zaterdag 17 december 2016

174. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS

Mijn zesde vlogbericht gaat over Nederlandse en puriteinse tradities in Amerika. Het is mij opgevallen dat veel Nederlanders niet weten hoeveel invloed de Nederlandse cultuur heeft gehad op de progressieve traditie in de VS. Dankzij Amerikanen zoals Russell Shorto is daar meer bekend over geworden. Zij hebben de Engelse pogingen onderzocht om de betekenis van Nieuw Amsterdam op het ontstaan van de VS te verdonkeremanen door tot voor kort onbekende archieven toegankelijk te maken. Nu progressief Amerika weer bedreigd wordt, bepleit ik dat onze geestverwanten daar wel wat meer gesteund mogen worden vanuit Nederland.

Verenigde Staten
Het aantal Amerikaanse lezers van mijn blog is het grootst na die uit Nederland. In deze groep berichten werd het blogbericht 15 over (Anti) Holland Mania & Nieuw Amsterdam het meest gelezen. Daarna gevolgd door blogbericht 16 over Hans Brinker and a finger in a leaking dike. Ook veel bekeken werd blogbericht 18 over Dangerous stamps! Met dank aan Postzegelblog want postzegels kunnen heel veel onthullen over een land, in dit geval de Verenigde Staten. Tenslotte moeten genoemd worden nummer 148 over de aanslag in Orlando (de grootste stijger in deze groep), nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 101 over American Democracy 101 en nummer 67 over American paradoxes.


Naschrift. 
Op 13 december 2016 zond omroep Human de tv-documentaire "Ongelovig - vrijdenkers op de vlucht" uit. In mijn memoires, Humanisme als zelfbeschikking, toon ik al aan dat wereldwijd de homo/lesbische beweging beter georganiseerd is dan de humanistische. Een voorbeeld daarvan komt in bovengenoemde documentaire aan het licht. De problemen van homo/lesbische vluchtelingen in Nederlandse asielcentra veroorzaakt door gewelddadige en onverdraagzame medevluchtelingen hadden vanaf het begin de volle aandacht van de Nederlandse homo/lesbische beweging. (Zie: Homovluchtelingen.) Dat gold helaas niet voor die ongodsdienstige vluchtelingen die in Nederlandse asielcentra bedreigd werden door mensen die zeggen gevlucht te zijn voor geweld en onverdraagzaamheid maar er niet voor terugdeinzen om gewelddadig en onverdraagzaam te reageren op ongodsdienstige medevluchtelingen. Het zal hopelijk iedereen duidelijk zijn dat dergelijke 'vluchtelingen' in Nederland niets te zoeken hebben. Dat moet de Nederlandse overheid aan iedere vluchteling onmiddellijk duidelijk maken. Uit deze documentaire blijkt gelukkig dat de Nederlandse humanistische beweging inmiddels wakker is geworden en de problemen de broodnodige aandacht is gaan geven. Deze documentaire is daarom van grote betekenis voor iedereen die verder wil kijken dan zijn/haar al dan niet humanistische neus lang is!

Op 15 december 2016 verwierp een grote meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel tot afschaffing van de wetsartikelen 137c (groepsbelediging) en 137d (aanzetten tot haat en discriminatie) door extreemrechtse partijen. Zoals ik in mijn memoires, Humanisme als zelfbeschikking, heb uiteengezet, is de vrijheid van meningsuiting in Nederland niet absoluut omdat daardoor de vrijheid van de grootste schreeuwers ten koste van kwetsbare minderheden zou gaan. Om die reden had ook het COC gepleit voor handhaving van de wettelijke discriminatiebescherming. Zie ook mijn blogbericht: Vijf misverstanden over democratie

Op 15 december 2016 ging de Europese Unie akkoord met de voorwaarden die Nederland stelt om het associatieverdrag met Oekra├»ne te kunnen ondertekenen. Zoals bekend, stemde slechts 20% van de stemgerechtigde Nederlanders tegen de ondertekening van dit associatieverdrag maar werd net gedaan of een meerderheid van de Nederlanders er tegen zou zijn. Zie mijn blogbericht: Referendum? Schijnvertoning! Ik ben benieuwd welke Poetin-vriendjes in Nederland nu weer net gaan doen alsof de zogenaamde 'wil van het volk' (ofwel van 20%) genegeerd zou worden!