zaterdag 11 februari 2017

181. De anti-elite-paradox

Op 3 februari 2017 werd bekend dat Trump de Amerikaanse banken weer de vrijheid gaat geven om dezelfde fouten te maken die tot de laatste economische crisis hebben geleid. Kwam iedereen die wereldwijd onder die crisis heeft geleden of nog lijdt in opstand? Nee, want de aandacht werd afgeleid door zijn discriminerend inreisverbod. Wat leert ons dit? Hoe kunnen we zo het populisme ontmaskeren, van Oekraïne-referendum, Brexit, Trump tot de komende verkiezingen in Nederland? En waarom is dat ook voor de homo/lesbische minderheden wereldwijd van belang?

Oekraïne-referendum als mislukte poging tot staatsgreep
In mijn blogbericht 139, Referendum? Schijnvertoning! (1), liet ik zien hoe een minderheid van 20% van de stemgerechtigden trachtte Nederland te gijzelen, zogenaamd namens "het volk". Ik toonde aan hoe vele media en politici in die val trapten. Het misverstand dat de democratie een dictatuur van een meerderheid zou zijn, werd zo bizar uitvergroot tot een treurige poging om democratie tot een dictatuur van een minderheid te maken. Ofwel een als democratie vermomde staatsgreep. In blogbericht 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), beschreef ik hoe Nederland kan ontsnappen aan deze houdgreep door de Grondwet en internationale verdragen serieus te nemen en zo de mensenrechten te beschermen.

Inmiddels hebben de 'drie musketiers' achter dit referendum hun maskers afgeworpen en bestrijden zij nu elkaar in drie verschillende partijen. Hun actie tegen de "Europese elite" die het associatieverdrag door de Nederlandse "strot wilde duwen" leek anti-elitair. Maar in werkelijkheid streven zij er naar om overheden, gebaseerd op mensenrechten die vooral kwetsbare minderheden beschermen, om te vormen tot dictaturen die geleid worden door een eigen elite die manipuleerbare referenda houdt om andersdenkenden buitenspel te zetten. Deze elitaire 'anti-elitaire' werkwijze vinden wij terug bij Brexit en Trump.

Brexit? Schotland & Noord-Ierland exit!
In blogbericht 149, Brexit? Referendum exit!, beschreef ik hoe dit referendum door een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie kan leiden tot een vertrek van Schotland en Noord-Ierland en zo tot een Klein-Brittannië. In de eerste plaats omdat Engeland een grote meerderheid in Schotland negeert. Maar in de tweede plaats omdat de Engelse 'Don Quichot' Farage zegt te strijden tegen een zogenaamde "Europese elite" die het Britse recht op zelfbeschikking zou aantasten maar hetzelfde recht ontzegt aan Schotland en Noord-Ierland. Ofwel: de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. Hij doet alsof hij anti-elitair is maar hij gedraagt zich elitair tegen andersdenkenden in eigen land. Hij strijdt al jaren tegen de Europese Unie maar profiteert al die tijd van de middelen die het EU-parlement hem ter beschikking stelt. En nadat hij de slag om de Brexit gewonnen heeft, kiest hij het hazenpad door niet de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn acties te dragen. Nog afgezien van de leugens die hij over Europa verkondigde, bijvoorbeeld door "horden vluchtelingen" af te beelden op een affiche die op weg zouden zijn naar Engeland terwijl het Duitsland was. Veel Engelse media blonken uit met anti-Europees nepnieuws.

Trump zegt op te komen voor de zwakkeren door de rijken rijker te maken 
Dit verspreiden van nepnieuws is ook een belangrijk kenmerk van het optreden van Trump. Hij beweert de presidentsverkiezingen overtuigend te hebben gewonnen. In blogbericht 179 over moreel leiderschap toon ik met cijfers aan dat slechts een minderheid van zo'n 30% van de Amerikaanse stemgerechtigden op hem gestemd heeft en dat Hillary Clinton zo'n drie miljoen stemmers meer had dan Trump. We kennen allemaal de twee foto's die overtuigend aantonen dat veel meer mensen aanwezig waren bij de inauguratie van Obama acht jaar geleden dan bij die van Trump dit jaar, hetgeen hij ontkende. Toch gaat er bijna geen dag voorbij of we worden door Trump opgezadeld met nieuwe "alternatieve feiten".

Zo beweerde hij op 6 februari 2017 dat Europese media bewust islamitisch gemotiveerde aanslagen zouden verzwijgen. (En dat terwijl hij zelf zweeg over de dodelijke aanslag door een aanhanger van hem op een moskee in Quebec op 29 januari 2017. Immers: zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten). Iedereen die wel de Europese media echt volgt, weet dat ook deze beschuldiging van Trump aantoonbaar onjuist is. Welk belang heeft hij erbij om de omvang van de dreiging van deze aanslagen uit te vergroten? Zoals bekend is hij naar eigen zeggen niet alleen "in oorlog met de leugenachtige media" maar ook met "nep-rechters" die er terecht op wijzen dat zijn inreisverbod van islamieten uit bepaalde landen in strijd met de grondwet en de mensenrechten is. Dit zoeken naar zondebokken is een beproefd recept voor dictatoriale leiders om hun macht uit te breiden. In mijn blogberichten over Poetin, Erdogan en veel Afrikaanse leiders geef ik vele voorbeelden hoe met name homo/lesbische minderheden het slachtoffer kunnen worden van machtsmisbruik om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen. Hoe zit dat met Trump?

