zaterdag 4 februari 2017

180. Referendum? Schijnvertoning! (2)

De Nederlandse Raad van State heeft op 31 januari 2017 het groene licht gegeven voor de ratificatie van het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Dit is een stap op weg naar de goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Omdat de Nederlandse media aan dit bericht vrijwel geen aandacht hebben besteed, doe ik dat hier nu. Juist in tijden dat de dreiging vanuit Rusland weer toeneemt, is het belangrijk dat Nederland verder kijkt dan degenen die niet verder willen kijken dan onze grenzen. Kortzichtige navelstaarderij is bovendien schadelijk voor met name de mensenrechten van de homo/lesbische minderheid wereldwijd.

Referendum? Schijnvertoning!
In blogbericht 139, Referendum? Schijnvertoning! (1), toon ik aan dat slechts 20% van de stemgerechtigde Nederlanders tegen het associatieverdrag heeft gestemd. Toch wekken de tegenstanders voortdurend de feitelijk onjuiste indruk dat het om een "meerderheid van de bevolking" zou gaan. Uit de stukken van de Raad van State blijkt dat de tegenstanders in de Tweede Kamer een oproep hebben gedaan om "de stem van het volk te respecteren", want "de uitspraak van de bevolking was helder". Ik haal dit uit vergaderstuk 34 449-4 uit het vergaderjaar 2015-2016 van de Tweede Kamer. Het is jammer dat de Raad van State deze feitenvrije stemmingmakerij door sommige Kamerleden onweersproken laat.

Deze hardnekkige onjuiste beeldvorming dat een meerderheid van de bevolking tegen zou zijn, heeft er toe geleid dat CDA-leider Buma zich star blijft verzetten tegen goedkeuring van het associatieverdrag. De steun van het CDA is niet nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer maar wel in de Eerste Kamer. Ik hoop dan ook dat het positieve advies van de Raad van State bij voldoende CDA-senatoren tot een beter inzicht leidt, resulterend in een voorstem. De Raad wijst er immers terecht op dat een raadgevend referendum nooit verplichtend mag worden en dat wij niet zelfzuchtig onze ogen mogen sluiten voor ernstige buitenlandse gevolgen. En ik voeg daar bovendien aan toe: als een minderheid van 20% van de stemgerechtigden doet alsof zij "het volk" zijn en de meeste media dat als willoze werktuigen napraten, betekent dat nog niet dat weldenkende senatoren dat voor zoete koek moeten slikken.

'Ikke, ikke en de rest kan stikken'
De nieuw gekozen Amerikaanse president heeft het 'ikke, ikke en de rest kan stikken' denken middels het "America First" beleid tot nationaal dogma gemaakt. Overigens kwam hij aan de macht met een minderheid van zo'n 30% van de stemgerechtigde Amerikanen, zoals ik aantoon in mijn vorige blogbericht. Ook dat gegeven ben ik nog niet veel in de Nederlandse media tegengekomen.

De Raad van State wijst in haar advies terecht op het feit dat Nederland op grond van internationale verdragen niet uitsluitend naar het beperkte eigenbelang mag kijken. Het is jammer dat de Raad van State niet verwijst naar de Nederlandse Grondwet waarin ook verwezen wordt naar de bevordering van mensenrechten wereldwijd. Grote delen van het associatieverdrag zijn al in werking getreden omdat Nederland op al die punten geen vetorecht heeft. Dat vetorecht heeft Nederland wel over die onderdelen van het verdrag die gaan over het bestrijden van corruptie en het bevorderen van de mensenrechten, bijvoorbeeld voor de homo/lesbische minderheid. Daardoor vormen de tegenstanders een bedreiging voor zaken waarvan zij zeggen die te ondersteunen. Ook dit paradoxale aspect ben ik weinig in de Nederlandse media tegengekomen. Het zal niet voor het eerst zijn dat feitenvrije beeldvorming de laatste tijd tot onverantwoorde besluitvorming heeft geleid. Daarom plaats ik dit blogbericht in de blogserie over mediakritiek.

Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning! (1) (de grootste stijger in deze groep), blog nummer 63 over Mediamissers, blog nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, blog nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, nummer 62 over Geschiedvervalsing en blog nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang. Het laatste blogbericht was nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? Het antwoord luidt: de meeste Nederlandse media laten veel steken vallen!


Naschrift. Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179, Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181, De anti-elite-paradox, nummer 182, 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183, "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184, CDA-aanval op zelfbeschikking. Het laatstgenoemde blogbericht is hiervan het meest gelezen. Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186, Populismegolf gestopt in Nederland.


Naschrift. Op 23 mei 2017 werd bekend dat ook de Eerste Kamer voor ondertekening van het associatieverdrag met Oekraïne is. Zo kan een einde komen aan de schijnvertoning van dit referendum, en waarschijnlijk aan het houden van referenda in de toekomst.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten