zaterdag 7 maart 2020

334. Regeren met rechtspopulistische partijen

Op 7 februari 2020 stelde minister-president Rutte dat hij geen enkele reden ziet om de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie uit te sluiten van regeringsdeelname. De sociaaldemocraat en PvdA-leider Asscher reageerde aldus: FvD-leider "Baudet zet mensen tegen elkaar op en valt stelselmatig wetenschappers, cultuur en rechters aan. Voor de PvdA geldt: geen samenwerking met FvD." De progressief liberale D66-leider Jetten wees op de formatiebrief die VVD en CDA in 2017 opstelden om niet met de PVV in zee te gaan: "dat ging om discriminatie, inperking van grondwettelijke vrijheden en ondermijning van de rechterlijke macht. Dat is precies waar Baudet ook voor staat. Wat is er dan veranderd voor de VVD en het CDA?" Volgens GroenLinks-leider Klaver helpen VVD en CDA "extreem rechts" in het zadel. Ook noemt hij Baudet "racistisch". Baudet noemde de komst van de vreemdelingen "homeopathische verdunning" van onze "boreale" (noordelijke) cultuur.

Eerdere samenwerking VVD en CDA met rechtspopulistische partijen
VVD en CDA hebben eerder landelijk met rechtspopulistische partijen samengewerkt. In 2002 was dat met de LPF van Fortuyn. Die regering viel al snel toen de LPF na de moord op Fortuyn uit elkaar viel in onderlinge strijd. In 2010 werd een regering gevormd met de gedoogsteun van de PVV van Wilders. Ook dat mislukte al snel omdat Wilders weigerde te bezuinigen. Deze negatieve ervaringen leidden er toe dat de VVD en het CDA in 2017 geen regering met de PVV wilden vormen. Waarom wordt nu de FvD-partij niet uitgesloten?

Onderzoek door EenVandaag onder VVD'ers en CDA'ers
Op 25 februari 2020 werd door EenVandaag een onderzoek bekend gemaakt onder VVD'ers en CDA'ers. Daaruit bleek dat de onderzochte aanhangers van beide partijen er ongeveer hetzelfde over denken. Aanleiding is de bestuurscrisis in Noord-Brabant en de poging van VVD en CDA om in die provincie samen met het FvD te gaan regeren. Van de VVD'ers is 65% daarvoor en van de CDA'ers is dat 62%. In beide partijen is een kwart (24%) daar tegen.

Wat een mogelijke landelijke samenwerking betreft, is de bereidheid tot samenwerking iets geringer. Van de onderzochte VVD'ers is 53% voor en van de CDA'ers 52%. Van de VVD'ers is 44% en van de CDA'ers 41% tegen samenwerking met het FvD in een regering.

"Er moet toch geregeerd worden"
Een belangrijk argument van de voorstanders om met het FvD te gaan regeren, is dat er toch geregeerd moet worden. Maar omdat binnen de VVD en het CDA een deel tegen is en ook de PvdA, D66 en GroenLinks tegen zijn, is het de vraag of dat in een partijencoalitie zou moeten gebeuren. In Limburg is gekozen voor een extraparlementair bestuur. Dat betekent dat individuen uit zo veel mogelijk partijen worden gevraagd om op persoonlijke titel mee te gaan regeren en dat de coalitie voor elke beslissing een meerderheid zoekt.

"Uitsluiten is ondemocratisch"
Een ander veelgehoord argument is dat uitsluiten van een partij ondemocratisch zou zijn. In blogbericht 34, Vijf misverstanden over democratie, weerleg ik gangbare onjuistheden over democratie: dat een dictatuur van een meerderheid, dat een districtenstelsel, dat een tweepartijenstelsel, dat het tegengaan van politieke versplintering en dat een directe democratie (met bijvoorbeeld referendum) democratisch zouden zijn. Ik voeg daar nu aan toe: dat het toelaten van een partij die democratie wil afschaffen democratisch zou zijn.

Homoseksualiteit als toetssteen
Democratie is de maatschappelijke vormgeving van het beginsel dat mensen zelf zin en vorm mogen geven aan hun eigen leven zolang zij het zelfbeschikkingsrecht van anderen niet aantasten. Net zoals een kanarie in een kolenmijn duidelijk maakt als de lucht er gevaarlijk vervuild is, zo maakt de houding ten aanzien van homoseksualiteit duidelijk of democratie in gevaar is. Wie kijkt naar de inmiddels groeiende wereldwijde toename van huwelijksgelijkberechtiging ziet dat er veel vooruitgang is. Maar ook dat er nog veel te verbeteren valt. Rechtspopulistische partijen, ook in Nederland, werken samen om het recht op zelfbeschikking van andersdenkenden, vrouwen en homoseksuelen aan te tasten. Die tegenstanders van de democratie mogen niet gaan meeregeren, ook niet in Brabant.Naschrift.
Op 12 maart 2020 werd bekend dat er vanuit de Tweede Kamer een wetsvoorstel komt om de zogenaamde 'homogenezingen' te verbieden. Tegenstanders van zo'n verbod (PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, DENK en Forum voor Democratie) vormen een minderheid. Op 16 april 2020 maakt het tv-programma Zembla bekend dat Baudet "hint op Russische betalingen in aanloop naar het Oekraïne-referendum."


Naschrift. Identiteitsdiscussie
In deze serie is het meest gekeken naar blogbericht nummer 114, Identiteit als keuze, gevolgd door nummer 110, Strategische blunders door 'antiracisten', het nummer 13, Afrikaner identiteit, nummer 232, Grappen? Naar beneden trappen!, nummer 271, Het falen van het zwart-wit-denken, het nummer 215, Genderneutraal? Genderpluriform!, nummer 294, Vrijheidbevorderende identiteiten, het nummer 231, Rassenwaan is geen wetenschap, nummer 230, Stop zwart-wit-denken en nummer 319, "Witte schuld"? Géén zwarte onschuld!Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.