zaterdag 8 juni 2019

297. Europese verkiezingen (3) Nederland (2)

Op 20 maart 2019 werden in Nederland provinciale verkiezingen gehouden. De zeer rechtse partij Forum voor Democratie (FvD) kreeg 15% van de stemmen en werd volgens veel media "de grootste partij van Nederland". Op 23 mei 2019 werden in Nederland verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) gehouden. Het FvD kreeg 11% van de stemmen. De PvdA kreeg de meeste stemmen en werd door diezelfde media niet "de grootste partij van Nederland" genoemd. Wat zegt dit over dergelijke media? En hoe raak je in twee maanden tijd zo'n half miljoen stemmen kwijt? Heeft dat soms iets met vrouwen- en homorechten te maken?

"Baudet trekt de partij te veel naar rechts"
In blogbericht 291 beschrijf ik dat mede-oprichter Otten vindt dat partijleider Baudet het FvD te veel naar rechts trekt en vervolgens hoe Otten in het FvD bijna uitgeschakeld is. Baudet blijkt via zogenaamde hondenfluitjes "boreale" signalen uit te zenden die wel door extreemrechtse lieden begrepen worden en door de rest van de kiezers tot dan toe niet.

Net zoals 10% van de Groningers tot hun schrik gestemd blijken te hebben op een partij die alle aardgas ondanks vele aardbevingen uit hun grond wil halen, zo ontdekten velen tot hun verbazing op een partijleider met extreemrechtse opvattingen gestemd te hebben. Waaruit zo blijkt dat zogenaamd linkse media nagelaten hebben om hun huiswerk serieus te nemen.

De meeste Nederlanders willen geen Nexit
Hoewel het FvD steeds verzwijgt dat het voor uittreding uit de Europese Unie is, blijkt de partijleider ontelbare keren geschreven te hebben dat wel te zijn. Pas dankzij de openlijke kritiek van Otten doen veel media eindelijk goed hun huiswerk. En ook dankzij leiders zoals Poetin, ErdoganXi en Trump én de Brexit beseffen verreweg de meeste Nederlanders nu dat een Nexit rampzalig voor Nederland zou zijn. Baudet verschuilt zich achter een niet bestaand referendum maar negeert wat de meerderheid vindt: Forum voor Democratie?

De meeste Nederlanders zijn geen vriendjes van Poetin en Trump
Baudet negeert ook het feit dat de meeste Nederlanders niets moeten hebben van leiders als Poetin en Trump die democratie opvatten als een dictatuur van een (in het geval van Trump zelfs een vermeende) meerderheid. Hij praat grove mensenrechtenschendingen van Rusland goed. Baudet wil Europees samenwerken met mensenrechtenvijandige partijen als die in Polen en in Oostenrijk. Zonder mensenrechten wordt een meerderheid dictatuur.

De meeste Nederlanders zijn aanhangers van het mensenrecht op zelfbeschikking
Op 20 mei 2019, dus kort voor de Europese Verkiezingen, wordt bekend dat Baudet in een boekbespreking de onafhankelijke positie van werkende vrouwen, de legalisering van vrijwillige euthanasie en van abortus ter discussie stelt. In de NRC van 22 mei 2019 wijzen Petra de Koning en Floor Rusman er op dat Baudet al eerder de verworvenheden van de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid en broederschap) afwijst. Dit leidt tot veel ophef.

De meeste Nederlanders steunen homorechten
Tot veel minder aandacht en ophef leidden twee gebeurtenissen waaruit weer eens blijkt dat aantasting van vrouwenrechten meestal gelijk op gaat met die van homorechten. Op 8 mei 2019 bericht Floor Rusman in de NRC over de FvD-Renaissancelezing die de Tsjechische oud-president Klaus op 6 mei 2019 heeft gehouden. Klaus is bekend om zijn afwijzing van "homosekualisme", een kwalijke poging om iets wezenlijks als een seksuele gerichtheid voor te stellen als een willekeurige ideologie. Klaus noemde in die lezing de gelijkwaardige positie van seksuele minderheden een "fatale aanval op de vrijheid van individuen en de vrije samenleving". Daarop begon de zaal met FvD aanhangers luid te klappen. Afgezien van de NRC ben ik dit opmerkelijke bericht niet in de Nederlandse media tegengekomen.

Dat dit niet een losstaand incident is, blijkt uit het volgende. Op 28 mei 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan die de pogingen tot de zogenaamde "homogenezingen" wil verbieden. Al eerder heb ik die praktijken een gevaar voor de geestelijke gezondheid genoemd. Opvallend is dat de meeste media wel berichten over deze aangenomen motie maar meestal verzwijgen dat de Wilders-partij PVV en de Baudet-partij FvD tegen deze motie hebben gestemd. Zowel PVV als FvD werken Europees samen met homovijandige partijen. Waarom krijgen vrouwvijandige uitlatingen wel aandacht en homovijandige niet?

Baudet is de grootste bedreiging voor het FvD
Nu veel media eindelijk wat meer aandacht besteden aan sommige uiterst bedenkelijke opvattingen van het FvD heeft dat waarschijnlijk bijgedragen aan het verlies van zo'n half miljoen kiezers. Met name zijn overwinningstoespraak op 20 maart 2019 met de gewraakte rechts-extreme hondenfluitjes en met andere opvattingen die zelfs eigen kiezers te ver gingen, hebben bij velen geleid tot de opvatting dat Baudet de grootste bedreiging is voor een verdere groei van het FvD. De afgang van Otten maakt het zeer waarschijnlijk dat Baudet er anders over denkt. Waar keert de wal het schip? Ofwel de realiteit de droom?

Hoezo "de grootste partij"?
Het is wel te hopen dat de meeste media eens ophouden met het praten en schrijven over "de grootste partij" als dat om een minderheid van zo'n 15% van de kiezers gaat en zelfs nog minder als we naar alle stemgerechtigden kijken. Zowel het Oekraïne-referendum, Trump als Brexit maken duidelijk hoe gevaarlijk het is om te denken dat slechts een vijfde tot derde van alle stemgerechtigden de "wil van het volk" zou vertolken. Zelfs een helft niet!
Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.Naschrift. Wat zijn de gevaren van een Nexit-referendum?
Ik schreef daarover in blogbericht 139, Referendum? Schijnvertoning! (1), in blogbericht 149, Brexit? Referendum exit!, in blogbericht 150, Nexit? Fryslânexit!, in blogbericht 152, Brexit & Nexit: hoe betrouwbaar is opinie-onderzoek?, in blogbericht 155, Onzin over de Europese Unie, in blogbericht 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), in het blogbericht 201, Misverstanden rond Europese Unie: twaalfde vlog, in blogbericht 233, Referendum: aanval op democratie (1) en 265, Referendum: aanval op democratie (2).Naschrift. Blog- en vlogberichten over Europese Unie
Eerder schreef en sprak ik over de Europese Unie in de berichten nummer 43, Europese Unie, voors en tegens, daarna blogbericht nummer 155, Onzin over de Europese Unie, gevolgd door blogbericht nummer 210, Misverstanden rond Europese Unie: twaalfde vlog, blogbericht nummer 228, Populismepreventie in Europese Unie, blogbericht nummer 252, Is de Europese Unie in gevaar?, blogbericht nummer 253, Is Polen in gevaar?, bericht nummer 254, Is Hongarije in gevaar? en blogbericht 255, Is Italië in gevaar? Niet dus.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.