Trump zegt op te komen voor de zwakkeren in de VS door de elite in onder andere media, Wall Street en Washington te bestrijden. Ondertussen bestaat zijn regering uit veel meer miljardairs en oud-generaals dan ooit tevoren. In feite vervangt hij de ene elite door de andere en krijgt het grote geld meer macht waardoor de rijken rijker worden. Dat is links praten en rechts handelen. Het is de taak  van ieder weldenkend mens om aan te tonen dat deze 'nieuwe keizer geen kleren aan heeft'. Ik ben benieuwd hoe lang dit Amerikaanse sprookje stand houdt dat een strijd tegen de islam armoedig Amerika beter zou maken.

Gelooft Nederland ook in sprookjes?
Ook Nederland heeft te maken met een sprookjesverteller die al maanden lang hoog in de peilingen staat. Gelukkig wordt een lijsttrekker met de meeste stemmen in ons land niet vanzelf premier, zoals vaak ten onrechte gedacht wordt. Daarvoor is een meerderheid in de volksvertegenwoordiging nodig en dat kan ook iemand zijn die geen lijsttrekker is. Ook onze sprookjesverteller klaagt over "de elite" die niet zou luisteren naar "het volk". En dat terwijl hij leider is van een partij waarvan niemand anders dan hijzelf lid kan worden en zijn eigen achterban niets in te brengen heeft. Deze verpersoonlijking van een zogenaamd anti-elitaire elite klaagt voortdurend dat er niet naar hem geluisterd wordt terwijl de meeste media als willoze werktuigen over zijn tweets blijven berichten, meestal zonder tegen te spreken of feiten te checken. Dankzij het nepnieuws van Trump beginnen velen in Nederland beter op te letten. Al zitten anderen nog steeds gevangen in de bubbel van die (a)sociale media waarin niet de feiten maar het eigen gelijk bepalend zijn.

Onze sprookjesverteller noemt de Tweede Kamer een "nep-parlement" terwijl hij behoort tot degenen die daar het langst in zitten. Hoe noem je een langdurig zittend lid van een nep-parlement? Precies: een doorgewinterde nep-parlementariër. Een die in het verleden voor allerlei wetten heeft gestemd waar hij later tegen te keer ging. Een die zijn "oorlog tegen de islam" gebruikt om zijn falen te verhullen om werkelijke verbeteringen tot stand te brengen. Een die beweert in z'n eentje "het volk" te vertegenwoordigen terwijl dat hooguit geldt voor een klein deel daarvan. Een elitaire zelfverklaarde elitebestrijder die het niet eens aandurft om aan zijn eigen achterban verantwoording af te leggen, laat staan aan de rest van de bevolking zoals een echte volksvertegenwoordiger betaamt. En een die zegt op te komen voor homo/lesbische gelijkberechtiging maar die in Europa heel openlijk samenwerkt met uiterst homovijandige personen en partijen die de mensenrechten van homo/lesbische minderheden aan hun laars lappen. Hoed u voor critici van "de elite" die in feite bezig zijn om een eigen elite aan de macht te brengen en daardoor een einde te maken aan democratische mensenrechten!

Omdat de meeste Nederlandse media onze sprookjesverteller steeds aan het woord laten zonder hem echt tegen te spreken, komt ook dit blogbericht in mijn serie mediakritiek.

Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning! (1) (de grootste stijger in deze groep), blog nummer 63 over Mediamissers, blog nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, blog nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, nummer 62 over Geschiedvervalsing en blog nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang. Het laatste blogbericht was nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? Het antwoord luidt: de meeste Nederlandse media laten veel steken vallen!


Naschrift. Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179, Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181, De anti-elite-paradox, nummer 182, 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183, "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184, CDA-aanval op zelfbeschikking. Het laatstgenoemde blogbericht is hiervan het meest gelezen. Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186, Populismegolf gestopt in Nederland.


Naschrift: een dieptepunt vond plaats op 12 februari 2017. Dagblad Trouw schrijft daarover op maandag 13 februari 2017: "Wilders herhaalde gisteren tijdens een televisie interview bij Wakker Nederland zijn dreigementen dat het in Nederland onrustig zal worden als zijn partij genegeerd wordt tijdens de formatie. Als de PVV meer dan dertig zetels krijgt, is het ondenkbaar dat wij niet in de regering komen, aldus Wilders. (...) Wilders liet onbesproken dat dat in voorgaande formaties wel meer is gebeurd. De PvdA werd in 1982 en in 1977 de grootste met ruim meer dan dertig zetels, maar had uiteindelijk in de formatie het nakijken." Daar kan nog aan worden toegevoegd dat verreweg de meeste, zo niet alle, coalities zo waren samengesteld dan meer dan dertig zetels daarin niet vertegenwoordigd waren. Wederom een voorbeeld hoe een minderheid tracht zijn wil op te leggen aan een meerderheid.
Op 15 februari 2017 meldt de NOS dat de PVV sinds december 2016 vijf zetels verloren heeft in de peilingen waardoor het verschil met de VVD tot twee zetels geslonken is.
Op 17 februari 2017 zou volgens Trump in Zweden een islamitische terroristische aanslag hebben plaatsgevonden: niemand die daar in Zweden iets van gemerkt heeft.
Op 18 februari 2017 brengt Wilders een bezoek aan Spijkenisse. Het NOS-Journaal heeft het over een grote opkomst: er zijn meer pers en politie dan bewoners te zien. Twee dagen later geeft de NOS toe dat men de opkomst onder de bevolking te groot heeft voorgesteld.
Op 19 februari 2017 wordt bekend dat Wilders weer een televisiedebat bij RTL afzegt waarmee er nog slechts twee debatten overblijven: tot zover zijn bereidheid om zich publiek te verantwoorden.
Ook op 19 februari 2017 laat Lubach zien dat Wilders inhoudelijk niet concreet aangeeft wat hij wil bereiken: een aanrader! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten