zaterdag 14 maart 2020

335. 'Homovrije zones' in Polen zijn bedreigend

Op 19 december 2019 veroordeelde het Europees Parlement het instellen van 'homovrije zones' in Polen. Deze uitingen van publieke discriminatie en haatdragende taal tegen de homo/lesbische minderheid zijn strijdig met Europese mensenrechten. Eind februari 2020 noemen zo'n honderd Poolse gemeenten zichzelf een 'homovrije gemeente'. En dat is ± een derde van het Poolse grondgebied, overwegend in het zuidoosten van het land. Eveneens in februari 2020 hebben slechts een tiental gemeenten in Polen (waaronder de hoofdstad) zich uitgesproken tegen deze zones. Waarom is er weinig verzet tegen deze ontwikkeling?

Nog is Polen niet verloren
In blogbericht 253, Is Polen in gevaar?, schets ik vooral de voorgeschiedenis van deze ontwikkeling. Polen heeft geen sterke democratische traditie en is eeuwenlang door Rusland, Pruisen en Oostenrijk overheerst. Daardoor wordt corruptie vaak als daad van verzet goedgepraat. Tot de averechtse gevolgen van de naoorlogse communistische overheersing hoort een vijandig nationalisme en een te grote macht van de katholieke kerk. In de onderstaande alinea's citeer ik uit dit blogbericht over de recente periode.

De Poolse verkiezingen van 25 oktober 2015
"De bron van veel Poolse ellende is de rechts-katholieke anti-democratische machtsgreep tijdens de Poolse parlementsverkiezingen van 25 oktober 2015. Die waren formeel wel democratisch als je democratie opvat als spelregels die een dictatuur van een minderheid mogelijk maken. De opkomst tijdens deze verkiezingen was slechts 51%. Door het Poolse kiesstelsel was het mogelijk dat een minderheid van 37,58% van de stemmers voor de Sejm (de Poolse Tweede Kamer) 235 van de 460 zetels kreeg. Voor de senaat was dat ook een minderheid, van 39,99% die 61 van de 100 zetels kreeg. Toen deed deze minderheid van de kiezers net alsof zij een meerderheid was en 'dus' de rechten van anderen kon aantasten.

De rechts-katholieke regering wil nu de onafhankelijkheid van rechters afschaffen omdat zij oude communisten zouden zijn. In de eerste plaats klopt dat niet want veel rechters zijn juist tegen de macht van de communistische partij. En in de tweede plaats maakt de rechts-katholieke partij zich nu schuldig aan dezelfde politieke machtsvorming: de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. De Europese Unie gaat nu naar het Europees Hof in Luxemburg en kan het stemrecht van Polen in de EU afnemen of korten op subsidies. Polen betaalt momenteel als lid van de EU per jaar € 3,5 miljard en ontvangt € 10,6 miljard."

De instelling van 'homovrije zones'
Het door de rechts-katholieke regeringspartij ondersteunde beleid om 'homovrije zones' in te stellen, heeft geen rechtsgeldigheid. Homo's en lesbo's kunnen formeel dus niet uit die zones worden geweerd. Maar gezien de antisemitische geschiedenis van de Joden in Polen en het in 1939 instellen van een Judenfreie stad in Polen, wordt door velen het instellen van 'homovrije zones' gezien als een mogelijke opstap naar verdergaande vervolging. Daar komt nog bij dat de aanvallen op een onafhankelijke rechterlijke macht het ergste doen vrezen. In blogbericht 334, Regeren met rechtspopulistische partijen, wijs ik op het gevaar dat in Nederland wordt samengewerkt met partijen die Europees bondgenoot zijn van de Poolse regeringspartij met zijn homovijandig beleid. Meer waakzaamheid is dus geboden!

Homovijandige bedreiging ook in Nederland
In blogbericht 322 laat ik zien dat het open riool van de (a)sociale media in Nederland nog steeds vaak homovijandig is. In dat blogbericht weerleg ik veelvoorkomende kreten tegen homo/lesbische gelijkberechtiging. Zoals bijvoorbeeld: "homoseksualiteit is niet normaal", "homoseksualiteit is niet natuurlijk", "ram homoseksualiteit niet door mijn strot",  heel erg: "de wereld gaat echt kapot op deze manier: walgelijk!", "er is voldoende aandacht voor homoseksualiteit", "er is al meer dan genoeg acceptatie", "kinderen zijn niet bezig met homoseksualiteit", "waarom een aparte gay parade en een aparte vlag" en "waarom zou ik trots moeten zijn op mijn seksuele voorkeur". Net zoals in homovijandig Polen is er ook in Nederland sprake van homovijandige kastzitters zoals in het homovijandig mannenvoetbal.Naschrift
Op 17 mei 2020 (de Internationale Dag tegen Homo-, Bi-, Trans- en Intersekse-fobie) roept het COC op aktie ondernemen tegen de zogenaamde "LHBTI-vrije zones" in Polen.


Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.