zaterdag 21 september 2019

312. Het gaat goed met Nederland, maar... (2)

Op 10 september 2019 verscheen het rapport De sociale staat van Nederland 2019 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.  De gemiddelde tevredenheid van Nederlanders is sinds 2008 onverminderd hoog: 7,8. Dit ondanks de economische crisis die intussen plaats vond.

In vergelijking met 2008 stelden in 2018 meer mensen dat het de goede kant op gaat met Nederland.  Meer mensen dan voorheen zijn tevreden met de democratie en de regering.

Jongeren geven een hogere waardering dan oudere groepen. Sinds 2008 is de leefsituatie van ouderen verbeterd. Drie op de vier werkenden zijn  in 2018 (zeer) tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Onder zelfstandigen zonder personeel is dat nog iets hoger. De arbeidsparticipatie van vrouwen steeg, meestal in deeltijd.  Het opleidingsniveau van mannen en vrouwen steeg, evenals de levensverwachting. Maar er is ook een keerzijde.

Keerzijde
Ongeveer 400.000 mensen zijn zeer ontevreden over hun eigen leven. Dit is een stabiel deel van de bevolking. Zij zijn cynisch over de politiek, hebben weinig opleiding, een laag inkomen en een klein sociaal netwerk. Eerder besprak ik dit in blogbericht 283, Het gaat goed met Nederland, maar... (1). Ik noem een paar punten daaruit. Het belang van het poldermodel wordt onderschat. In een land van veel minderheden moeten compromissen gemaakt worden en dat is geen kiezersbedrog. Veel media beschouwen goed nieuws niet als nieuws waardoor een te negatief beeld ontstaat. Er is teveel nadruk op debatten en te weinig op dialoog. Veel media hollen van incident naar incident en er is daardoor te weinig aandacht voor de toekomst die wij willen bereiken. Tot zover SCP-directeur Kim Putters.

Zelf voegde ik er een paar kwesties aan toe die Putters niet (of nauwelijks) bespreekt.
"Zo is er mede door de overheid een schuldenindustrie ontstaan die kwetsbare personen in steeds grotere geldproblemen brengt. Het basisonderwijs raakt steeds meer gesegregeerd waardoor kinderen al maar minder in aanraking komen met mensen met andere behoeften en achtergronden zodat zij niet leren om daarmee om te gaan.   Het feit dat het woord 'homo' een van de meest voorkomende scheldwoorden is op schoolpleinen en dat rechters dat vaak negeren bij antihomoseksueel geweld schaadt ieders zelfbeschikking." Er is meer.

Het eeuwige geklaag uit het open riool van de (a)sociale media
Het SCP-rapport was nog maar net uit of het eeuwige geklaag uit het open riool van de (a)sociale media steeg weer op. De leukste klacht vond ik het verwijt dat de betrokkene niet door het SCP ondervraagd was. Dat klopt met het verschijnsel dat de meeste media veel te veel aandacht besteden aan klagers die roepen dat zij niet gehoord worden. Zie mijn blogberichten 183, "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte. Dit bericht hoort thuis in mijn serie over mediakritiek.

Groeiende inkomensverschillen
Op 12 september 2019 kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met de koopkracht-cijfers over 2018. Ik citeer: "De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2018 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van 2017, de laagste groei na 2013. Het gaat om de doorsnee ontwikkeling, de helft van de bevolking ging er meer op vooruit en de helft minder, met een aanzienlijke spreiding in de koopkrachtontwikkeling tussen personen onderling. Werknemers hadden een koopkrachtstijging van in doorsnee 1,8 procent, terwijl gepensioneerden een koopkrachtdaling van 0,5 procent kenden." Gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben sinds 2008 een sterke daling van zo'n 13% moeten verwerken.

Dit past in een andere kwalijke tendens: toenemende inkomensongelijkheid wereldwijd. Weliswaar is die in Nederland nog relatief laag toch schatten velen die hoger in door "het graaien aan de top".  Volgens de Franse econoom Thomas Piketty neemt de groei van de vermogens sterker toe dan die van arbeid waardoor rijkdom in handen komt van weinigen en dat leidt tot grote economische instabiliteit. Dit kan alleen door de overheid worden tegengegaan. Als inkomensongelijkheid te groot wordt dan dreigt ongelijkwaardigheid.Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Verkiezingen in Nederland
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (veel gelezen).

Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en als laatste blogbericht in deze serie nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

Hierna volgde een nieuwe serie over de staat van Nederland met blogbericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?, bericht 212, CDA-aanval op zelfbeschikking (2), blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (het best bekeken in 2017 en 2018), blogbericht 227, Populismepreventie in Nederland, bericht 233, Referendum: aanval op democratie (1), bericht 234, Red de benoemde burgemeester!, blogbericht 235, Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?, blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend, blogbericht 238, Nederlanders worden optimistischer!, blogbericht 265, Referendum: aanval op democratie (2), bericht 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, blogbericht 275, Staatscommissie parlementair stelsel Nederland, blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, en blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (het begrip klaagschaamte heeft Google bereikt!).

Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.