zaterdag 3 augustus 2019

305. Wat is er mis met Gay Pride?

Op 3 augustus 2019 wordt de Pride Amsterdam gehouden. Vroeger werd dat een Gay Pride genoemd. Wat is er mis met Gay Pride? Is de eindeloze afkorting LHBTIQAPC+ beter? Wat betekenen Queer, de Regenboogvlag en Roze Zaterdag? Waarom nog demonstreren als je kunt trouwen? Zijn de Prides veel te commercieel geworden? Is identiteit een vrije keuze?

De verenging van het begrip 'gay'
De Amerikaanse homobeweging heeft vanaf de jaren zestig het begrip 'gay' ingevoerd om af te komen van het negatieve imago van het begrip 'homo'. De Nederlandse homobeweging heeft in de jaren vijftig iets soortgelijks geprobeerd door het woord 'homofilie' in te voeren als alternatief voor het woord 'homoseksualiteit'. Maar al in de jaren zeventig is die koers gewijzigd. Het is schijntolerantie om woorden te verzachten. Echte aanvaarding lukt alleen door op te komen voor het recht op eigen seksualiteit. Het COC is dan ook sindsdien geen 'vereniging van homofielen' meer maar een vereniging tot integratie van homoseksualiteit.

Het aanvankelijk brede begrip 'gay', vrolijk, omvatte oorspronkelijk alle zelfgekozen seksualiteit. Maar in de loop der jaren werd het begrip 'gay' verengd tot 'homoman' en ontstond de afkorting zonder einde LHBTIQAPC+. Zo werd het beginsel van zelfgekozen seksualiteit een bureaucratisch aandoende waslijst van verschillen i.p.v. een eenheid.

Queer is geen verbetering
Vooral in de VS bestaat de neiging om het woord gay te vervangen door het woord queer. Volgens het Engels/Nederlands woordenboek van Van Dale betekent dat (in alfabetische volgorde): dronken, duizelig, gek, onbetrouwbaar, onwel, raar, schuldenaar, steekje los, toeter, verdacht, verpest, verprutst, vreemd, waardeloos, zonderling en zwakjes. Welke 'queer' heeft bedacht dat dit beter zou zijn dan gay ofwel vrolijk? Zeer onbruikbaar dus.

Regenboogvlag is duidelijk
Wereldwijd is de regenboogvlag een herkenbaar symbool geworden. In blogbericht 281, Regenboogvlag sluit niemand buiten, leg ik uit waarom. De nadruk ligt op diversiteit: verscheidenheid en gelijkberechtiging. Veelvormigheid in gelijkwaardigheid. Ook hier proberen tegenstanders deze vlag weer in een eng en bekrompen hoekje te drukken.

Roze zaterdag weet zich wel te handhaven
In blogbericht 280, Strategisch demonstreren 50 jaar geleden, beschrijf ik de eerste en vrijwel vergeten maar zeer succesvolle demonstratie voor gelijkberechtiging van met name homoseksuele jongeren op het Binnenhof in Den Haag op 21 januari 1969. Die historische gebeurtenis is niet wereldwijd in ons bewustzijn blijven hangen. Dat is wel het geval met de Stonewall-rellen op 28 juni 1969 in New York toen homo's en geestverwanten in opstand kwamen tegen de politierazzia's die toen in de VS gebruikelijk waren. Dit is het begin van de wereldwijde gay prides die eind juni gehouden worden tegen discriminatie op grond van homoseksualiteit. In Nederland zet die traditie zich voort in de Roze Zaterdag die jaarlijks in steeds weer een andere stad gehouden worden. Waarom krijgt die dag weinig aandacht?

Vooroordeelbevestigende aandacht in veel media
In blogbericht 63, Mediamissers, beschreef ik hoe het NOS-Journaal jarenlang bij ieder onderwerp over homoseksualiteit boten met blote mannen lieten zien ook al had het onderwerp daar niets mee te maken. Ook was de vooroordeelbevestigende aandacht opvallend, zoals het tonen van travestieten als in Duitsand het huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Homodemonstraties lijden nog steeds onder vooroordelen.

Zo zien veel tegenstanders nu het nut niet in: "Waarom nog demonstreren als je kunt trouwen?" Gelijkberechtiging is helaas geen waarborg voor gelijke behandeling. Homo is nog altijd het meest voorkomend scheldwoord op schoolpleinen. Antihomogeweld wordt meestal niet bestraft. Mannenvoetbal is nog steeds homovijandig. Mijn blogserie over wereldwijde homovervolging (zie hieronder) toont aan dat er nog genoeg te verbeteren valt. Maar voor veel media is vooroordelen bevestigen makkelijker dan goed informeren.

Zijn de Prides veel te commercieel geworden?
Het organiseren van Prides is duurder geworden. Veel bedrijven zien het belang van de homomarkt en steunen Prides in ruil voor aandacht. Het is belangrijk om een evenwicht te houden tussen de ideële doelstellingen en de bekostiging daarvan. Opkomen voor seksuele zelfbeschikking moet belangrijker blijven dan consumptiebevordering en grof winstbejag.

Vrijheidbevorderende identiteiten
In blogbericht 294, Vrijheidbevorderende identiteiten, leg ik het grote belang uit van die identiteiten die mensen helpen om zelf zin en vorm te geven aan hun bestaan zolang zij de zelfbeschikking van anderen respecteren. Begrippen als 'gay pride' zijn te belangrijk om onnadenkend ter zijde te schuiven. Homo zijn is op zichzelf niets om trots op te zijn. Maar trots is wel gerechtvaardigd als men in een nog altijd homovijandige omgeving op komt voor het recht en het belang om uit de kast te komen. Wie dat negeert, heeft niet van de homogeschiedenis geleerd dat seksuele zelfbeschikking geen vanzelfsprekendheid is maar met iedere nieuwe generatie weer opnieuw bevochten moet worden. Ook in Nederland.Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid,  door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door bericht 282 over Vaticaan is géén "homogemeenschap"! (grootste stijger in deze serie), door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door bericht 281 over regenboogvlag sluit niemand buiten en door 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. 


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.