 

Regenboogvlag is meer dan een vlag
Ook kwam ik het argument tegen dat we ons niet druk meten maken om een stuk textiel maar dat het gaat om daadwerkelijke solidariteit. De regenboogvlag is een symbool van het recht dat iedereen zelf zin en vorm mag geven aan het leven zolang men zelfbeschikking van anderen niet aantast. De Nederlandse overheid heeft een project ontwikkeld om te komen tot zoveel mogelijk regenboogprovincies en -gemeenten die niet alleen een vlag uitsteken maar zich ook daadwerkelijk inzetten voor de gelijkberechtiging van juist die mensen die gediscrimineerd of zelfs in elkaar geslagen worden om wat zij ten diepste zijn.

Gelijkheid is gelijkwaardigheid en niet gelijkvormigheid
Andere critici stelden dat homo's toch zo nodig gelijk behandeld willen worden en dat ze zich dan niet anders moeten gedragen dan anderen. Hier zit het misverstand achter dat gelijkheid dus gelijkvormigheid zou moeten betekenen. Maar gelijkvormigheid is niet te verenigen met vrijheid. Gelijkwaardigheid is dat wel omdat dit goed samen gaat met veelvormigheid. Het is onjuist dat niemand anders mag zijn. Het is wel juist dat iedereen anders is en daarom niet gediscrimineerd mag worden. Homohatende groepen doen soms net alsof zij gediscrimineerd worden in plaats van homo's en transgenders. Maar dat is een verdraaiing van de werkelijkheid. Wie kijkt naar het nog altijd heel veel voorkomende antihomoseksueel geweld in Nederland kan niet zonder leugens beweren dat homohaters in Nederland op vergelijkbaar grote schaal met grof geweld in elkaar geslagen worden.


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).
Op 27 mei 2020 sluit Friesland als laatste provincie zich aan bij het regenboogakkoord. In de meeste media wordt de indruk gewekt dat het alleen maar zou gaan om het hijsen van de regenboogvlag. Maar het echte probleem was dat Friesland rijkssubsidie onbenut liet om iets te doen aan anti-homodiscriminatie in bijvoorbeeld onderwijs en sport.
Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1) (de grootste stijger in deze groep), nr. 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen, nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter, nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk (ook een grote stijger) en nummer 36 over Lesbisch ouderschap. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. 


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.